Demokratik Yönetim Kesintisiz Bir Kusursuzluk Arayışıdır

Habil’den ve Kabil’den beri, bütün insanlığı kucaklayan Müslümanlar, yönetimde adalet başta olmak üzere, değişmeyen değerleri savunma yolunda, canları pahasına doğruların yanında yer almışlardır.

Gölge Etme Başka İhsan İstemem

Büyük İskender ile Roman Diyojen’in meşhur diyaloğunu bilirsiniz. Büyük İskender yanındaki adamlarına, Diyojen’i göstererek bu adam kimdir diye sorar ve onun bir filozof olduğunu öğrenir.

Aziz Nesinlik Ramazanlar

“Tam da Aziz Nesinlik”  derler, hani... Bu söz, Türkçede bir tâbir hâline geldi.

Oruç Ayında Savurganlığa ve Gösterişe Yer Yoktur

Dünyada gösteriş tüketiminin anavatanı Amerika'nın Los Angeles kentidir. Gösteriş tüketimi bir yanında Hollywood, bir yanında Disneyland olan Los Angeles'tan, televizyon dizileriyle, sinema filmleriyle bütün dünyaya ihraç edilmiştir. 

KKTC’de Yeni Hükümet Kurulurken…

‘’15 yıl önce 1 Mayıs 2004 tarihinde Rum tarafının Kıbrıs sorunu çözülmeden ve üstelik de çözümüne bilerek ve isteyerek engel olduğu halde Avrupa Birliğine tek yanlı olarak üye yapılmasının ne kadar yanlış bir karar olduğunun aradan geçen bu kadar yılda çok daha net şekilde ortaya çıkmış, bu yanlış kararın bedelini esasen Kıbrıs Türk Halkının ödemiştir.

Mustafa Kemâl’in Erzurum Hemşeriliği

1430 yılında Sultan II. Murat zamanında fethedilen Selanik,  Osmanlı Devleti’nin İstanbul’dan sonra ikinci büyük şehri olmuş ve 500 yıl Osmanlının hakimiyetinde kalmıştır.

İslâmiyet

Günümüzde dünyanın hemen her tarafında yaşayan yaklaşık bir buçuk milyar insanı bünyesinde barındıran İslâmiyet, diğer cihanşümul dinlere kıyasla genç ve dinamik yapısıyla ve eşsiz Allah inancıyla dikkati çeker. Terim anlamı itibarıyla Allah'a yönelmek, teslim olmak ve tevhit inancına bağlanmak anlamlarına gelen İslâm, hâlâ dünyanın en hızlı yayılan inanç sistemlerinden birisi olarak karşımıza çıkar.

Sonsuza Kadar 19 Mayıs

Sonsuza kadar Türkiye. 19 Mayıs Türk milletinin yeniden doğuş günüdür. Vatanın ikinci fethidir 19 Mayıs.

Ramazan Var, Heyecan Yok

“Biz kısık sesleriz... Minâreleri  Sen ezansız bırakma, Allah’ım!”

Ölümcül Stratejik Dönüm Noktasını Kazasız Belasız Aşmak

Ekonomik krizlerin siyasal, siyasal krizlerin ekonomik krizlere, yol açtığı dönemlerde, geçmiş yıllarda çözüm kaynağı önlemler, sorun kaynağı önlemlere dönüşürler. Yeni önlemlerle aşılması gereken krizler, taşıdıkları yıkıcı tehditlerle birlikte, her zaman bulunmaz fırsatlar getirirler. Toplumların geçmişten geleceğe akan, çalkantılı yapılarında tehditleri fırsatlar, fırsatları tehditler izler. Tehditlerdeki fırsatları yakalayanlar başarılı olurlar.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) ve Spor

Spor, vücudun dayanıklı ve güçlü olmasını sağlayan, oyun, yarışma ve mücadele anlayışıyla yapılan hareketlerdir. İnsanlar, tarih boyunca koştular, tırmandılar, ağır nesneleri kaldırdılar, yüzdüler. Ne var ki, bu hareketler her zaman spor maksadına yönelik ve yarışma biçiminde olmadı.

İnsana Dost, Fikre Dost…

Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” sözünü hatırlatarak yazıma başlamak istedim. Bu bağlamda; yazımın başlığını da bu sözün içerisinden seçtim.

Bir Asırlık O İlk Adım… (19 Mayıs 1919’dan–19 Mayıs 2019’a)

Milletler yaşadığı topraklarda öylesine önemli olaylarla, dönemlerle karşı karşıya kalırlar ki! Yaşadıkları her ne varsa; onların geleceklerini şekillendiren, yaşamlarına şekil veren değer yargılarını da test eder.

God Bless You

Anneler gününü yazacaktım. Hepsinin ellerinden öperim. Elbette hemşirelerimizin gününü de kutluyorum. Sırada; 18 Mayıs 1944 Kırım Sürgünü ve bugünkü Kırım felaketi var. “HAYTARMA” filmini internetten bulup seyrediniz lütfen.

Oruç Günlerinde Defterleri Kapanmayanlardan Olmak

Yoksullar gibi yaşamak bir erdemdir, ancak yoksulluk bir erdem değildir. Sağlıklı toplumlar, bütün kesimlerin, en varlıklılar gibi değil, en yoksullar gibi yaşamaya özendiği toplumlardır.

Din Nedir?

Herkes dinin ne olduğunu çok iyi bildiğini zanneder. Fakat efrâdını câmi – ağyarını mâni kıvamında veya ilmî bir târif yapmak gerektiğinde yeterli donanıma sâhip olmadığını anlar. 

Mahalli Seçimler (2)

Bundan önceki yazımda kaldığım yerden devam ediyorum. Çok ehemmiyetli olarak gördüğüm şu hususu da ifade etmek istiyorum ki, AK PARTİ’nin gençlerin diline, milli ve manevi değerlerine sahip bir gençlik yetiştirme politikası yok mudur? 

Okuma Alışkanlığımız

İlk emri “Oku” olan  bir dinin mensubu olmamıza rağmen dünyada en az okuyan ülkeler arasında yer almaktayız.

Paranızı Zenginlere Verseniz

Farz edelim ki  orta hâlli siniz, hattâ  fakir siniz.  Yine de  dişinizden tırnağınızdan artırıp  sakladığınız bir miktar  para nız var.  Bu parayı götürüp zamâne  zengin lerine emânet eder misiniz? 

Kültürde ve Ekonomide Köklü Dönüşümlere İhtiyaç Vardır

Oluşan dünyada bütün ülkelerin, yardımlaşmada ve dayanışmada, bir bedenin uzuvları gibi, akıl ve gönül birliği yapmaları için, kültürde ve ekonomide yeniden yapılanmalara ve köklü dönüşümlere ihtiyaç vardır.