Öğrendim ki… 27

*Öğrendim ki… İnsanın iyisi saadet bahşeder, kötüsü tecrübe kazandırır, mükemmeli iz bırakır.

Necâti Kadiroğlu ile Ramazan ve Bayram Hakkında Konuştuk

Emekli Din Görevlisi Necâti Kadiroğlu ile Ramazan ve Hakkında Konuştuk.

Nazif Okumuş ile Ramazan ve Medya Hakkında Konuştuk

Gazeteci-Yazar, 21. Dönem İstanbul Milletvekili Nazif Okumuş ile Ramazan ve Medya Hakkında Konuştuk

Şehidler ve Şehidlik Hakkında…

Şehidlik bir mertebedir. Şehidlik mertebesinin yolu herkese açıktır. Bu mertebeye ulaşmak için insanların makamları söz konusu değildir.

İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Elik; Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Hakkında, doğru zannettiğimiz yanlışları anlatıyor

İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Elik ; Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Hakkında, doğru zannettiğimiz yanlışları anlatıyor

Türk Dili Okutmanı Fethi Murat Doğan ile Türkçe Üzerine Sohbet

Fethi Murat Doğan: Basın yayının, özellikle televizyonların, Türkçemizin yayılmasında çok etkili olduğunu görüyoruz. Kardeş Türk cumhuriyetlerinde ve Balkanlarda Türkiye Türkçesinin hızla yayılmasında ve Türkiye’de de İstanbul ağzının, kültür Türkçesinin hızla benimsenmesinde basın yayının gücünü, sanırım herkes kabul eder.

Muhsin Yazıcıoğlu

Muhsin Yazıcıoğlu ( 31 Aralık 1956 Şarkışla / Sivas – 25 Mart 2009 / Göksun – Kahramanmaraş)

‘Öz değerlerini kaybedenler, -kendileri olamayanlar- zavallı kuzular gibi, kurtlardan medet umar hâle düşerler’

Prof. Dr. Hayrettin Karaman: ‘ Öz değerlerini kaybedenler, -kendileri olamayanlar- zavallı kuzular gibi, kurtlardan medet umar hâle düşerler ’  diyor .

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi

İngiltere Denizcilik Bakanı Churchill tarafından planlanan, 3 Kasım 1915 târihinde fiilen başlayan, denizde ve karada 9 Ocak 1916 târihine kadar 432 gün, bir başka ifade ile 1 yıl, 2 ay 5 gün devam eden Çanakkale Savaşları sırasında en şiddetli çarpışmalar 18 Mart 1915 târihinde yaşandı. Türkler, bir gerçeği düşmanlarına ilân etmişlerdi: Çanakkale Geçilmez.

Kur’an-ı Kerim’de İslâm’ın Ana Yapısı Hakkında Konuştuk

Jeoloji-jeofizik Mühendisi  TÜRKÖZ ÖZBEY ile K ur’an-ı Kerim’de İslâm’ın Ana Yapısı Hakkında Konuştuk.

Emekli Din Görevlisi Ahmet Yüter Hoca ile Oruç Hakkında Konuştuk

Bugün İdrak Etmeye Başladığımız Ramazan-ı Şerif Ayı Vesilesiyle Emekli Din Görevlisi Ahmet Yüter Hoca ile Oruç Hakkında Konuştuk.

Can Azerbaycan

Günümüzde ‘ Azerbaycan Cumhuriyeti ’ olarak anılan Kuzey Azerbaycan veya / Bakü Azerbaycan’ı ile Güney Azerbaycan / Tebriz Azerbaycan’ı birleşikti. İran- Rusya savaşında Rusya galip gelince, 1813 yılındaki Gülistan ve 1828 yılındaki Türkmençay anlaşmaları ile Azerbaycan toprakları Çarlık Rusya’sı ve İran Kaçar Hânedanı arasında bölüşüldü. Kuzey Azerbaycan Rusya’nın, Güney Azerbaycan İran’ın yönetiminde kaldı.

Hulûsi Çetinoğlu

6 Mart 1928 târihinde Artvin’in Arhavi ilçesinde dünyâya geldi. Arhavi’de başladığı ilkokulu 1939 yılında Bafra’da bitirdi. Parasız yatılı imtihanını kazanarak ortaokula Erzurum Lisesi’nde başladı. Son sınıfta iken zatülcenp hastalığına yakalandı. Tedâvi için İstanbul’a gönderildi. Tedâviden sonra hocalarının ısrarlı tâkipleri neticesinde İstanbul’da Haydarpaşa Lisesi’ne yine parasız yatılı olarak kaydı yapıldı. 1945 yılında buradan da pekiyi derece ile mezun oldu.

Doğu Türkistan

Dünyânın diğer süper güçleri gibi Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) de kendisine göre yeni bir düzen oluşturmuştur. Çin’in oluşturduğu düzen; kapitalist ekonomi ambalajı içinde komünizm ideolojisinden ve katıksız ırkçı düşüncelerden beslenen şoven ve emperyalist, gayri medenî ve çağ dışı yönetim sistemidir.

Razgrad Hâdisesi (17 Nisan -20 Nisan 1933)

Razgrad, Kuzeydoğu Bulgaristan’da ‘ Deliorman ’ olarak bilinen Türk bölgesinde bir vilâyettir. 8 ilcesi, 6 kasabası, 107 köyü vardır. Çandarlı Ali Paşa tarafından 1388-1389 yılları arasında devam eden savaşla fethedilmiştir. Osmanlı dönemindeki adı Hezargrad idi. 2011 yılındaki nüfus sayımına göre şehir nüfusunun % 50’si Türk ve Müslüman idi.

Türk Dünyası: Esâretten Bağımsızlığa, Bağımsızlıktan Türk Birliği’ne - 1

Türk cumhuriyetlerinde alfabe ve dil birlik için ‘olmazsa olmaz’ unsurdur. Moskova yönetimi her bir Türk topluluğuna ayrı bir alfabe dayatmıştı. Bağımsızlıktan sonra Özbekistan ve Kazakistan, alfabede yaptığı değişikliklerle, Rusya dönemindekini aratacak yeni bir yapılanmayı tercih etmiştir. Kırgızistan ise bölgenin en fakir ülkesi olarak henüz alfabe meselesini gündeme alamamıştır.

Öğrendim ki… 26

*Öğrendim ki… Her tedbir takdiri değiştiremez.  Fakat yine de tedbirli olunmalıdır.                                                                              

Ankara Savaşı’nda Kara Tatarlar

Bin üçyüzlü yılların sonlarında; biri Anadolu’da, diğeri Türkistan’da, Türk kökenli iki hükümdar cihana, tek başına hükmedebilmek için çalışıyordu.

Tasarruflu Yaşamak

Tasarruf; genel anlamıyla yarınlarımız için gerekli olan ve elimizde mevcut bulunan kaynakların idâreli kullanılmasıdır. Bir başka ifâdeyle; Kullanımımız altında bulunan kaynakların yarınlarda gerekli olacak kısmının bu günden tüketilmemesidir. Bu prensiple hareket etmek; Tasarruflu Yaşamak ’tır.

İslâm Âlimleri Silsilesi

‘ Silsile ’ kelimesi, ‘ Birbirine bağlı, birbiriyle ilgili unsurların oluşturduğu dizi, sıra, halka’ olarak açıklanabilir. ‘ Mürşid-i kâmil ’ yâni âlim ve evliya olan zatlar, yetiştirdikleri ve artık başkalarını yetiştirebilecek hâle gelen talebelerine, halifelik ve icâzet verirler. Sonra onlar da talebe yetiştirip, onlar da yetişen talebelerine böyle icâzet verirler. Böylece, âlimler silsilesi meydana gelir. Bu halka, Peygamber efendimizden başlamıştır. Bu âlimlerin oluşturduğu topluluğa ‘ Silsile-i aliyye =  yüksek silsile ’ denilmiştir. ‘ Silsilet-üz-zeheb = altın silsile ’ olarak da anılır.