Prof. Dr. Hasan Elik ile İslamiyet’in Bilinmeyen İnceliklerini Konuştuk

  ‘İslâm'ın şartı beş adetle sınırlı değildir. Kur'ân-ı Kerim'de müminler için öngörülen her şey İslâm'ın şartıdır.’

Kadınlar ile Erkekler Arasındaki Önemli Farklar

* Kadınlar daha çok ilgilendikleri kişilerin içsel dünyalarında neler olup bittiği hakkında sohbet etmek isterler.  Erkekler ise daha çok dış dünyada neler olup bittiğini merak ederler.

KKTC Cumhurbaşkanı ve Suriye Barış Pınarı Operasyonu

 KKTC Cumhurbaşkanlığı makamına geldiği tarihten bugüne yaptığı her açıklamasıyla, Kıbrıs müzakereleri süresince attığı her adımla eleştirilen, gündeme damgasını vuran bir siyasetçi… Yıllardır ülkemizin yaşamış olduğu terör sorununu adeta görmezden geliyormuşçasına öyle bir açıklama yaptı ki, yine gündeme oturmayı başardı!

Haçlı Seferi Devam Ediyor

Haçlı ordularıyla Eskişehir yakınlarında karşılaşan ve savaşan Kılıçaslan; düşmanın güçlü, barbar ve çılgın savaşçılardan oluştuğunu ve sayılarının çok çok fazla olduğunu görmüştü. Ayrıca sivil halka, çocuk ve kadınlara bile akıl almaz canilikler yaptıkları, görgü tanıklarının da ifadeleri ile kesinlikle anlaşılmıştı. Türk Ordusu serdengeçti bir anlayışla düşmana saldırır tamamı şehit olabilirdi.

Osmanlı Cihan Devleti, İmparatorluk Değildir!

Osmanlı Devleti, dünya târihinin en büyük devletlerinden biri ve Türk milletinin târih boyunca sâhip olduğu her bakımdan en büyük devlettir. Devletin adı; batılıların isimlendirdiği gibi ‘ Osmanlı İmparatorluğu ’ değil,  kendisine uygun gördüğü isimle; ‘ Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye ’dir.

Atam, Sen Ne Büyüksün...

(ATAMIN ibretlik anısı) "Atatürk, Dinlenmek İçin Gittiği İstanbul’daki Florya Köşkünden, Yanında Yalnızca Şoförü ile Küçükçekmece’ye doğru giderken Tarlasında Sabanla Çift Süren Bir Çiftçi Görür. Çiftçinin Sabanında Koşulu Olan Öküzün Yanında, Koşulu Bir de Merkep Vardır. Şoförüne;

İslam Dünyasında En Büyük Yıkımı Yeni Hariciler Yapmıştır

İslam dünyası hem içeriden, hem dışarıdan gelen, yeni haricilerin saldırılardan, çok büyük, çok derin yaralar almıştır.

Gönüllerin Solmayan Yüzü Raci Solmaz

Onu yıllar önce Tebrizkapı’da ki mütevazı dükkânın da hoşgörülü, güler yüzlü, sorumluluk duygusu yüksek bir insan olarak tanımıştım.

Eski Çağlarda Ahıska

Ahıska ve çevresi, çok eski devirlerden beri, insanların topluluk hâlinde yaşadığı bir bölgedir. Milâttan önceki çağlarda Hurriler, onları takiben Urartular, Kimmerler ve Sakalar buralara hakim olmuşlardır.

Nere Gidersin

Karmaşık bir dünyadayız dik başına gidiyorlar Su misali kıvrılarak akıp da nere gidersin Sorumluluklar nerede hemencik pes ediyorlar Arakan’da bekleyen var bakıp da nere gidersin

Dilin Tetiği Bozuldu

Kültür, bir milleti, diğer milletlerden ayıran özelliklerin toplamıdır. Bu toplam içerisinde en önemli iki unsurdan birincisi dil , ikincisi din dir. Dil ön sıradadır. Çünkü insanların dinlerini öğrenmeleri için dile ihtiyaç vardır.

Harekât Başlamıştır

Çarşamba günü öğleden sonra sosyal medyada binlerce kişi bu mesajı paylaştı. “ Harekat başlamıştır” Türk milleti asker bir millettir, o yüzden herkes kendisini başkomutan yerine koyarak harekâtın emrini verebiliyor. Bende sosyal medyadan bu mesajı paylaşmak istedim, başkomutan edasıyla operasyon başlamıştır diyecektim ancak sabrettim, Cuma günü köşemde söylerim diye düşündüm.

Bir Düğün Mutluluğu ve Geçmiş Zaman Hatıraları

Mutluluklar paylaşıldıkça artar, çoğalır ve herkes mutlu olur. Bizimde kardeşim Yunus’un biricik oğlu Tunahan ile Ali Emmimin kıymetli torunu Ali İhsan’ın biricik kızı Tansu ile kınasını Espiye’de yaptık. Düğünlerini 6 Ekim günü Gebze’de icra ettik

Asker Ocağı Peygamber Ocağıdır

Hz. Muhammed s.a.’in komuta ettiği sefer sayısı 27’ dir. Kaza umresi de  ilave edilirse 28’dir. Bunlardan dokuzunda savaş cereyan etmiştir. İlki Veddan Gazvesi,  sonuncusu ise Tebük Gazvesidir.

Dünya Hayatı Yaşarken Öğrenmek Öğrenirken Yaşamaktır

Dünyanın kültürel derinliğini ve ekonomik zenginliğini, öğretmekte olduğu kadar, öğrenmekte sınır tanımayan üniversitelerle, yeni açılımlar kazanacaktır. Öğrenmesini öğrenmeyi ve öğretmeyi kampüslerin dışına taşıyarak, bütün ülkelerle iş birliği yapan üniversiteler, ülkeleriyle birlikte insanlığın, bilgi birikimine katkıda bulunurlar. Onlar bilgiyi zenginleştirirken, ülkeleri de zenginleştirirler. Bilgi kültürdür. Bilgi ekonomidir."Bilgi güçtür."

Kültürel Mirasın Gücü

Kültürel miras, daha önceki kuşaklar tarafından oluşturulmuş ve evrensel değerlere sahip olduğuna inanılan eserlerdir.

Haçlı Seferleri Başladı

Avrupa’nın birleşik haçlı ordusunun hepsi henüz bir araya toplanmamıştı, her Avrupa ülkesinden katılımlar devam ediyordu. Ama önden hareket etmesi düşünülen yaklaşık 40 bin kişilik, o günün koşullarında büyük bir ordu yola çıkmıştı bile. Haçlı ordularının öncülüğünü yapacak olan bu çapulcular sürüsü Doğu Roma topraklarına gelinceye kadar boşa yol tepmek istemiyorlardı.

Erciyes Dergisinin 500. Sayısı Vesilesiyle Türkiye’de Dergiler ve Dergicilik…

İstanbul dışındaki ilk dergi, ‘ Nevruz ’adı ile 1 Mart 1884 târihinde İzmir’de okuyucuya sunuldu. İzmir’de hazırlanıp İstanbul'da basılan, sonra İzmir’e gönderilip oradan dağıtımı yapılan mecmuayı; Hâlid Ziya (Uşaklıgil; 1866-1945), Tevfik Nevzad (ulaşılabilen hayat hikâyesi bilgilerinde doğum ve vefat târihleri yoktur) ve Bıçakcızâde Hakkı Efendi (ulaşılabilen hayat hikâyesi bilgilerinde doğum ve vefat târihleri yoktur) birlikte çıkarıyordu. İlk sayı, 50 sayfa idi.  Dergide sayfa numaraları her sayıda yeniden başlamıyor, müteselsil olarak devam ediyordu. ‘ Siyasetten başka her şeyden bahseden, edebiyat ve fenne dair  risâle ’ tanıtımı ve on beş günde bir yayın programı ile yayımlanan dergi, 15 Temmuz 1884 târihli 18. sayısı ile yayın hayatından çekildi. 3-5 satır ile özetlenen derginin hayat hikâyesinde, taşra dergiciliğinin çileli hayatı vardır.

Mevsimin Adı, Sonbahar…

‘’ Mevsimlerin en hüzünlüsüdür! Renklendir desen bu mevsimi; ona en yakışanı sarısıyla, kırmızının her türüdür…’’

Hızlı Tren Gecikir Belki Hiç Gelmez!

Cumhuriyeti kuran iradenin önemli hedeflerinden biri ülkeyi Demirağlarla örmekti.