Türk Kültüründe H I D R E L L E Z

Kelimenin doğrusu:  ‘ Hızır İlyas ’tır. Hızır, ölümsüz olduğuna inanılan bir peygamberin adıdır.  

İnsan Hayatı

Fazlaca bir değeri olmayan mumun ömrü kısadır. Bir müddet yanar, sonra da söner. İnsan ömrü de kısadır. Bir müddet yaşar, sonra Emr-i Hakk vâki olur, ebedî âleme intikal eder. Evet! Üzerinde yaşadığımız dünyanın yaşı göz önünde bulundurulursa, insan ömrü çok kısadır. Ezanla namaz arasındaki zaman dilimi kadardır.