12 Eylül Karası

Eylül'ü kuşatır hüznün sarısı... 12 Eylül, Eylül'ün karası Uyanır yüreklerde geçmişin anısı...

Kalaydın Ya Sevdiğim

Açmıştım kollarımı ak güvercin misali Tereddütün niye ki dalaydın ya sevdiğim Arş-ı Alem üstünden Kaf Dağları masalı Sundum altın tepside alaydın ya sevdiğim

Bir de İlahi Mahkeme Var

-Hakk'ı unutup nefsine tapanlara- Bugün her güç elinde keyfince kullan onu Unutma her yol gibi bu yolun da var sonu İnan ruz-ı mahşerde dökülecek her konu Günah sevap tartılan İLAHİ MAHKEME var

İstanbul Sevgisi

İstanbul bir felsefe, İstanbul bir tarih, İstanbul bir efsane,

Şiir Defteri

Gökyüzünde güneş, ay ve yıldızlar Hepsinin ziyası bendedir bende

Nere Gidersin

Karmaşık bir dünyadayız dik başına gidiyorlar Su misali kıvrılarak akıp da nere gidersin Sorumluluklar nerede hemencik pes ediyorlar Arakan’da bekleyen var bakıp da nere gidersin

Vatan Uğruna Seve, Seve…

Kimimiz vatan için öldük, Gül bahçesine girercesine. Vurulduk kimimiz, Alçakçasına, kalleşçesine…

Ey Güzel İstanbul! Öyle mi Gerçekten?

‘’Ey Güzel İstanbul, Sen Bir Ömre Bedelsin’’ demişti;

Mehmetçikler Geliyor

Dünyanın en kahramanı yiğitlerin yiğidi Cihana nizam vermeye Mehmetçikler geliyor Onlara güçtür bilinsin tüm analar ağıdı Düşmanı yere sermeye Mehmetçikler geliyor

Vatan Uğruna Seve, Seve…

Kimimiz vatan için öldük, Gül bahçesine girercesine. Vurulduk kimimiz, Alçakçasına, kalleşçesine…

Yazımızdır Kızıl Elma

Asırlarca özlemimiz hedefimiz kızıl elma Gurur ve öğüncümüz özümüzdür kızıl elma Be hey gafil cühela haddine mi kızıl elma İlahi nihaye yanan közümüzdür kızıl elma

Karamaz mıyız Acaba

Dünyada bin bir çeşit dert hepsi de insanlar için Sanki dermanı bulunmaz aramaz mıyız acaba Kabuğuna çekilenler  anlaşılamıyor niçin Yaşanılır güzel dünya kuramaz mıyız acaba

Yakamaz mıydın

Çekip gittin ne oldu yüreğimi yakarak Su misali gönlüme kayıp akamaz mıydın Bendini yıkan azgın sular gibi akarak Hasret yüklü gözüme aşkla bakamaz mıydın

Yakmalı mıyım Sence

Nehirler hep aşağı yuvarlanarak akar Coşkun ırmaklar gibi akmalı mıyım sence Bazı insanlar özden ciğer yakarak bakar Gözlerimi dikerek bakmalı mıyım sence

Nere Gidersin

Karma ş ı k bir d ü nyaday ı z dik ba ş ı na gidiyorlar Su misali k ı vr ı larak ak ı p da nere gidersin Sorumluluklar nerede hemencik pes ediyorlar Arakan’da bekleyen var bakıp da nere gidersin

Anamm

Şefkat dolu kalbin sanki bir ocak Gözünden kaybolsam arardın anamm Çevrende herkese açardın kucak Bizler için derde karardın anamm