Felâk Sûresi

Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adı, izni ve yardımıyla...

Yeryüzü Kime Ait, Nerelerde Nüfuz Alanları Kurulabilir?

Kur’an-ı Kerim’de  çok açık bir şekilde  yeryüzünün Allaha, yeryüzündeki hükümranlığın da  Allah ve Rasulüne ait olduğu beyan ediliyor. Rasulullah veda konuşmasında ise,  yeryüzünün Allaha ve Rasulüne ait olduğunu ifade ediyorlar.

Kadir Gecesi

Kadir; lügatte, hüküm ve kaza; şeref ve azamet; güç yetirmek anlamını taşır. Leyle-i Kadir / Kadir gecesi,  kandil denilen mukaddes gecelerdendir. İslâm’da, Kadir Gecesi'nin mânâ ve önemi büyüktür.

Prof. Dr. Hasan Elik; Okuyucularımızı Müslümanlık ile ilgili genel konularda bilgilendiriyor

Kadir Gecesi   ile ilgili röportajın üçüncü ve son bölümünde Prof. Dr. Hasan Elik; Okuyucularımızı Müslümanlık ile ilgili genel konularda bilgilendiriyor .

İlahiyat Profesörü Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim’i anlatıyor

İlahiyat Profesörü Hasan Elik , Röportajın ikinci bölümünde Kadir Gecesinde İndirilmeye Başlayan Yüce Kitabımız Kur’ân-ı Kerim ’i anlatıyor.

Ramazân ve Oruç

İslam’ın beş şartından dördüncüsü, mübarek Ramazan ayında, her gün oruç tutmaktır.  Oruç, hicretten on sekiz ay sonra, Şaban ayının onuncu günü, Bedir gazâsından bir ay evvel farz oldu. Resûlullah “sallallahü aleyhi ve sellem” buyurdu ki: “Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.”

İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Elik; Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Hakkında, doğru zannettiğimiz yanlışları anlatıyor

İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Elik ; Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Hakkında, doğru zannettiğimiz yanlışları anlatıyor.

Zekât konusunda dikkate değer bilgiler

Prof. Dr. Mehmet Erdoğan Röportajın dördüncü ve son bölümünde, zekât konusunda dikkate değer bilgiler sunuyor.

‘Yol Haritamız Kur’an-ı Kerim Olmalı.’

Fıkıh Ana Bilim Dalı Profesörü  Dr. Mehmet Erdoğan aydınlatmaya devam ediyor:  ‘Yol Haritamız Kur’an-ı Kerim Olmalı.’

‘İbâdet ederek Allah’la ol ki o mutlak gerçeklik senin özünde tecelli etsin.’

‘ Allah ‘cc) ne buyurduysa, Peygamberimiz (sav) ne tebliğ ettiyse, mutlaka bir hikmeti vardır. Geniş anlamıyla hikmet, her şeyin yerli yerinde olması demektir .’ Röportajın ikinci bölümünde Prof. Dr. Mehmet Erdoğan , açıklamalarına devam ediyor: ‘ İbâdet ederek Allah’la ol ki o mutlak gerçeklik senin özünde tecelli etsin .’

‘Şekilsiz ibâdet olmaz. Fakat yalnızca şekle riayetle ibâdet edilmiş olmaz.’

‘Ramazan Kur’an Ayıdır. Rahmet ve Mağfiret Ayıdır. Yapılan Her İbâdete Karşılığının Fazlasıyla Verildiği, Mükâfat Kazanma Ayıdır. İbâdetlerin Çokça Yapıldığı Bir Aydır.’ Prof. Dr. Mehmet  ERDOĞAN ‘Şekilsiz ibâdet olmaz. Fakat yalnızca şekle riayetle ibâdet edilmiş olmaz.’ Diyor.

Nazif Okumuş ile ramazan sohbeti…

Gazeteci-yazar, 21. dönem İstanbul milletvekili Nazif Okumuş ile ramazan sohbeti…

Üç Aylar ve Duâ

Rahmet Mevsimi Geldi İdrak etmekte olduğumuz Üç Aylar vesilesiyle Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan ile, Üç Aylar ve Duâ üzerine konuştuk.

‘Şaban ayının 15’i geldiğinde Cenab-ı Hak, af dileyenleri affeder.’

Berat Gecesi, halk arasında, ‘ af ve bağışlanma gecesi ’ olarak da bilinir. Berat; ‘ iyilik, temizlik ve güzellik gibi niteliklerle bezenme ve üstün olma ’ anlamına da geliyor. Beratlarına vesile olması niyazı ile, okuyucularımın Berat Kandilini tebrik ederim.

78. en-Nebe’ Sûresi

40 âyettir. Peygamberliğin 1-5. yıllarında Mekke’de nâzil oldu.

‘Sıkıntılarımız var. Batı, daha büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz onlardan daha iyi durumdayız.’

‘ Sıkıntılarımız var. Batı, daha büyük sıkıntılar yaşıyor. Biz onlardan daha iyi durumdayız .’

‘Ahlak; Size Yapılmasını İstemediğiniz Bir Hareketi, Karşınızdakine Yapmamak’

Prof. Dr. Bekir Karlığa: Sâde bir Müslüman dinini öğrenmek isterse bana göre çevresinde güvendiği bir kişiye başvurmalı. Bu kişi, ilahiyatta hoca olabilir, camide hoca olabilir yahut aileden birisi olabilir. Onunla istişare ederek bilgilenmesi yararlı olur.

‘Din, İnsanoğlunun Tabiatından Kaynaklanan Bir İhtiyaçtır. İhtiyaçlardan Kaynaklanan Bir Sonuç Değildir.’

Üç ayların başlaması vesilesiyle, İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. BEKİR KARLIĞA ile İslâmiyet’in huzur okyanusunu konuştuk.

Mî’rac Kandili

Müslümanlar arasında, bâzı gün ve geceler ‘ mübârek ’ olarak kabul edilmiştir. Bu gün ve gecelerde, her zamanki ibâdetlerin ve duaların dışında ve fazladan ibâdet ve duâlarla Müslümanlara yakışır davranışlara yönelinir.

Kamu Görevlilerinin Mali, İdari, Hukuki Yetki Sınırları

23/51 “- İlahi hükümleri  icra, dünya düzenini  kurma ve sağlama ile görevlendirilen, bütün peygamberleri  tasdik eden ey evrensel  tek yetkili son Rasûl! Allah’ın Resulünün davetini, tebliğini, teşriini, devletini, hayırda teşkilatlanmasını, ümmetin birliğini devam ettirerek İslami sorumluluklarını ifa eden ey müslüman halifeler-görevliler! Emeğinizin karşılığını helal maldan-paradan oluşturulan beytülmalden-bütçeden, helal-meşru kabul edilebilir miktarda  alın yiyin. Hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirin, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak  nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayın, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olun, cârî-kalıcı hayırlar, şeriata uygun işler yapın, sâlih ameller işleyin. Ben sizin bilinçli maksatlı amellerinizi biliyorum.”