İbretlik Bir Ders

Hülagü Han, Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu Cengiz Han'ın torunu, İlhanlı Devleti'nin kurucusu Mengü Kağan'ın kardeşidir.

65 Yaş Üstü Yaşlıların Mağduriyetleri Ne Zaman Sona Erecek

Sekiz aya yakın bir zamandan beri, KOVİD- 19’ ile mücadele umumiyetle görüldüğü üzere , “65 yaş ve üstü” ölçüsü esas alınarak,  yaşı 64 yıl on bir ay 28 gün olan şahıslar serbestçe sokağa çıkıp, çarşı pazar dolaşabiliyorlar. Fakat buna mukabil 65 yaşından gün almış alanlar çıkamıyor.

Kaza Namazı

Son zamanlarda facebookta dolaşan bir videoda, din adamı olarak geçinen birileri ısrarla dinde Kaza Namazı olmadığını ispat etmeye çalışmaktadır.. Acizane kanaatime  göre bu  gibi faaliyetler, İslam’a hizmet etmekten ziyade  bilakis, Dinimizi ifsat etme, Müslümanlar arasına nifak sokma gayesine matuf bir hareket tarzı olarak  görülmektedir..

65 Yaş Üstünde Bulunanların Mağduriyetleri Devam Ediyor

Bilindiği üzere, ben Kocaeli’nde ikamet ediyorum. Bu sıralarda bir iş icabı Balıkesir’e gitmem lüzumu hasıl oldu.  65 yaş üstü olanların şehirlerarası seyahat etmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin alma mecburiyeti varmış. Bu itibarla kanuni mevzuatın yerine getirilmesini teminen 199 nolu telefonu aradım. Bana gidiş sebebini sordular. Ben de olduğu gibi hangi maksat ve gaye ile gideceğimi söyledim. Fakat aradan üç gün geçmiş olmasına rağmen müspet veya menfi bir cevap gelmedi.

Vakit Namazlarından Sonra Çekilen Tespih

Bilindiği üzere, bundan bir süre önce Diyanet İşleri Başkanlığı yayımlamış olduğu bir genelge ile Cuma Namazının iki rekat farzından sonra Cumanın 4 rekat son sünneti dahil tespih çekilmesini de yasaklamıştı.

65 Yaş Üzerinde Bulunan Yaşlılar Unutuldu mu?

Bilindiği üzere, 21 Mart 2020 tarihinde 65 yaş üzerinde bulunan vatandaşlara konulan sokağa çıkma yasağı 3 ay kadar devam eti. Bu süre zarfında yaşlılar evden dışarı adımını dahi atamadı.

Aziz Dostum Prof. Dr..Hasan Zuhuri Sarıkaya’nın Vefatı Üzerine (2)

Bundan önceki yazımda, İTÜ İnşaat Fak. Bölüm Başkanı, İSKİ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi ve son olarak da Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı olarak vazife yapmış bulunan Hasan Zuhuri Sarıkaya ile alakalı hatıralarımı anlatmaya başlamıştım. Şimdi ise kaldığım yerden devam ediyorum.

Son Zamanlarda Kılınan Cuma Namazları ve Namazlardan Sonra Yapılan Tesbihat

Üç dört aydan bu tarafa, salgın haline gelen Korona virüs sebebiyle, bütün Dünyada olduğu gibi, Memleketimizde de bazı tedbirler alınmıştır. Bu meyanda bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da, Cuma Namazı ve namazlardan sonra yapılan tespihatla alakalı olarak bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Şöyle ki,

Aziz Dostum Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya’nın Vefatı Üzerine (1)

13 Mayıs 2020 tarihinde tarafıma gönderilen e –mailde, İst. Tek. Ünv. İnş. Fak. Bölüm Başkanı,İSKİ Yön. Kur. Üyesi, Çevre ve Orman Bakanlığı Müsteşarı görevlerinde bulunan merhum  Prof. Dr. Hasan Zuhuri Sarıkaya Hocamızın  hatırasına ,Ulusal Membran Teknolojileri Uygulama- Araştırma Merkezi  (MEM – TEK)  tarafından yayınlanacak olan MEM –TEK Bülteninde yer almak üzere, özel bir sayı hazırlanmakta olduğundan bahisle, en geç 18 Mayıs 2020 tarihine kadar gönderilmek üzere, mesai arkadaşlarından bir hatıra yazısı talep edilmekte olduğunu gördüm.

Camilerde Cemaat ile Namaz Kılmak

Bilindiği üzere, bundan önce alınan bir karar ile camilerde cemaat ile 5 vakit namaz kılınması yasaklanmıştı.. Son alınan karara göre ise de sadece öğle ve ikindi namazları cemaat ile kılınacak, diğer vakitlerde ki, yasak devam edecek. Sade bir vatandaş olarak, alınan bu kararın mantığını bir türlü anlayamıyorum.

65 Yaş Üstündeki Vatandaşlara Sokağa Çıkmak Yine Yasak

Bilindiği üzere, 65 yaş üstünde olan vatandaşlara sokağa çıkma yasağının devamına karar verilmiştir. Bu suretle, yasaklar başlayalı üç aya yaklaşmış bulunmaktadır.  Kanaatime göre artık bu yasak kararı, yaşlıların sağlık ve sıhhatini koruma gayesine matuf olmaktan çoktan çıkmış olup, adeta kelimenin tam manasıyla bir zulüm ve işkence haline gelmiş bulunmaktadır.

Yasaklar

Yasaklar ile alakalı olarak bundan önce birkaç defa yazdım. Fakat bu güne kadar değişen pek fazla bir şey olmadı. Bu sebeple vatandaşların mağduriyetleri halen devam etmektedir. Her ne kadar yasakların sonuna geldiğimiz anlaşılmakta ise de, ben yine de yasaklar ile alakalı olarak son defa düşüncelerimi bir kere daha ifade edeyim dedim.

20 Yaş Altı Gençler ile 65 Yaş Üstü Yaşlıların Mağduriyetleri

İki aya yakın bir zamandan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş ve 65 yaş üstündeki vatandaşlara verilecek olan sokağa çıkma müsaadesi bir aydır gündemin en mühim meselesi idi.

Sokağa Çıkma Yasağı Olanların Maruz Kaldığı Mağduriyetler

Muhterem okuyucular ehemmiyetine binaen şu hususu ifade edeyim ki,  benim yazdıklarım, bundan önceki yazdıklarımda da olduğu gibi tamamen hayatın içinden alınmış hadiselerdir. Maksat ve gayem hiçbir şahsı veya kurumu tenkit etmek olmayıp, halkın içinden sade bir vatandaş olarak, bildiklerimi ve gördüklerimi siz değerli okuyucularıma intikal ettirmekten ibarettir. Tabii ki,  takdir sizlerindir.

Belli Yaş Gruplarına Konulan Sokağa Çıkma Yasağı

Değerli okuyucular, malumlarınız olduğu üzere, 65 yaş üzerinde bulunan vatanDaşlara konulan sokağa çıkma yasağı süresi bir ayı geçmiş bulunmaktadır. Takdir edersiniz ki, bu zaman dilimi yaşlılar için oldukça uzun bir süre sayılır.

Sokağa Çıkma Yasağını İhlal Edenlere Verilen Para Cezaları

Meselenin daha iyi anlaşılabilmesi bakımından, bugün tek bir mevzudan bahsetmek istiyorum. O da, son aylarda konulan muhtelif yasakları ihlal edenlere verilen para cezaları ile alakalıdır.

Sokağa Çıkma Yasağı

Bir kaç aydan beri ve bilhassa son günlerde Koronovirüs Hastalığı bahanesiyle bazı malum dış mihraklar ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ısrarla sokağa çıkma yasağı ilan edilmesini talep ediyordu. Buna mukabil olarak da hükümet yetkilileri tarafından, hiç bir zaman sokağa çıkma yasağı konulmasının düşünülmediği hususu gayet açık bir şekilde ifade ediliyordu.  Biz de, hükümetimize ve AK Parti iktidarına güvendiğimiz için bu düşünce tarzına samimiyetle inanıyor ve destek veriyorduk.

65 Yaş Üzerindeki Vatandaşlara Konulan Sokağa Çıkma Yasağı

Hatırladığım kadarıyla, Memleketimiz de ilk defa sivil bir idare tarafından kısmi de olsa sokağa çıkma yasağı konulmuş bulunmaktadır. Bilindiği üzere geçmiş dönemlerde bu nevi sokağa çıkma yasakları ancak sıkıyönetim komutanları tarafından ilan edilir, vatandaşlarda homurdana homurdana bu yasakla uymak mecburiyetinde kalırdı.

Selanik ve Kavala Seyahati (2)

Bundan önceki yazımda 30 Kasım Cumartesi günü Selanik’in gezilebilecek yerlerini gezdikten sonra saat 17.oo ye doğru kalacağımız Cabsis Hotele geldiğimizden bahsetmiştim. Gezi programına göre akşam saat 19.oo’da Yunanlıların meşhur tavernalarından birisine gitmemiz icap ediyordu.  Nitekim otelde biraz dinlendikten sonra Saat 19.oo’a doğru yürüyüş mesafesinde bulunan tavernaya hep beraber gittik. Buraya gelmeden önce ben tavernayı hayalimde daha başka bir şekilde tahayyül ediyordum. Tavernayı görünce hayretimi mucip oldu. Zira, hiç bir hususiyeti olmayan sıradan bir lokanta görünümündeydi. Tek özelliği canlı müzik olmasıydı. Geldiğimiz sokak tamamen tavernalar ile dolu idi. Hani bizde barlar sokağı denen yerler vardır ya, işte onun gibi bir yer.

Selanik ve Kavala Seyahati (1)

Türkiye Eğitim Sen Sendikası (T.E.S.)  Kocaeli Şube Başkanlığı tarafından, 29 Kasım – 01 Aralık 2019 tarihleri arasında tertip edilen Selanik – Kavala seyahatine iştirak etme imkanım oldu. Sendikanın yapmış olduğu gezi programına göre 29 Kasım 2019 Cuma günü Saat 22.oo de İzmit Eski Perşembe Pazarı’nın bulunduğu yerden hareket etmemiz icap ediyordu.