Osmanlı Döneminde Kocaeli Sancağı ve Civarının Ünlü Şahsiyetleri

Rahmetli Prof. Dr. Atilla Çetin'in Akça Koca Sempozyumunda sunduğu bildiridir.

Koca-Eli Yöresinin Fethi

Rahmetli Prof. Dr. Halil İnalcık Hoca'nın Akçakoca Sempozyumunda sunulan bildirisidir. Kocaeli'nin Fethi'ni anlatmaktadır.