Din, Ticaret ve Siyaset

Ticaret ve siyaset Diyanet’in dışına çıkarılmalıdır. Hemen belirtmeliyim ki, ticaret ve siyasetle kardeşlik ilişkisi kurmuş Diyanetçiler bunu asla istemeyecektir.

İlk Türk Devletinden Bu Güne

İlk Türk Devletinin kuruluşundan bu güne, sadece Türklerden oluşan ve başka kabile, ırk veya kültüre mensup olan toplulukların olmadığı bir devletimiz olmadı.  

Hazret-i Peygamber Devrinde Teftiş Hizmetleri

Teftiş; bir şeyin aslını, doğrusunu gereği gibi sorup araştırma[1] başka bir deyişle aslını ve doğrusunu anlamak için yapılan kontrol manalarına geldiği gibi, hukukta memurların görevlerine ilişkin konularda, kanun tarafından yetkili kılınmış amir veya kurul tarafından denetlenmelerine verilmiş isim olarak da izah edilmektedir. 

Din, Devlet ve Siyaset

İçinde yaşadığımız dönemde İslam dünyası içinde yaşanan iç harpler, terör ve karışıklıkları birlikte yaşıyor. Bu karışıklıkların yaşanmadığı coğrafyalarda da bir taraftan “İslamcılık Cereyanı” artıyor.

Mevlana’nın Hakka Vuslat(Şeb-i Arus) Gecesi

1207  yılında  Belh şehr inde doğan Hz. Mevlana 17 Aralık  1273  yılında Konya ‘da Hakk’a yürüdü.

“Âfâkî Konuşmalar” Aydınlarda Dikkat Eksikliği veya Bilgi Noksanlığı mı?

Tarihimiz, kültürümüz, geçmişimiz ve savunmalarımızla ilgili konuşma ve yazılarda son zamanlarda artarak dikkati çeken bir kelime ve/ya deyimden bahsetmek ve herkesi bu konuda dikkatli olmaya davet etmek istiyorum.

Turan Yazgan, Türkiye ve Türk Dünyasında Dinî Hayat

Türk Dünyası, merkezinde Türkiye bulunan ve üzerinde Türk’ün yaşadığı bütün coğrafyalar anlamına gelmektedir. Bu sözden, sadece Türk devlet ve topluluklarının yaşadığı coğrafyaları da anlamamalıyız. Bir tek Türk’ün yaşadığı yer Türk Dünyasına dâhildir.

Sosyal, Sosyo-Kültürel Yapı ve Teostratejik Manzara Üstüne

Üzerinde yaşadığımız dünyanın, dünkü günde yaşadığımız dünya olmadığının bilinci ile baktığımızda, coğrafyamızdaki hareketliliğin (28 Temmuz 1914’te başlayan ve 11 Kasım 1918’de sona eren Avrupa merkezli I. Dünya Savaşı) sonrası dünyasına yakın bir görüntüyü ortaya koyduğunu görüyoruz.

Sevgide ve Ülküde Birlik

Ülkeye, neresinden bakarsak bakalım, bir  bölünme, parçalanma endişesini  görmüyor muyuz?

İmam-ı Azam Ebu Hanife (Hicri 80–150)

Asıl adı: Numân bin Sabit ’tir . Künyesi:  Numân bin Sabit bin El-Numân Zota  veya  Zevta’ dır.