Doğu Akdeniz Denklemi ve Kıbrıs Milli Davamız

‘’Kıbrıs Milli Davamız tarih sayfalarına kan ve can bedeli ödenerek yazılmıştır. Bu davayı ‘Satanlar’ değil, ‘Tarihe Yazanlar’ kazanacaktır.’’ İnsanlar kuşaktan kuşağa aktarılan, atalarından emanet aldıkları miras zenginliklerinden, duygu birikimlerinden ‘’Vatanımız’’ diyerek ezberledikleri, kendi ceddini sarıp sarmalayan topraklarından kısacası vatanından vazgeçer mi?

Eli Kalemli Alplerin Başkomutanlarından Biri

Edebiyat ve sanat, milletlerin kültür bankasıdır. Bir milletin en özgün ve en değerli özelliklerini koruyan edebiyat ve sanattır. Sadece korumakla kalmaz, yeni yeni katkılar yaparak gelişmesini ve de çağdaşlaşmasını sağlarlar.

Mekân ve Ölüm

Yaşanılan mekân ölümsüzlük yanılsaması yaratabilmektedir. Açlığın, sefaletin, salgın hastalıkların, savaş ve terörün her gün onlarca cana mal olduğu bir mahalde yaşamakla güvenliğin zirve yaptığı bir yerde yaşamak arasında hayatî fark vardır.

İstanbul’da Türkçe Kur’ân-ı Kerim Okundu

Atatürk, Dolmabahçe Sarayı’nda yapılan bir toplantıdan sonra orada bulunan hâfızlara; - Arkadaşlar ! Hepinizden ayrı ayrı memnun kaldım. İçerisinde bulunduğumuz mübârek ay vesilesiyle camilerde yaptığınız mukabelenin son sahifelerini Türkçe olarak cemaate izah ediniz. Halkın dinlediği mukabelenin mânâsını anlamasında çok fayda vardır.  

Isıtmayan Doğal Gaz

Bilindiği üzere, Erzurum’un da içinde bulunduğu Kuzey Doğu Anadolu Bölgesi, coğrafî ve iktisadî yönden ülkenin en sıkıntılı illerinin bulunduğu bir bölgedir. Merkeze olan uzaklık, yüksek rakım, uzun ve çetin geçen kış, bölge insanının hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.

İslâm’ı Temsil

İslâm’ı temsil… Zor şey… İmkânsıza yakın… “Hele ahir zamanda”… İslâm’ı  temsil iddia ve hevesinin çoğalması da galiba ahir zaman alâmetlerinden birisi.

Şükran Duymanın Gücü

Şükranın sağlığımızı korumada büyük rolü vardır. Bağışıklık hücreleri duygularımıza karşı duyarlıdır. Şükran, sevgi ve merhamet duyduğumuzda salgılanan  hormonlar, kaygı, endişe  veya korku duyduğumuzda salgılanan  kimyasallardan farklıdır.

Irak'lı Türklerin Ak ve Kara Günleri - 3

Saddam döneminde katliamlar, bütün şiddetiyle devam etti. 7 Temmuz 1970 tarihinde Iraklı 5 polis ve 2 asker, sebepsiz yere bir dükkânı makineli tüfeklerle taradılar. Babasının saat tamirciliği yaptığı dükkânda oturmakta olan 18 yaşındaki Mehmet Fatih Saatçi öldürüldü.

Helal Belgelendirme Sektöründe Türkiye “HAK” Ettiği Yere Gelecek…

İslam dininde, Müslümanlar için yapılmasına müsaade edilen “helal” yapılması yasak olanlar için ise “haram” ifadesi kullanılmaktadır. Tanımı çok basit ve anlaşılır, kutsal kitapta hepsi açık ve net bir şekilde yazıyor ancak okumak ve anlamak gerekiyor! Helal Müslümanın yaşam biçimi, hayatın her anında karşısına çıkacak bir gerçektir.

Avustralya’ya Savaş Açan İki Türk Askeri

Yıl 1912, İngilizler Hindistan’ı işgal eder… Osmanlı Devleti 350 adet denizci levent ile Hindistan’a yardıma gider. Buradaki savaşlarda 40 kadar Türk esir düşer. Savaş bittikten sonra İngilizler, bu 40 Osmanlı esir askerini gemilerde çalıştırmaya başlarlar. Bir İngiliz gemisi Avustralya’ya geldiğinde, esir iki Osmanlı askeri bir yolunu bulup gemiden kaçarlar.

Anadolu'da Her Evde Bir Yunus Bir Mevlana Köşesi Vardır

Cumhuriyet döneminin Tek Parti yönetiminde, zengin tarihiyle bağları koparılan Anadolu insanı, gövdesi köklerinden koparılmış bir ağaç gibi, ekonomik, siyasal ve kültürel hayatında beklenen gelişmeyi gösterememiştir. Tarihteki sürekliliğin ve bütünlüğün kesintiye uğraması, Türk toplumunun üretim gücünü baltalamış, Türkiye'' yi Avrupa'' nın en yoksul ülkesi konumuna düşürmüştür. Avrupa'ya yardım eden Türkiye, Avrupa'dan yardım alma konumuna düşmüştür.

Çobanlık

Çobanlık mesleği insanlık tarihi kadar eskidir. Dini açıdan bakıldığında, Adem Ata’nın oğullarından Habil’in mesleği – işi çobanlıktır. Dolayısıyla çobanlık mesleğinin piri Habil’dir. İnsanlar tarafından ortaya konan insanlık tarihi göz önüne alındığında ise; kişilere en fazla yarar sağlayan hayvanlar içinde ilk evcilleştirilen koyundur. Koyunu evcilleştirenler ise Türk Atalardır.

Sarıkamış Şehitliklerinin 20 Yıllık Canlı Şahidi Olmak

Gazetecilik ve belgeselcilik, olayların ve zamanın canlı şahidi olmak demektir. 20 yıldır Sarıkamış Şehitliklerine gidip, araştırma yapıp, belgesel çekimi yapmanın sorumluluğunu taşıyarak bu yazıyı yazıyorum.

Akşemseddin Hoca Efendi Vefat Etti

İstanbul’un mânevî fâtihlerinden, Fâtih Sultan Mehmed Han’ın hocası, müspet ilimler ve İslâm âlimi  Akşemseddin ’in Kabri, Bolu iline bağlı Göynük ilçesindedir. Şeyh Mehmed Efendi olarak da anılır. Doğumu: Osmancık, 1389. 

Irak’ta Yaşanan Cinnet: Şii-Sünni / Mezhep Çatışması Üzerine

Irak’ta kelimenin tam anlamıyla bir cinnet yaşanmaktadır. Olup bitenleri akılla, sağduyu ile, vicdanla, dinle veya imanla izah edebilmek pek mümkün değildir.

Aselsan Erzurum’a Gelemez mi?

Ülkemizin yüz akı kuruluşlarının başında bulunan ASELSAN’ın Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün hafta sonu şehrimizdeydi.

Namaz Kılanı Sevmek

DOĞDUĞUM kasabanın soğukları meşhurdur. Karı da fırtınası da. Yine öyle soğuk günleri yaşıyoruz. Kış günlerinde insanlar birbirlerine daha yakın ve sokulgan oluyorlar. Evler bile birbirine dayanmış, sığınmış gibiler. Aklıma eski kışlar geldi, çocukluğumun kışları…

Tarihten Örnekler Siyasi ve Sosyolojik Açıdan İsabetli mi?

Birçok siyasetçi, konuşmacı, makale yazarı günümüz olaylarını tarihle bağdaştırmaktadır. Geçmişle övünenler çoktur. Teknikle, bilimle ilgili bir toplantıya gittiğimizde asıl konu terk edilerek zembereği kurulu bir saat gibi hemen tarihi konulara geçilip kürsüdeki duruş, davranış bile değişmektedir. Aynı tutum ve davranışlar farklı tv kanallarında yapılan siyasi açık oturumlarda kendini göstermektedir.

Güven ve Mutluluk

Başkalarını sever veya hizmet edersek onlara güveniriz. Güven duyunca da onların  değerlerini ve potansiyellerini  görmüş oluruz. Ayrıca o potansiyelleri de besleriz.

Irak'lı Türklerin Ak ve Kara Günleri - 2

İngiltere, işgali altında tuttuğu Irak'a, bağımsızlık hakkı tanıdı. Fakat bölgeden tamamen çekilmedi. Irak'ın dış politikasında söz sahibi olma hakkını korudu. Savaş durumunda Irak; toprakları ve limanları ile, stratejik tesisleriyle İngiltere'nin emrinde olacaktı. Çok gülünç olan bu sözde bağımsızlıktan sonra yönetim, Türkler üzerindeki baskılarını artırdı.