Kevser Suresi

108/1 Biz Kevser’i, peygamberliği, Kur’ân’ı, hayrı ilke edinen bir ümmeti, dünya hakimiyetini, âhiret saadetini, lütfumuz ve ihsanımızla sana verdik.

Felâk Sûresi

Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adı, izni ve yardımıyla...

Yeryüzü Kime Ait, Nerelerde Nüfuz Alanları Kurulabilir?

Kur’an-ı Kerim’de  çok açık bir şekilde  yeryüzünün Allaha, yeryüzündeki hükümranlığın da  Allah ve Rasulüne ait olduğu beyan ediliyor. Rasulullah veda konuşmasında ise,  yeryüzünün Allaha ve Rasulüne ait olduğunu ifade ediyorlar.

78. en-Nebe’ Sûresi

40 âyettir. Peygamberliğin 1-5. yıllarında Mekke’de nâzil oldu.

Kamu Görevlilerinin Mali, İdari, Hukuki Yetki Sınırları

23/51 “- İlahi hükümleri  icra, dünya düzenini  kurma ve sağlama ile görevlendirilen, bütün peygamberleri  tasdik eden ey evrensel  tek yetkili son Rasûl! Allah’ın Resulünün davetini, tebliğini, teşriini, devletini, hayırda teşkilatlanmasını, ümmetin birliğini devam ettirerek İslami sorumluluklarını ifa eden ey müslüman halifeler-görevliler! Emeğinizin karşılığını helal maldan-paradan oluşturulan beytülmalden-bütçeden, helal-meşru kabul edilebilir miktarda  alın yiyin. Hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirin, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak  nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayın, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olun, cârî-kalıcı hayırlar, şeriata uygun işler yapın, sâlih ameller işleyin. Ben sizin bilinçli maksatlı amellerinizi biliyorum.”  

Hür İradeyi Öne Çıkaran Din: İslâm

Allah Teala Araf Suresi 172. ayette “Ben sizin Rabbiniz değil miyim, diye soruyor. Adem oğullarından da elbette Rabbimizsin” cevabını alıyor. İsteseydi firavunun dediği gibi “ben sizin yüce Rabbinizim” diyebilirdi. Demesine  insani planda mani olabilecek hiçbir şey yoktu. Dünya hayatının bir imtihan dönemi olması dolayısıyla Allah Teala kula olabildiğince hürriyet vermiştir. Son Peygamberiyle gönderdiği Hak dine girmeye de kimsenin zorlanmayacağını açık bir şekilde beyan buyurmuştur.

Uğur veya Uğursuzluk Kimde?

İnsanların aklını ve zihnini karıştıran konulardan birisi de bazı mal ve eşyada uğurlu ve uğursuzluk vehmetmeleridir. Özellikle uğursuzluğun  insanın kendi düşüncesizliğinden, kendi tedbirsizliğinden kaynaklandığı ve bunun sorumluluğunun insanın kendisine ait olduğu çok net bir şekilde İsra Suresi 13. ayette beyan edilmektedir.   

Kur’anda Planlı Çalışma Emri Var mı?

34/10 Andolsun, Dâvûd’a tarafımızdan bir üstünlük verdik. “- Ey dağlar! Yankılanarak onunla beraber Allah’ı tesbih edin, siz de ey kuşlar, öterek onunla beraber tesbih edin, zikredin.” dedik. Onun için demiri yumuşattık.

Makâmı Mahmud

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِه۪ نَافِلَةً لَكَۗ عَسٰٓى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴿ 79 ﴾ 17/79 Gecenin bir kısmında, son üçte birinde uyanarak, farz namazına ilâveten, sadece sana mahsus bir ibadet olmak üzere uzun uzun Kur’an okuyarak teheccüt namazı kıl. Rabbinin seni Makam-ı Mahmud’a, bütün insanlık tarafından övgüye, şükrana layık görüleceğin bir liderliğe,  şefaat makamına; övülecek faaliyetler göstereceğin  iktidar makamı Medine’ye  göndermesi ümit edilir.

Hz. Muhammed s.a.’i Başarıya Götüren Özellikleri - Diplomatik Faaliyetleri, Savaşları, Mucizeleri

Hz. Peygamber’in diplomatik faaliyetleri Medine’deki görüşmelerle sınırlı kalmamış, diğer ülkelerle yazılı haberleşmeyi sağlayan düzenli bir servis kurulmuştu. Bu yazışma metinlerinin çoğu kaybolmakla birlikte bazıları kaynaklarda yer almaktadır. 

Hz. Muhammed s.a.’i Başarıya Götüren Özellikleri - İdare ve Siyaseti

Medine döneminde İslâm ümmetinin gerçekleşmesi sürecinde Resûlullah asla kuvvet sâikiyle hareket etmemiş, aksine, derin bir tevazu ile en büyük askerî ve siyasî başarılarını da Allah sayesinde elde ettiğini söylemiştir. Hareket tarzında hiçbir değişiklik olmamış, görev anlayışı eskisi gibi kalmıştır. 

Hz. Muhammed s.a.’i Başarıya Götüren Özellikleri - Dini Tebliğ ve Diğer Görevleri

Resulullah s.a.in  peygamberlik misyonu, ferdî ve manevî hayat kadar maddî ve içtimaî hayatın da mükemmellik ölçüsünü ortaya koymayı ve her iki alanda insanlara kılavuzluk yapmayı kapsamaktadır.

Hz. Muhammed s.a.’i Başarıya Götüren Özellikleri - Dili ve Anlatım Tarzı

İnsanları irşad etmek üzere ilâhî vahyin tercümanı olarak gönderilen bir peygamberin içinden çıktığı toplumun dilini iyi bilmesi, güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip bulunması (fesahat ve belagat) peygamberliğin özelliklerinden sayılır.

Hz. Muhammed s.a.’i Başarıya Götüren Özellikleri - Ahlakı ve Şahsiyeti

Hz. Peygamber s.a. Mekke’de önce dedesinin, ardından amcasının himayesinde büyümüştü. Bir ara çobanlık yapmış ve ticaretle uğraşmış, nihayet zengin bir hanım olan Hz. Hatice ile evlenmişti. Medine’ye hicret ettiğinde herhangi bir mal varlığı yoktu. Diğer muhacirler gibi o da bir süre ensarın yardımıyla geçindi.

Hz. Muhammed s.a.’i Başarıya Götüren Özellikleri ; Ahlakı

Hz. Peygamber s.a. kıyamete kadar gelecek insanlara örnek bir şahsiyet, davranışlarından ders alınacak bir rehber olarak gönderildiği için  hayatın her yönünü içine alan üstün bir ahlâkla donatılmıştır. 

Sahabe Müslümanlığı ve Ahlâkı

İçinde yaşadığımız çağ, gününü kurtarmaya çalışanların yaşama hakkına sahip olacağı zaman olmaktan çoktan çıkmıştır. Gününü kurtarmaya çalışanlar, uzun vadeli plan yapan, elli yıllık, yüz yıllık, bin yıllık senaryo yazan güçlülerin oyuncağı ve sömürgeleri haline gelmişlerdir.

Görevi Devam Eden Âlemşümul Tek Peygamber Hz. Muhammed S.A.V

İlâhî irade ile bilgilendirme gerçekleşmeden hiçbir kimsenin kâmil mânada iman nimetine kavuşamayacağı (Kur’ân-ı Kerim Yûnus 10/100), peygamber görevlendirilmeden kimsenin cezalandırılmayacağı (Kur’ân-ı  Kerim İsrâ 17/15), son mükemmel kitap Kur’ân-ı Kerim’de açıkça ifade edilmiştir.

Hulefâi Râşidinin ve Valilerin Maaşları

ا اَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًاۜ اِنّ۪ي بِمَا تَعْمَلُونَ عَل۪يمٌۜ ﴿ 51 ﴾ 23/51 “- İlahi hükümleri icra, dünya düzenini kurma ve sağlama ile görevlendirilen, bütün peygamberleri tasdik eden ey evrensel tek yetkili son Rasûl! Allahın Rasulünün davetini, tebliğini, teşriini, devletini, hayırda teşkilatlanmasını, ümmetin birliğini devam ettirerek İslami sorumluluklarını ifa eden ey müslüman halifeler-görevliler! Emeğinizin karşılığını helal maldan-paradan oluşturulan beytülmalden-bütçeden, helal-meşru kabul edilebilir miktarda  alın yiyin. Hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirin, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak  nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayın, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olun, cârî-

Sosyal ve Siyasi Sorumluluk Tavizle Yürütülebilir mi?

Kur’an-ı Kerim’de  Bakara Suresi 104. ayet var. Hiç  bir mealde düzgün mana verilmemiş. “Bize sürü muamelesi yap, demeyin.” den; “Sen de bizi dinle demeyin, bakar mısın deyin.”  e  kadar. Hatta hiç tercüme etmeden “ râina demeyin, unzurna deyin.” şeklinde manalandıranlar çoğunlukta.