Hellen ve Hellenistik Yalanları - 2

Böyük! Aleksandır/ İskender M.Ö. 334 yılında 35.000 (otuz beş bin) savaşçıdan oluşan ordusuyla doğu seferine başladı. O çağda Anadolu’yu siyasi yönetimi altında tutan Pers İmparatorluğu ülkeyi Satraplıklara bölmüş (vilayet) ve her birine vali atayarak yönetmekteydi.

Hellen ve Hellenistik Yalanları - 1

Antalya Müzesini gezdiğimde gördüğüm, diğer müzelerimizin pek çoğunda da olan hatta başka ülkelerin müzelerinde de olduğunu sandığım, vahim bir yanlışlığı/aldatılmışlığı serimlemek için bu yazı hazırlanmıştır.

Eskimeyen Bengü İnançlar

İnsanlar, dünya dediğimiz bu mavi Acun’a ne zaman geldi – gönderildi – sürgün edildi bilinmiyor. Yüce yaratıcı tarafından, Adem atamızdan itibaren 124 bin peygamber (Yalavaç) gönderildiği rivayet edilmektedir.

Adlar Üzerinden Tarihi Yok Etmeye Çalışanlar

Tarihler boyunca yeryüzünde, on binlerce yıllık tarihi yok edilmeye çalışılan, Türklerden başka bir ulus yoktur. Aslında o kadar uzun tarihi olan başka bir ulus da yok.

Abra ve Abrahan

Yeryüzündeki inançlarla ilgili mitolojiler bakımından en zengin uluslar, başta Türkler olmak üzere Turan kökenli uluslardır. Türklerin derin geçmişleri ile ilgili mitolojilerin hepsini bir yazıda anlatmak/irdelemek olanaksız. Bu yazımızda sadece ‘ABRA’ mitolojisi ve buna bağlı olarak ‘ABRAHAN’ olgusu ele alınacak ve de irdelenecek.

Oğuz Çetinoğlu’nun ‘Dua’sı

Sayın okuyucular, kişilerin dini inancı ne olursa olsun yani her dinde, Yüce Yaratıcıya yakarış/dua vardır. Biz Türklerin kadim Tengri inancında her şeyi Yüce Yaratıcıdan dilemek, inancın temelini oluşturur. Günümüzde yanlış şekilde ‘Dilenciler=duacılar’ sözü; sadakası için dua okuyup para isteyenlere ‘dilenci’ denmesi durumuna sokularak, öz anlamından saptırılmıştır.

Antalya Müzesi

Antalya Müzesi çok önemli bir özelliği olan müzedir. Denilebilir ki yeryüzünde aynı özelliği taşıyan başka bir müze (benim bildiğim kadarıyla) yok. Antalya Müzesini özel ve değerli kılan kuruluş amacıdır.

Yıl Başı

Yeni bir yılın başlangıcı, aynı zamanda yaşanmış olan eski yılın bitişi. Bu durum bütün  insanlar için bir şeyler ifade etmekte hatta pek çok iş ve işlem bu yıl ölçütüne göre ayarlanmakta. Her ne kadar dünyadaki bütün devletler aynı takvimi kullanmasa da  yıl kavramı çok önemli. Ayrıca ay ve gün kavramları da önemli; dahası, saat, dakika, saniye hatta saliseler bile önemli. Bütün bu ölçü birimleri zamanı ölçmek için kullanılmaktadır.

Yağmur İçin Yakarış

Biz Türklerin kültür kökleri çok derindir ve çok çok uzak geçmişe dayanmaktadır. Ne yazık ki; savaşlar, göçler, başka ülkelere ve uluslara Ulu Tanrı adına hükmetme konularına kendimizi çok kaptırmışız.

Türklerin Dini İnanç Kökleri

Günümüzde bütün inançların, sanat dallarının, hatta bilimin dahi kendisine taban olarak aldığı bir kök inanç sistemi vardır. Mevcut  temel inanç sistemleri iki ayrı kutup olarak şekillenmiştir. Bunlar şöyle özetlenebilir:

Türkiye Avrupa Birliğine Girmeli mi?

Onlarca yıldır kendi kendimize sormaktayız. Herkesin cevabı kendine göre. Kişilerin düşüncelerinin toplamı devletin düşüncesi olmalı. Olmalı ama bu konuda bir karmaşa sürüp gitmekte.

Türk Kimdir? Kim Türktür?

Bu sorunun cevabı aslında çok kolay; arada bir mani olmasa elbette kolay. Türk kişilerinin düşünce ve bilinçlerini esir alan husus açıklanmadan verilecek cevap tam olarak anlaşılmaz, aksine yanlış bile anlaşılabilir.

Tarihçi

Evrenin yaşı göz önüne alındığında, insanın yeryüzünde görüldüğü zaman dilimi çok küçük kalmaktadır. Bilinen en akıllı yaratılanın insan olması, onun evrende en değerli, en yüce mertebede olmasını gerektirir. Böyle bir şerefi koruması ve daha da yüceltmesi için insanın Tanrısal doğrular olan kurallar çerçevesinde yürümesi zorunludur.

Tamga

Bu sözcük en eski Türkçe sözcüklerden biri, kullanılış amacı ve anlamı itibariyle de insanlık tarihinin en eski sözcüklerinden biridir. Tamga, her ne şekilde olursa olsun, nasıl kullanılırsa kullanılsın; anlam itibariyle farklılaşma, farklılaştırma amacını güder. Tamgaların günümüzde kullanımları ve etkileri açısından vahim hatta çok vahim sonuçlar doğuran ve de doğuracak olan bazı uygulamalarını, özellikle gençlerimizin dikkatine sunarak uyarıda bulunmak için bu konuyu kaleme almak istedim.

Şeyh Şamil

Hemen her konuda olduğu gibi insanlarımızın çoğu Şeyh Şamil ile ilgili de; ya eksik bilgi sahibiler, ya yanlış bilgi sahibiler veya bunların ikisi birden! Bu konuda genel anlamda bilinenler şöyle: Şeyh Şamil diye bir kahraman çıkmış. Gözünü budaktan esirgemeyen bu yiğit, bazı bıçkın delikanlıları da yanına alarak Ruslara karşı çete savaşı yapmış. Pek çok kahramanlığının yanı sıra çok iyi Kafkas halk oyunu oynarmış. Sinema filmlerimizde olduğu gibi…

Savaşa Davet

Durun durun! Hemen kılıçlarınızı kuşanmayın. Söz konusu edeceğim savaş öyle bildiğiniz savaşlardan değil, kapsam ve içerik olarak çok farklı.

Samara

Tarihi öneme sahip ve de biz Türkler için çok özel değeri olan Samara kenti Irak’tadır. Samara tarihi bir kenttir ama eski Babil veya Sümerlerden kalma bir kent değildir; Sonradan kurulmuş, hatta Bağdat’tan bile sonra kurulmuştur… Bu kentin özellikle manevi değerini biz Türkler çok iyi bilmemiz gerekirken ne yazık ki bir umursamazlık içindeyiz. O yörede koca bir Bağdat varken yeni bir kentin kuruluşunun nedenlerini bilmeden Samara’nın değeri anlaşılmaz.

Piri Reis’in Haritası

Hemen cebinizden bir on TL çıkarın ve arka yüzüne bakın! Piri Reis’in haritalarından birine ait yarım parçanın, çok küçültülmüş bir örneğini göreceksiniz. Sözünü ettiğim harita, dünyanın en önemli tarihi belgelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Türk Askeri Kore’de

TUTSAKLIKTA YOK EDİLEMEYEN DİSİPLİN, SEVGİ VE SAYGI “Amerikan psikologları anne ve babaları sizlere soruyoruz.”

Kendine Sahip Çıkmak

Kişilerin öncelikle kendine ve kendi değerlerine sahip çıkması doğaldır, hakkıdır hatta böyle gerekir. Kişi kendine sahip çıkmazsa, öz benliğine ihanet etmiş olur; bundan dolayı özellikle o kişi açısından olumsuz sonuçlar ortaya çıktığında bu durum sadece ona aittir.