Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Civarının Ünlü Şahsiyetleri

Rahmetli Prof. Dr. Atilla Çetin'in Akça Koca Sempozyumunda sunduğu bildiridir.

Koca-Eli Yöresinin Fethi

Rahmetli Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca'nın Akçakoca Sempozyumunda sunulan bildirisidir. Kocaeli'nin Fethi'ni anlatmaktadır.

Osmanlı Devleti'nin Kuruluşunda Hizmeti Geçen Alpler ve Gaziler

Osmanlı Devleti'ni kurmuş olan hanedanın menşei ve Osmanlıların küçük bir beylik iken büyük bir devlet haline nasıl geldiği sorusu, tarihçiler arasında bir muamma gibi tazeliğini korumaya devam etmektedir.