21. Yüzyılda Türkiye’nin Vizyonu…

Türkiye’nin sahip olduğu vizyonu bozabilecek engeller çok çeşitlidir. Türk milletine mensup olma şuurunu reddeden bölücü siyasi Kürtçülük ve mikro ırkçılık Türk Milleti dışında millet ve halkların bulunduğu görüşü, kültürel haklar ile kamufle edilmektedir.

Sevgi Üzerine…

Sevgi, insanın en ince hassas hislerinin meydana getirdiği merhamet ve şefkat duygularının bir eseridir. Vicdan hükmü kalpteki iyi ve kötü bütün varlığı yakarak silip atmış ve orasını ayna gibi termemiz bir hale getirmiş olduğundan Cenab-ı Hak o kalbe tecelli tahtını kurmuştur. Böylece bütün benliği hak sevgisi kaplamış ve o kimse artık sevgiden ibaret olmuştur. Artık o her şeyi her şeyde onu sever olmuştur. Bu nedenle o kimse Cenab-ı Haktan dostluk, intibak ve esenlik sıfatları ile sıfatlanıp seçkinler zümresine girmiştir. Artık o insanın her iki dünyada yeri cennet, mekânı ise sefa ve dostluktur.

İdareci ve Yöneticiler

Büyük için küçüğün hiçbir zaman hor görülmemesi gerekir. İnsan için “Büyük” bazen kendisi olabilmektir bu en tehlikeli olandır! Hz. Ali bütün valilerine gönderdiği tavsiye mektuplarında devlet malının millet malı olduğu asla kendilerine ait mallar olmadığını sert bir dille anlatmıştır. Makamlarının dahi millete ait olduğunu söylemiştir.

Kuvvetlinin Zayıfı Yediği Dünya!

Bu yazıyı yazarken görevimiz kamuoyunu aydınlatmaktır. Hakikatin kanunları bütün kanunların üstünde olduğundan buna uyarak doğruları söylemeye kendimi mecbur hissediyorum. Bu konudaki düsturum “ Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır ” hadisidir!

Nasıl bir Türkiye - 1

Nasıl bir Türkiye derken özlediğimiz Türkiye ile şu anda yönetilen Türkiye’yi değerlendirmek gerekmektedir. Bu değerlendirmeyi yaparken iki yaklaşım olduğunu görüyoruz. Birilerine göre biz çok mükemmeliz, bazılarına göre de biz adam olmayız. Bu düşüncelerin ikisi de çok yanlıştır. Öncelikle kendimizi doğru anlamak doğru tanımak ondan sonra da çevremizdeki tehditleri görebilmek ve doğru değerlendirmek lazımdır.