Ekonomi ve Para Politikaları - 3

Bu bölümde iktisâdî hayatımızı düzene koyacak kuruluşlara kuşbakışı ve kısaca bakılacaktır

Kırım

Kırım Türkleri, bugün bir bölümünün yaşamakta oldukları topraklara on ikinci yüzyılda gelmeye başladılar. On üçüncü yüzyılın ilk yarısı tamamlanmadan Kırım coğrafyası, Türk Yurdu hâline gelmişti. 1441 yılında Hacı Giray; adına hutbe okutmak ve para bastırmakla, Kırım Hanlığı'nın târih sahnesindeki yerini almasını sağladı. Kırım Hanlığı 315 yıl hüküm sürdü.

Ekonomi ve Para Politikaları - 2

Ekonomimizin Doktor Raporu Bir ülkede, ekonomi mekanizmasının sağlıklı olup olmadığının, gelecekte nasıl bir seyir tâkip edeceğinin bilinmesi için, belli başlı beş ana gösterge vardır:

Kimin Ne Niyette Olduğu Bilinemediğinden Dikkatli Olmak, Din Adına Ortaya Konmuş Görüş ve Uygulamalara İhtiyatla Yaklaşmak Gerekir.’

İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır sorularımıza verdiği cevaplarla okuyucularımızı doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgilendiriyor.

Gaspıralı İsmail Bey

11 Eylül 1914:  Kırım’lı Türk gazeteci, yazar, düşünür ve eğitimci , Kırım’ın Bahçesaray şehrinde vefat etti. Doğumu: Bahçesaray, 1851.

Ekonomi ve Para Politikaları - 1

İnsanoğlunun ihtiyaçları vardır. İhtiyaçlar sonsuzdur. Bunların belli başlılarını: beslenmek, giyinmek, barınmak, öğrenmek, bir eve veya bir binek aracına sahip olmak, gezmek, eğlenmek ve kendisinden sonraki aile fertlerinin, imkân ölçüsünde rahat yaşamalarını temin etmek, para ile yapılabilecek ibâdetlerini yerine getirmek ve ölümünden sonra da amel defterinin açık olmasını sağlayacak işler yapmak...  şeklinde sıralayabiliriz.

Oğuz Çetinoğlu’nun Atebetü’l Hakayık Hakkındaki Kitabı

Türk Milleti ne yazık ki atalarını ve geçmişini yeterince bilmemektedir. Çok eskilerde yani Göktürk federasyonu ve de Büyük Hun Federasyonu zamanlarında uygarlığımızın nitelik ve nicelikleri hakkında yeteri kadar yazılı belge kalmamış veya yok edilmiştir.

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı Tuğrul Beğ

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucusu ve ilk hükümdarı Tuğrul Beğ , 04 Eylül 1063 târihinde,  günümüzde İran sınırları içerisinde bulunan Rey şehrinde vefat etti. Doğumu: 990.

Kâşgarlı Mahmud’dan Günümüze Sosyal Hayatımız

Türk dilinin bilinen en eski sözlüğü olma özelliğine sâhip Divanü Lügati’t-Türk, yazıldığı dönemin Türk toplulukları ile ilgili önemli bilgilere yer veren bir şaheserdir. Bu sözlükte yer alan sosyal normlarla ilgili kavramların belirlenmesi, o dönemdeki Türk topluluklarının hayat tarzları ve hayata bakış açıları açısından önemli ipuçları vermektedir.

30 Ağustos Zafer Bayramı

Dumlupınar'da 26 Ağustos 1922'de başlayan Başkomutanlık Meydan Savaşı , diğer adı ile Sakarya Meydan Savaşı’nda, Mustafa Kemal Paşa’ya bağlı Türk ordusu General Trikopis'in emrindeki Yunan kuvvetlerini yenerek büyük bir zafer kazandı. Bu zafer, Kurtuluş Savaşı’nın sonucunu belirledi.

Dil Yanlışları

Türkiye’mizde yayıncılar editörlük hizmetlerinden faydalanmıyorlar. Bu sebeple okuyucuya sunulan kitaplarda imlâ hatâları, dil yanlışları oluyor.

Bosna Hersek ve Boşnaklar

Bosna Krallığı, Fatih Sultan Mehmed Han tarafından 25 Ağustos 1463 târihinde Osmanlı vilâyeti hâline getirildi. 

Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hitâbet sanatını anlatıyor

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan: İnsanların ihtiyaç, fikir ve dâvasını öteki insanlara duyurma aracı olan hitâbetin tanımı şöyle yapılmaktadır: Hitâbet; bir şeyler anlatmak için sözü başkasına yöneltmektir. Bu anlamda hitabet, insanın yeryüzünde yaşamaya başladığı günden beri devam edegelmektedir.

Meryem’in Atları

Çizgisi muhteşem bir mimar-ressam, anlatım gücü yüksek bir yazar olan Gürbüz Azak, ‘ Meryem’in Atları ’ isimli; 13,5 X 19,5 santim ölçülerinde 140 sayfalık romanında, Kazan Türklerinden bir grubun, Osmanlı Yurdu’na göç edişlerinin destansı hikâyesini anlatıyor.  

Değişim

Teknolojide yaşanan hızlı gelişmeler, çağımızda yeni bir ihtiyacı gündeme getirdi: Değişim. Değişim arzuları, değişmez hedef hâline geldi. İnsanlar artık bir şeylerin değişmesiyle de yetinmiyor. Olabildiğince hızlı değişimler bekliyor.

Kurban Bayramını Uğurlarken…

Bir Kurban Bayramını daha geride bıraktık. Daha nice bayramlara, sevdikleriniz ve sevenlerinizle sağlık ve huzur içerisinde erişmenizi Subhânehu Taâlâ’dan niyaz ederim.

Kurban

Kurban, Yüce Allah'ın rızasını kazanma ve O'na yakınlaşma vesilesidir. Peygamber Efendimiz (sav) ‘ Âdemoğlu kurban günü Allah katında kurban kesmekten daha sevimli olan bir iş yapamaz ’ buyurmuştur. Kurban, verdiği nimetlere karşı kulun Rabbine sunduğu bir teşekkür, gerektiğinde her türlü şeyi O'nun uğruna fedâ edebileceğini ifâde eden bir teslimiyet göstergesidir.

Kaşgarlı Mahmud ve Dîvânu Lugati’t-Türk

Dîvânu Lugati’t-Türk, Türklerin İslâmiyet’i kabul etmelerinden sonra münâsebetleri artan Araplara Türk dilini öğretmek maksadıyla hazırlanmış Türk lehçeleri sözlüğüdür. Bilindiği gibi Türkler, benzerine ender rastlanacak ölçüde geniş bir sâhada, birbirleri ile irtibatları zayıf şartlar içerisinde yaşamışlardır.

Enver Paşa

İttihat ve Terakki Partisi’nin üç paşasından biri olan Enver Paşa 04 Ağustos 1922 târihinde  Türkistan’da şehit oldu. Doğumu: İstanbul, 22 Kasım 1881.

Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Topluluğu ve Avrupa Birliği

Türkiye, 31 Temmuz 1959 târihinde Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) teşkilâtına üye olmak için ilk müracaatını yaptı.