Selahaddin Kaya Hocaefendi, sorularımızı cevaplandırdı.

20 yıl İstanbul İl Müftüsü olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Selahaddin Kaya Hocaefendi, Sosyal Yardımlaşma kapsamındaki Zekât, Sadaka, Fıtır Sadakası ve Fidye ile İhsan ve İn’am konularındaki sorularımızı cevaplandırdı.

Prof. Dr. Salih Tuğ ile Söyleşi Devam ediyor

İslâm Hukuku ana bilim dalında Hocaların Hocası Prof. Dr. Salih Tuğ: ‘ Herkesin doğruluğunu kabul ettiği şeyi yapmak, yanlış kabul ettiği şeylerden kaçınmak, hatta kaçındırmak… Yâni başkasına da yaptırtmamak… imanın esaslarındandır .’

Prof. Dr. Salih Tuğ; ‘İslâm, Selamet demektir. İslâm’a gelen selamete erer.’ Diyor ve ekliyor:

İslâm Hukuku ana bilim dalında Hocaların Hocası   Prof. Dr. Salih Tuğ; ‘ İslâm, Selamet demektir. İslâm’a gelen selamete erer .’ Diyor ve ekliyor: ‘ La ilahe illallah ’ Diyen Cenneti hak eder. Fakaaattt…