Türk Kızılay’ı ve Gönüllü Kan Bağışçılığı

Kızılay, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 1868 de kurulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti döneminde bizzat kurucu Devlet Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk tarafından himaye edilen ve daha sonra “Türk Kızılayı” adını alan bir kuruluşumuzdur. Kuruluş maksadı başlangıçta harp yaralı ve malullerine hizmet vermektir. Daha sonra yeni görev tanımlamaları ile hizmet sınırları genişletilmiştir.

Muayenehanelerden Özel Hastanelere (1)

80'Li yıllar muayenehane hekimliğinin çok rağbet edildiği bir dönemdir. 1978 yılında Ecevit Hükümeti’nin Sağlık Bakanı Dr. Mete Tan zamanında kamu hastanelerinde çalışan hekimler için tam gün yasası çıkarılmıştı. Bu yasa hekimlerin çalışma şeklindeki muayenehane açmalarına sınırlama getirmiş ve mesai saati dışında hekimlik yapmayı yasaklamıştı. Bu sebeple gerek devlet gerekse SSK hastanelerinden birçok hekim ayrılıp serbest hekimliğe geçmişti.

Hekimlikte 50. Yılımı Doldururken

Bu seneki 14 Mart Tıp Bayramı etkinliklerinde 50. yılını dolduranlardan olduğum için plaket alanlardan biriyim. Kocaeli Tabip Odası yönetimine ve okuduğum Ankara Tıp Fakültesi 74 mezun sınıf arkadaşlarımızla buluşmamıza da vesile olan Ankara Tabip Odası'na şükranlarımı sunarım.

Gazze, Kudüs, Filistin ve İsrail

Bu bölge, Birinci Cihan Harbi sonrası Osmanlı - Türk hakimiyetinden çıkmış ve İngiltere'nin kontrolüne geçmiştir. 1948'de İsrail Devleti'nin kurulması ile Arap-İsrail çatışmalarının bitmediği bir süreci yaşamaktadır. Filistinliler ise bu karmaşadan en çok zarar gören halk olmuştur.

Şehrimizin Sağlık Hizmetlerinde Kızılay

Türk Kızılay’ı Osmanlı Devleti döneminden kalma önemli bir sağlık kuruluşumuzdur. 93 harbi olarak bilinen 1877- 1878 Osmanlı Rus savaşı esnasında Osmanlı Sıhhiye Nazırı, Marko Paşa zamanında Hilal-i Ahmer Cemiyeti adı ile 14 Nisan 1877 kurulmuştur.

Kocaelimizin Sağlık Hizmetlerinde 1900’lü Yıllar (2)

“Geçmiş, şu an içi bir hazine, gelecek için bir rehberdir.” Laosi Askeri Hastanelerimiz: İzmit 1890’lı yıllarda üst üste salgın hastalıklar yaşamıştır. Çünkü Romalılar zamanında yapılan ve şehrin temiz su ihtiyacını karşılayan paşa suyu hattının bakımı yeterince yapılamamaktadır. Bu konudaki daha detaylı bilgiyi Süleyman Paşa Hamamı ve Paşa Suyu tebliğimin olduğu “Süleyman Paşa ve Kocaeli tarihi sempozyumu ” kitabında bulabilirsiniz.

Kocaeli'nin Sağlık Hizmetlerinde 1900’lü Yıllar

“Tarih insanlığın öğretmenidir” Çiçero

Gerçek bir ülkü Adamı Nihat Gürer

Şehrimizde sosyal olaylara, siyasete ilgisi olanların çoğunun bildiği, konuştuğu, danıştığı bir Bilge Adamdı, O 1983’de bir tanıdığının sağlık sorununu çözmek için geldiği çalıştığım İzmit SSK Hastanesinde tanışmıştık. Uzun boyu, mert fakat güler yüzü ve güven veren duruşu ile çok kolay ilişki kurulabilen ve konuşulabilen birisi idi. Daha sonra sosyal olaylara bakışımız, ülke ve toplum meselelerine yaklaşımımızdaki benzerlikler tanışıklığımızı dostluğa dönüştürmüştü.

Kültürel Etkinlikler ve Yerel Yönetimler

“Kitaplarda dostlar gibi az fakat iyi seçilmiş olmalıdır”.

Sağlıklı Şehir ve Belediyelerimiz (5)

“Yürümek en iyi ilaçtır “-Hipokrat. Sağlık fizik, mental ve psikolojik olarak bütün fonksiyonları iyi karakterli vücut olarak tarif edilir. Sağlığın olması, sürdürülmesi ve korunması için yapılan her iş, sağlanan her imkân önemlidir. Yazımın bu çerçevede değerlendirilmesini isterim. Şehrimiz özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi statüsü kazanmasından sonra sağlığımıza dolaylı olarak etki eden park, bahçe, yüzme havuzu, spor tesisleri, yürüyüş yolu, doğal yürüyüş parkurları gibi imkanlarını artırmıştır. Kocaeli’mizde küçüklü büyüklü parklarla birlikte okul bahçelerine, cami avlularına, köylere kadar yapılan spor aletli binlerce yerimizin olması ayrı bir imkandır.

Sağlıklı Şehir ve Belediyelerimiz (4)

Sahillerimizde balık tutup istakozlarımızı görebilecek miyiz? İnsan, hayvan ve bitkiler için sağlıklı çevre önemlidir. Kocaeli’mizdeki özellikle 60’lı yıllardan sonra artan yoğun göç ve çarpık şehirleşme zamanla denizimizin dere ve ırmaklarımızın kirlenmesine sebep olmuş, canlılar için yaşanması sorunlu bir hale gelmişti. 90’lı yıllara kadar ilçe ve belde belediyelerimiz faydalı ve gerekli hizmetler yapmaya çalışmışlardır. Ama göç ve şehirleşmedeki yoğunluk iş planlamalarında yetersizliklere, her geçen yıl artan yeni çevre sorunlarının gelişmesine sebep olmuştu. Genel yönetimin 1993’te İzmit Büyükşehir, 2006’da ise il genelini kapsayacak şekilde Kocaeli Büyükşehir şekline dönüşmesi çevre konularında da ciddi imkanlar yaratmış ve çalışmalar yapılmasını sağlamıştır.

Sağlık Hizmetleri ve Belediyelerimiz (3)

Sağlıklı hayat için sağlıklı çevre: İnsan, hayvan ve bitki sağlığı birbiriyle ilgili olup bu üç unsur bütüncül ele alınmalıdır. Yaşanılan ortamın havasının, suyunun, toprağının temiz ve yeterli olması sağlıklı bir hayat için gereklidir. Bunlar ise yerel yönetimlerinde görev ve sorumlukları arasına girer. Yerine getirilebildiği oranda yerleşim yerlerimiz daha sağlıklı, yaşanabilir olmaktadır.

Virüsler ve Yeni Bir Salgın!

Kocaeli’mizde 27- 28- 29 Ekim tarihlerinde virüslerle ilgili bir sempozyum yapılmıştır. Başiskele’mizdeki Lastik İş Otelinde, Tıp Fakültemiz enfeksiyon hocalarından Prof. Dr. Sıla Akhan’ın koordinasyonunu yaptığı bu toplantıya çeşitli tıp fakültelerinden uzmanlar katılmış olup virüslerle ilgili görüş ve bilgiler konuşulmuştur. 2019 Aralık ayında başlayıp 3 yıl süre ile insanlara önemli sorunlar yaşatan Covid-19 salgını farklı özellikleriyle öncelikle bilim insanlarımız olmak üzere virüslere ilgiyi artırmıştır.

Sağlık Hizmetleri ve Belediyelerimiz (2)

Evde Bakım Hizmetleri: Aile hayatımızın çekirdek aile şekline gelmesi, anne babalarla evlatların ve yakın akrabaların farklı şehirlerde yaşamak mecburiyetleri, ortalama yaşama süresinin erkeklerde 75-80 kadınlarda 80-85 yaşlara gelmesi gibi durumlar sebebiyle evlerinde yalnız yaşamak durumunda kalan, kendi öz bakımlarını bile yapamayan insanlarımızın sayısı artmıştır.

Devlet İlelebet, Yaşasın Cumhuriyet

Devletimizin Türkiye Cumhuriyeti adı ile devamı kararının alınışının 100. Yılı olan 29 Ekim 2023 kutlu olsun. Cumhurbaşkanlığımız forsundaki 16 yıldızdan biri olan bu devletimizin hūr, bağımsız, özgür şekliyle refah içinde ve mutlu olarak nice yüzyıllar yaşayacağı inancı ile bugünü kutlamaktayız.

Sağlık Hizmetleri Ve Belediyelerimiz

Belediye başkanlarının görev tanımında “belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gerekli önlemleri almak” olduğunu yazmıştım. Buradan halkın yaşadığı ortamdaki her şeyin; yol - sudan soluduğu havaya kadar günlük hayatımızda ki her unsurun daha iyi olması ve zarar verici olmamasına yönelik çalışmalar anlaşılır. Bir önceki yazımda önemli hizmetler veren ve sonra kapanan Yüzüncü Yıl Belediye Doğum Evi'ni tanıtmıştım. Bu yazımda da yerel yönetimlerimizin halen verdiği sağlığa dönük bazı hizmetlerinden bahsedeceğim.

İzmit Yüzüncü Yıl Doğum Evi ve Belediyelerin Sağlıktaki Yeri

Sağlık hizmetlerinde belediyelere ilk olarak 1871’de memleket tabibi bulundurmak yükümlülüğü ile sorumluluk verilmiştir. Bu 1913’te hükümet tabipliği olarak adlandırılmıştır.