Yüzer sıvılaştırılmış doğal gaz gemilerinin Türkiye’nin enerji arz güvenliği açısından analizi

Doğal gaz talebine yönelik tahminler artış eğilimin koruyacağı yönünde.

Türkiye’nin Enerji Koridoru Olmasının Mihenk Taşları Olarak Türk Akımı ve TANAP Karşılaştırması

Türkiye enerji güvenliği açısından 2016 yılında “sanal” bir dar boğazdan geçti. Uçak krizi sonrasında Rus gazında olası kesinti ya da kısıntı durumlarına ilişkin senaryolar kaynak çeşitlendirme arayışlarına ivme kazandırdı. Yeni LNG anlaşmalarının imzalanmasından yerli kömür, yenilenebilir enerji kaynakları ve nükleere kadar uzanan yelpazede bir dizi adımlar atıldı. Ancak enerji arz güvenliğinin en kırılgan olduğu bu sancılı günlerde bile bir yandan da doğal gazda enerji üssü olma hedefinin altı sürekli olarak çizildi. 

Akkuyu: Stratejik yatırım mı, stratejik körlük mü?

Türk enerji diplomasisinin manevra kabiliyetinin sınandığı günlerden geçiyoruz. Enerji diplomasisinin, dış politikanın adeta pusulası haline geldiği bu dönemde Türkiye’nin pusulası yine kuzeye, Kuzey komşumuz Rusya’ya döndü. İki ülke arasındaki enerji sinerjisinin 2015 yılında girdiği soğuma dönemi sonrasında şimdilerde taraflar arasında eski sinerjinin yakalanmasına yönelik girişimler söz konusu.

Türk Akımı: Zafer mi, hezimet mi?

Dünya tarihinin sabitlerinden biridir, enerji ve enerji kaynakları üzerinde hakimiyet kurma mücadelesi… Fosil kaynaklar açısından dünya sıralamasında esamesi okunmayan Türkiye, sahip olduğu stratejik konumla enerjide sadece bölgesel değil küresel anlamda da önemli bir aktördür. 

Türkiye ve Rusya İlişkilerinin Normalleşmesinde Enerji Faktörü: Değerli Yakınlaşma

Rus jet uçağının düşürülmesinin ardından kopma noktasına gelen Türk-Rus ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesinin en somut sonuçları ekonomi alanında kendini göstermiştir.