Ne Olacak Bu Halimiz? Âlimlerin Mürekkebi Değil İnsanlığın Kanı Akıyor!

Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren, milyonlarca Müslümanın katili George W. Bush’un yardımcılığını yaptığı, devlet adamı, politikacı ve aktör ABD Başkanı Sanatçı Ronald Reagan (1911-2004)) seçildiği yıl olan 1981’de yaptığı bir konuşmada bir Müslüman aliminden alıntılar yapıyor. Kendi toplumunun ve dünya kamuoyunun dikkatini çekiyor.

Ekonomide Gizli Tehlike: Gelir Dağılımında Dengesizlik

Bütün iktisat teorileri gelir dağılımı ile ilgilenmiştir. Piyasa ekonomisinde, gelir dağılımı göstergeleri, ülke ekonomisinin durumunu gösteren en önemli beş araçtan biridir. Çağımızda, devletin en önemli görevlerinden birinin,  gelir dağılımını düzeltmek olduğu düşünülür.

Büyüyen Sanayi “Demir- Çelik”

Türkiye’de demir-çelik sektörünün tarihi Cumhuriyetin kuruluş yıllarına dayanıyor. İlk demir-çelik tesisi 1930 yılında Kırıkkale’de kurulmuş. Ardından Türkiye’de ilk bütünleşmiş tesis olarak Karabük Demir Çelik fabrikaları faaliyete geçmiş.

Felâk Sûresi

Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adı, izni ve yardımıyla...

Dünyada Öğrenmesini Öğrenme Üniversitenin Dışına Kaymıştır

Eğitim düzeyi ne olursa olsun, internet düz kare dünyada herkese sınırsız öğrenme kapıları açmıştır.

Algı Operasyonu

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı’nda emeklilere ödenen Bayram İkramiyesinden sonra, tarafıma muhtelif kanallardan gönderilen yazılardan, Bayram İkramiyesi olarak,

Kültür Emperyalizminin Gayri Meşru Çocuğu Küresel Ekonomi Krizini Ancak Millî Şuurla Aşabiliriz

Dünya ve insanoğlu yaratıldığından beri, güçlü olan herkes ve her millet, kendisinden daha az güçlü olanları kontrol altında tutmak istemiştir. Bu isteğe eskiden kaba kuvvetle, silah gücüyle ulaşılıyordu. Günümüzde zekâsını kullanarak gizlice yapanlar olduğu gibi, eski metodu tercih edenlere de rastlanmaktadır.

Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de Esen Sert Rüzgârlar…

Yıllardır süregelen Kıbrıs konusu çözüm beklerken, bu defa adanın çevresini sarmalayan Akdeniz’in derin sularındaki zengin enerji kaynakları üzerinde hâkimiyet fırtınası esiyor!

Ortak Bilgiler

Değerli okurlarım, günlük hayata ait (bildiğimiz) sosyal bilgilerin yanında kendi tarihimizle ilgili, sosyal hayatımıza etki edecek olan bazı bilgileri kısa da olsa bulup öğrenmeliyiz diye düşünüyorum.

Dürüstlük İyi Hissettirir

Dürüstlük insana iyi hissettirir. Dürüst insan kendisiyle barışıktır ve huzurludur. “Akıllı, namuslu ve adil olmadıkça mutlu yaşamak imkânsızdır. Mutlu olmadıkça akıllı, namuslu ve adil olmanın imkânı yoktur “ der Epikür.

Erzurum Vilayet Kongresi (17 Haziran 1919)

Osmanlı İmparatorluğu’nun idam fermanı olan Mondros Mütarekesi’nin (30 Ekim 1918) imzalanmasından sonra emperyalist ülkeler Türklüğün son kalesi olan Anadolu’yu ele geçirmek için planlarını yapmışlar bu düşünceler doğrultusunda Doğu Anadolu’da bir Ermenistan devletinin kurulmasını dahi kararlaştırmışlardı.

Girişimcilerin Kültürel Dünyasında Risk Rızkın İkiz Kardeşidir

Girişimciler dünyaya en geniş açıdan bakan vizyonları, geçmişten geleceğe uzanan misyonları, ekonominin bütün alanlarını dönüştüren kuruluşlarıyla, kendi ülkeleriyle birlikte, bütün ülkeleri dönüştürmenin, yolunu gösteren kutup yıldızlarıdır.

Ermeni Meselesi

1853-1856 yıllarındaki Kırım Savaşı’nda, İngiltere ve Fransa; Rusya karşısındaki Osmanlı Devleti’ni desteklemişti. Osmanlı, müttefikleri ile birlikte savaşı kazanmış olmasına rağmen, en fazla zarara uğrayan devlet oldu.

Karneler

Okullar uzun bir eğitim öğretim maratonunun ardından yaz tatiline girdiler. Emeği geçen fedakâr ve değerli öğretmenlerimize ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrencilerimize güzel, neşeli, dinlendirici, yararlı, mutluluk tattıran bir tatil diliyorum.

Fırçalı Meczup!

A Milli Futbol Takımımız İzlanda havaalanına indiğinde 2 saat pasaport kontrolünde bekletildi. Oyuncularımızın sinirleri gerildi, Burak Yılmaz’ın sosyal medyada durumu paylaşmasıyla ortalık yıkıldı.

Yeryüzü Kime Ait, Nerelerde Nüfuz Alanları Kurulabilir?

Kur’an-ı Kerim’de  çok açık bir şekilde  yeryüzünün Allaha, yeryüzündeki hükümranlığın da  Allah ve Rasulüne ait olduğu beyan ediliyor. Rasulullah veda konuşmasında ise,  yeryüzünün Allaha ve Rasulüne ait olduğunu ifade ediyorlar.

Cahit Zarifoğlu Güzellikte Hiçbir Sınır Tanımayan Şairdir

Edebiyatçı hayatın bütün boyutlarında, güzel olanı arayandır. Güzellikte sınır tanımayanlar, güzellik arayanların öncüleri olurlar. Çok boyutlu edebiyat dünyasının kapıları, düşünce ve eylemleriyle, güzel olmasını bilenlere açılır.

Amerika Stratejik Ortağımız Öyle mi?

Amerika’nın 2010 yılında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde Arap Baharı adı altında başlattığı yönetim değişlikleri, bölgenin enerji kaynaklarını ele geçirme stratejisinin yanı sıra Ortadoğu’daki emperyalist uygulamalarının bekçiliğini yapacak yeni bir uydu/Kürt devletinin kurulmasını desteklemeye yönelikti.

Remzi Oğuz Arık’ın Gözünde Erzurum

Osmanlı Devleti’nden günümüze uzanan en büyük sorunlardan biri eğitim konusudur. II. Mahmut’un başlatmış olduğu reformlarla birlikte yol aldırılmaya çalışılan eğitim, devrin Maarif Nazırı Emrullah Efendi’nin “Bu mektepler olmasaydı maarifi ne güzel idare ederdim” sözüyle birlikte sancılı bir şekilde devam etmiş, Osmanlı’nın çökmesinden sonra kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti her konuda olduğu gibi bu yaraya da parmak basmıştır.

Türk Tarihinin 40.000 Yıl Önce Başladığını İddia Eden Bir Muhterem Zata Cevabım

Öncelikle; yazılarını gıpta ederek okuduğum, lütfettiği bilgilerden çok yararlandığım, benden daha engin ve derin kültüre sâhip olduğuna inandığım zat-ı âlinizin, yazıma gösterdiği ilgi ve açıklama göndermek suretiyle esirgemediği zahmetten fevkalade mütehassis olduğumu belirtmek isterim.