Kovid 19 ve Öğretmenler Günü

24 Kasım her yıl Türkiye’de öğretmenler günü olarak kutlanır. Birleşmiş Milletlere bağlı UNESCO ise 5 Ekim’i öğretmenler günü olarak saptamış. Öğretmenler günü olarak seçilen her iki gün de tarihi bir vakıanın seçilerek metafora dönüştürülmesidir. Yaklaşık bir yüzyıldır bu günü kutlama geleneği, dünyada ve ülkemizde bütün okullarda sürdürülmektedir.

Nuh’un Çağrısı

Nuh peygamber, dokuz yüz yıl yaşadı. Bu süre içerisinde çocuklarını, eşini ve halkını kendine, Allah’ın koyduğu kurallara göre yaşamaya ve bu yaşamın sunacağı kurtuluşa inandıramadı. Ama tek bir çağrı ile, bütün hayvanları kurtuluş gemisine binmeye inandırdı.

Son Sahur’un Ezanı

Hamd olsun Allah’a, son sahuru da yaptık. Mübarek ayın son gecesine elveda demeye hazırlanıyoruz. Müezzin her zaman olduğu gibi, seher yeli ile gönlümüzün hakimi sevgili Muhammed’e salat, selam, övgü ve hürmet gönderiyor. O’nun sünnetine yani davranışlarına duyduğumuz hayranlığı huşu ile yeniden hissediyoruz.

Bilim Kendi Başına Ahlak Öğretmez

Türk Eğitim Sistemi kavramı sorunludur. Çünkü oturmuş bir sistem olmadı. Her bakan ve hükumet istediği tarzda değiştirdi. Bu süreç günümüzde artarak işliyor.

Fitne Endüstrisi ve Wikileaks

 “Fitne endüstrisi” deyimi birçok kimseye garip gelecektir.  Fitne bir davranışın dini değerini ifade eden bir kavramdır. Endüstri ise, eski anlamıyla makine kullanılarak yapılan her türlü üretim faaliyetinin adıdır.

Öğretmen ve Öğrenci Rollerinin Yeni Eğitim Teknolojileri Karşısındaki Konumu

Bu çalışmada öncelikle klasik çağ, modern uygarlık veya endüstri toplumu olarak bilinen ve on sekizinci yüzyıldan itibaren önce Batı Avrupa daha sonra da bütün dünyada egemenlik kuran endüstri çağının eğitim araçlarının ve güçlerinin neler oldukları ve bunların öğretmen ve öğrenci rollerini nasıl belirlediği ortaya konmaya çalışılacaktır. İkinci olarak yirminci yüzyılın son çeyreğinden itibaren eğitim araçları ve güçlerinin yapısında ve niteliğinde önemli değişmelerin meydana gelmesinde etkili olan yeni eğitim teknolojilerinin öğretmen ve öğrenci rolleri üzerindeki etkisi ve dolayısıyla eğitimin amaçları ve niteliğinde ne gibi dönüşümleri beraberinde getireceği açıklanacaktır.

Kaşıkçı Cinayeti Resmi Bir İŞİD Eylemidir

Gelişim Üniversitesi öğretim üyesi, Prof. Dr. Hacı Duran, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerinden dolaşıma konan “algı yönetim yöntemleri” ni değerlendirdi.

Anneler Esnek Çalışmadan Yana

Kadınların çalışmasının modern topluma geçiş sürecinde sürekli tartışılan bir sorun olduğunu belirten İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Prof. Dr. Hacı Duran, bu sorunun her zaman kadınların iş hayatına etkili katılmasının teşvik edilmesi yönünde hukuki tedbirlerin alınmasıyla sonuçlandığını dile getirdi.

Doğu Türkistan Dramı

Uygur kardeşlerimizin Çin işkencesi altındaki katliamı gündeme gelir gelmez, katliam üzerinde stratejik yorumlar ve siyasi senaryolar yoğun bir şekilde yazıldı, konuşuldu.

Mardin İzlenimi

Mardin, bir Artuklu şehridir. Ortası düz bir tepenin üzerinde kurulan kale, bütün ihtişamıyla ayaktadır.

Terör ve Etnik Kimlik

Kültürel yani, dine, dile ve mezhebe dayalı etnik kimlikler, günümüz sosyal çatışmalarını besleyen kavramlar haline geldiler.

Ramazan’ın Zamanı

Ramazan, Kur’an-ı Kerim’e ulaşmanın şükrüdür. Bu şükrü eda etme biçimlerinden bir tanesi gün boyunca her an tutulan oruçtur. 

Çanakkale Savaşlarını Hatırlarken

Milletlerin tarihinde çok sayıda savaş vardır. Tarihi sadece barışla geçen bir millet yoktur. Birçok milletin kendini bir millet olarak ifade etmesi kazandığı bir savaştan sonra gerçekleşmiştir.

Özgürlüğün Tüketimi

Özgürlük ve tüketim, klasik felsefe ve sosyoloji teorilerinde, birbirleriyle ilişkili davranışları ve tutumları ifade etmezler.

Medeniyet Vakfı’nın Ailesi

Aile, hayatın başından günümüze kadar insanın ve insanlığın varoluşunu ve sürekliliğini sağlayan bir kurumdur. İzafi, göreceli ve sonradan insan çabasıyla oluşturulmuş veya keşfedilmiş değildir. İnsan’ın maddi ve manevi varoluşunu sağlamaktadır.

Erasmus’un Barbarları

Erasmus Programı, Avrupa Birliği ülkelerinin yüksek öğretim kurumlarında,  Avrupalılık bilincini yaymak ve geliştirmek için 1987 de kurulmuş.

Tüketim Kültürünün Ailesi

Bu yazı aile yapısında meydana gelen bozulma ve çözülme konusunu tartışmaktadır. Bu çözülmenin arkasındaki sosyal, siyasal ve kültürel mekanizmaları gündeme taşımaktadır.

Milli İrade’nin Yıldönümü veya 15 Temmuz

15 Temmuz 2016, başarısız darbe girişimi ve milletin meydanları doldurmasının üzerinden bir yıl geçti. Türk milleti, kurtuluş savaşında işgalci ve sömürgeci Batı itilaf kuvvetlerine karşı gösterdiği direnişin bir benzerini, aynı güçlerle işbirliği içinde olan Cuntacı kuvvetlere karşı o gece yeniden gerçekleştirdi.

Kutlu Bayramın Bereketi

Bu yılın Ramazanı kemale erdi. Allah’a şükür bayrama girdik. Ramazan’ın bizden onbir ay süresince ayrılması, ister istemez bir burukluk yaşatıyor. Yeniden bu zamanı yaşamanın hasretine nasıl katlanırım diye içerleniyorsunuz.

Kaderin Gecesi Kadir Gecesi

Dünyanın gündüzden aydınlık gecesi kadir gecesidir. Kadir gecesi insanın Allah’ın kelamı ve sözleriyle buluştuğu bir zamandır. Bu zamana Kadir Gecesi diyen de Yüce Allah’tır.