İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Elik; Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Hakkında, doğru zannettiğimiz yanlışları anlatıyor

İlahiyatçı Prof. Dr. Hasan Elik ; Bin Aydan Daha Hayırlı Kadir Gecesi Hakkında, doğru zannettiğimiz yanlışları anlatıyor

‘Öz değerlerini kaybedenler, -kendileri olamayanlar- zavallı kuzular gibi, kurtlardan medet umar hâle düşerler’

Prof. Dr. Hayrettin Karaman: ‘ Öz değerlerini kaybedenler, -kendileri olamayanlar- zavallı kuzular gibi, kurtlardan medet umar hâle düşerler ’  diyor .

Emekli Din Görevlisi Ahmet Yüter Hoca ile Oruç Hakkında Konuştuk

Bugün İdrak Etmeye Başladığımız Ramazan-ı Şerif Ayı Vesilesiyle Emekli Din Görevlisi Ahmet Yüter Hoca ile Oruç Hakkında Konuştuk.

Mevlid Kandili

Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber (sav) Efendimiz, o dönemde kullanılmakta olan Kamerî takvime göre Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya geldi. Miladî takvime göre 571 yılında Nisan ayının 20. günüdür. O günün yıldönümleri İslâm Âlemi’nde, Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır.Âlemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber (sav) Efendimiz, o dönemde kullanılmakta olan Kamerî takvime göre Rebiü’l-evvel ayının 12. gecesi dünyaya geldi. Miladî takvime göre 571 yılında Nisan ayının 20. günüdür. O günün yıldönümleri İslâm Âlemi’nde, Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır.

Kur'an Nedir?

Çocuklarınıza savaş aletlerinin kullanılmasını öğretin!" şeklindeki sözlerine bakıyor. Bir de bugünkü müslümanların bu husustaki durumlarına bakıyor. Neticede, bu insanların gerçekten müslüman olup-olmadıkları hususunda adeta şüpheye düşüyor. Öyle ya, söz de Kur'ân'a inanan ve Allah'ın Resulüne bağlanan bu insanlar bugün bu durumlarda mı olmalılardı? Onların, Kuran'ın ve peygamberin çağrısına uyarak zamanın en üstün silahlarına sahip olmaları ve bunları bizzat imâl etmeleri ve hazırlamaları gerekmez miydi? Hani asrın harp sanayii? Heyhat ki, binbir musibetten sonra, çoğu İslâm devletlerinin başındaki idareciler hâlâ harp sanayiinin kurulması yolunda bir hareket yok.

Mi’raç Kandili

Mi’raç; âlemlere rahmet olarak gönderilen Sevgili Peygamberimize, Mekke döneminde bir gece, Yüce Yaradan'ın sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semâlara yaptırılan hikmet yüklü yolculuğu ifâde eder.

Son Zamanlarda Kılınan Cuma Namazları ve Namazlardan Sonra Yapılan Tesbihat

Üç dört aydan bu tarafa, salgın haline gelen Korona virüs sebebiyle, bütün Dünyada olduğu gibi, Memleketimizde de bazı tedbirler alınmıştır. Bu meyanda bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da, Cuma Namazı ve namazlardan sonra yapılan tespihatla alakalı olarak bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Şöyle ki,

İhsan Toksarı İle İslam’ın Temel Meselelerini Konuştuk

İlahiyatçı ve Hukukçu, İstanbul Eski Milletvekili İhsan Toksarı İle İslam’ın Temel Meselelerini Konuştuk.

Muhterem Emin Işık Hocaefendi ile Ramazan Sohbeti

Işık: Cenab-ı Allah’ın emirlerine kayıtsız, şartsız itaat etmektir. İman edip Allah’ın emir ve yasaklarına uyarak O’na karşı gelmekten sakınmak, dünya veya âhirette insana zarar verecek, ilahî azaba sebep olabilecek hareketlerden kaçınmaktır. Çok zor, anlaşılmayan bir şey değil. O takvâ hareketi de, iman sevgiye dönüştükten sonra başlar.

Prof. Dr. İsmail Yakıt ile Mübârek Berat Kandili için, İslam-İman-Mümin-Müslim ve İslam’da 3 H Kuralı Hakkında Konuştuk

Prof. Dr. İsmail Yakıt: İslam kelimesi Arapçada ‘S-L-M’ kök harflerinden gelir. Bir başka ifâde ile ‘ silm ’ kökünden türemiştir. Bu kökten türeyen ‘ İslâm ’ kelimesi, tarih boyunca birçok anlam kazanmıştır. Bu anlamları dört madde halinde ele alabiliriz. Kur'ân bu dört anlamı da kullanmaktadır.

Mî’râc ile İlgili Farklı Görüşlerden Bâzıları

Röportajın birinci ve ikinci bölümlerinde, Prof. Dr. Abdulaziz Bayındır’ın sorularımıza verdiği cevaplarla, Mî’rac olayı; çok sâde, Âyet-i Kerîme ve Hadis-i Şeriflerden deliller gösterilmek suretiyle ve bütün şüpheleri yok edici bir şekilde aktarılmıştı. Konunun ne kadar çok tartışıldığını ve incelendiğini, karmaşık olduğunu belirtmek maksadıyla röportajın üçüncü ve son bölümünde, Mî’rac ile ilgili farklı görüşlerden bâzıları ve mî’rac olayı ile ilgili kavramlara açıklık getiren bilgiler sunulmaktadır.

Miraç Kandili

Mi’raç, Sevgili Peygamberimiz Hazret-i Muhammed  (sav) Efendimizin en büyük mucizelerinden biridir. Mucize, iki cihan serveri Peygamberimizin Mescidi Haram’dan Mescidi Aksâya, oradan da gökyüzünde, daha yüce âlemlere yaptığı yolculuğu kapsar. Bu sır ve hikmet dolu yolculuk; Kur’an-ı Kerim’de,  İsrâ Suresi 1. Âyet’te meâlen: ‘ Bir gece, kendisine bâzı âyetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Harâm’dan, çevresini mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ’ya götüren Allah, eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir .’ ifâdeleriyle yer alıyor.

Küreselleşme ve İslam'ı Yeniden Düşünmek

Küreselleşme, en basit şekliyle, insanlar arası etkileşimin küresel bir boyut kazanmasıdır. Belki de insanlık tarihinde ilk defa, bütün insanlığı küresel ölçekte böylesine etkilemek, yönlendirmek, hatta biçimlendirmek mümkün hale gelmiş bulunmaktadır. Demokrasi, laiklik, hukukun üstünlüğü, insan hakları gibi değerler, tüm insanlık için ortak hale gelmiştir.

Ezan ve Ses Cihazları

Mekke’nin fethi sırasında, Bilal-i Habeş’in okuduğu ilk ezanın, müminler üzerinde bıraktığı etkiyi ve heyecanı, bu gün dahi güzel okunan bir ezan duyduğumuz zaman anlayabilmekteyiz. Hatırlatma, davet ve çağrı gibi anlamları olan ezan, aynı zamanda Müslümanlar için evrensel bir mesaj niteliği de taşımaktadır.

Seni Sevdim

Kuşu ölen çocuğun evine taziyeye gittiğinde... Anne ve yavru köpekler için koskoca ordunun yolunu değiştirdiğinde, merhametini sevdim, hayvanları sevdim...

İslamiyet ve Türklük

Din Sosyolojisi Profesörü Dr. Zekeriya Beyaz ile Çok Tartışılan Bir konuyu Konuştuk: İ slamiyet ve Türklük

Prof. Dr. Hasan Elik ile İslamiyet’in Bilinmeyen İnceliklerini Konuştuk

  ‘İslâm'ın şartı beş adetle sınırlı değildir. Kur'ân-ı Kerim'de müminler için öngörülen her şey İslâm'ın şartıdır.’

Asker Ocağı Peygamber Ocağıdır

Hz. Muhammed s.a.’in komuta ettiği sefer sayısı 27’ dir. Kaza umresi de  ilave edilirse 28’dir. Bunlardan dokuzunda savaş cereyan etmiştir. İlki Veddan Gazvesi,  sonuncusu ise Tebük Gazvesidir.

Prof. Dr. Yakup Çiçek, Günlük Hayatta Çok Karşılaşılan Konulara Açıklık Getiriyor - 2

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yakup Çicek,  Röportajın ikinci ve son bölümünde yazarımız OĞUZ ÇETİNOĞLU’nun sorularına verdiği cevaplarla, günlük hayatta çok karşılaşılan konulara açıklık getiriyor.

Prof. Dr. Yakup Çiçek, Günlük Hayatta Çok Karşılaşılan Konulara Açıklık Getiriyor

Tefsir Anabilim Dalı  Başkanı Prof. Dr. Yakup Çiçek, yazarımız Oğuz Çetinoğlu’nun sorularına verdiği cevaplarla, günlük hayatta çok karşılaşılan konulara açıklık getiriyor.