“Beş şehirli” Sakarya’da Anıldı

“Beş şehirli” Sakarya’da Anıldı
 Sakarya Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin katkıları ile gerçekleştirilen, “Beş Şehirli ” paneli Adapazarı Kültür Merkezinde yapıldı.
 
Yakın dönem tarihimizde Osmanlı ile Cumhuriyet arasında köprü kuran, her biri Osmanlının son bakiyesi olduğu için klasik kültür ve medeniyetimizin gün yüzüne çıkmasında en çok emeği olan vakıf insanlardan Süheyl Ünver’i Prof.Dr. Ahmed Güner Sayar, Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil’i Rasim Cinisli, Mahir İz’i; Prof.Dr. Uğur Derman, Fethi Gemuhluoğlu’nu, Dr. Metin Eriş ve Ekrem Hakkı Ayverdi’yi de Prof.Dr. Uğur Derman anlattı.
 
Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli Panelinin oturum Başkanı Sakarya Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Yorulmaz; “Bugün toplumsal ve kültürel hafızamızda iz bırakan; güzel giyinen, güzel Türkçe konuşan, güzel yaşayan beş şehirli çelebiyi, İstanbul efendisini anacağız. Örnek Kişilikler Projesi’nin toplumu ve bilhassa gençleri şehir, insan, kültür ve medeniyet kavramları üzerinde düşünmeye teşvik edeceğini umuyor; bu çok önemli şahsiyetleri tanımaya davet ediyoruz.” dedi.
 
Panelin konuşmacıları;
Akademisyen Yazar Prof.Dr. Ahmed Güner Sayar; “Hekim, tıp tarihçisi, ressam ve müzehhip Ahmed Süheyl Ünver, geleneksel sanatlara ilgi kapısını açmış ve genç nesillere bu geleneği aktarmıştır.”
Siyasetçi Av. Rasim Cinisli; “Fikir ve siyaset adamı Ord.Prof.Dr. Ali Fuad Başgil, hukuk ve demokrasiye adanmış bir ömür yaşamıştır. Haksızlığa ve tepeden inmeciliğe karşı tavır almış ve gençlerin yetişmesi için özel kitap yazmıştır.”
Hattat Ecz. Prof.Dr. Uğur Derman; “Muallim, şair, müellif, mütefekkir ve mutasavvıf Mâhir İz, Osmanlı eğitim ve medeniyetinin son temsilcilerinden, muhafazakâr şehirli münevverliğin gösterişten uzak ve riyasız bir uygulayıcısı olmuştur.”
Kültür Konseyi Başkanı Dr. Metin Eriş; “Fikir-dava adamı, yazar ve şair olan Fethi Gemuhluoğlu anlatıcı, temsilci ve yaşatıcı yönleriyle, Anadolulu kaynağından uzaklaşmayan bir İstanbullu ve Osmanlı bilgesidir.”
Prof.Dr. Uğur Derman; “Mimar-mühendis ve mimarlık tarihi araştırmacısı Ekrem Hakkı Ayverdi, Osmanlı kültür ve medeniyet coğrafyasının keşfedilmesine öncülük ederek ve bu alanda gençleri yetiştirmiştir.” Dedi.
Büyük ilgi gören panale, İzmit’ten Akça Koca Kültür Platformu Başkanı Hasan Uzunhasanoğlu, Mali Müşavir Ahsen Okyar, Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Yunus Özen de katıldı.
“Beş şehirli” Sakarya’da Anıldı