Ezan ve Ses Cihazları

Mekke’nin fethi sırasında, Bilal-i Habeş’in okuduğu ilk ezanın, müminler üzerinde bıraktığı etkiyi ve heyecanı, bu gün dahi güzel okunan bir ezan duyduğumuz zaman anlayabilmekteyiz. Hatırlatma, davet ve çağrı gibi anlamları olan ezan, aynı zamanda Müslümanlar için evrensel bir mesaj niteliği de taşımaktadır.

Seni Sevdim

Kuşu ölen çocuğun evine taziyeye gittiğinde... Anne ve yavru köpekler için koskoca ordunun yolunu değiştirdiğinde, merhametini sevdim, hayvanları sevdim...

İslamiyet ve Türklük

Din Sosyolojisi Profesörü Dr. Zekeriya Beyaz ile Çok Tartışılan Bir konuyu Konuştuk: İ slamiyet ve Türklük

Prof. Dr. Hasan Elik ile İslamiyet’in Bilinmeyen İnceliklerini Konuştuk

  ‘İslâm'ın şartı beş adetle sınırlı değildir. Kur'ân-ı Kerim'de müminler için öngörülen her şey İslâm'ın şartıdır.’

Asker Ocağı Peygamber Ocağıdır

Hz. Muhammed s.a.’in komuta ettiği sefer sayısı 27’ dir. Kaza umresi de  ilave edilirse 28’dir. Bunlardan dokuzunda savaş cereyan etmiştir. İlki Veddan Gazvesi,  sonuncusu ise Tebük Gazvesidir.

Prof. Dr. Yakup Çiçek, Günlük Hayatta Çok Karşılaşılan Konulara Açıklık Getiriyor - 2

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Yakup Çicek,  Röportajın ikinci ve son bölümünde yazarımız OĞUZ ÇETİNOĞLU’nun sorularına verdiği cevaplarla, günlük hayatta çok karşılaşılan konulara açıklık getiriyor.

Prof. Dr. Yakup Çiçek, Günlük Hayatta Çok Karşılaşılan Konulara Açıklık Getiriyor

Tefsir Anabilim Dalı  Başkanı Prof. Dr. Yakup Çiçek, yazarımız Oğuz Çetinoğlu’nun sorularına verdiği cevaplarla, günlük hayatta çok karşılaşılan konulara açıklık getiriyor.

Hz. Âişe r.a. Validemizin Doğum Tarihi ve Evlilik Yaşı

Mü’minlerin annesi Aişe r.a. validemiz Ebu Kuhafe’nin oğlu Ebu Bekir  r. a. ile Kinane kabilesinden Uveymir oğlu Amirin kızı Ümmü Rûman r.a. nın kızlarıdır.

Salâ İle İlgili Açıklama

Namazın  dışındaki vakitlerde müslümanların toplanması gereken önemli bir durum söz konusu olduğunda salâ okunur. Bu Hz. Muhammed s.a. den bir sünnettir. Bu günkü kadar uzun değildir o günkü salâlar.

Kimin Ne Niyette Olduğu Bilinemediğinden Dikkatli Olmak, Din Adına Ortaya Konmuş Görüş ve Uygulamalara İhtiyatla Yaklaşmak Gerekir.’

İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır sorularımıza verdiği cevaplarla okuyucularımızı doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgilendiriyor.

Hadis Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan hitâbet sanatını anlatıyor

Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan: İnsanların ihtiyaç, fikir ve dâvasını öteki insanlara duyurma aracı olan hitâbetin tanımı şöyle yapılmaktadır: Hitâbet; bir şeyler anlatmak için sözü başkasına yöneltmektir. Bu anlamda hitabet, insanın yeryüzünde yaşamaya başladığı günden beri devam edegelmektedir.

Ferdi ve Toplumsal Sorumlulukla İlgili Ayetler

17/11 İnsan hayır dua edip hayrı talep ettiği gibi, beddua da eder, şerri  davet eder. İnsan pek aceleci bir tabiata sahiptir.

Ebu Leheb mi, Ebu Lehebler mi? 111. Tebbet Sûresi

5 âyettir. Peygamberliğin 1-2. yıllarında Mekke’de nâzil oldu.

İslamda Beş Şart ile mi, Bütün Kur’an Hükümleriyle mi Sorumluyuz?

Abdullah b. Ömer r.a. anlatıyor: Peygamber s.a. şöyle buyurdu: “- İslâm beş  esas üzerine kurularak yükselir:

Kur’an-ı Kerim’de Geçen “İnzâl” Kelimesi 8 Ayrı Manada Kullanılmıştır

2/22 Rabbiniz, sizin yaşamanız, yerleşmeniz, menfaatiniz için yeryüzünü tarıma elverişli ovalar, iskana uygun araziler haline, işlevli hale getiren, göğü de yükseltip düzenleyerek tavan olarak inşa eden, gökten su indirerek depolayandır. O su ile, size rızık olarak topraktan çeşitli ürünler çıkardı. Artık, bundan sonra da, bile bile taş yığınlarını,  putları, şahısları tanrılaştırarak Allah'a eşler, ortaklar koşmayın.

Kevser Suresi

108/1 Biz Kevser’i, peygamberliği, Kur’ân’ı, hayrı ilke edinen bir ümmeti, dünya hakimiyetini, âhiret saadetini, lütfumuz ve ihsanımızla sana verdik.

İlahiyatçı Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Hocamızla Sırât-ı Müstakîm’i konuştuk

Kadir Gecesi’nde indirilmeye başlanan Kur’an-ı Kerim insanlığa; Sırât-ı Müstakîm’de  yâni Doğru Yolda olmayı öğütlemektedir. İlahiyatçı Prof. Dr. İsmail Lütfi Çakan Hocamızla Sırât-ı Müstakîm’i konuştuk.

Felâk Sûresi

Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adı, izni ve yardımıyla...

Yeryüzü Kime Ait, Nerelerde Nüfuz Alanları Kurulabilir?

Kur’an-ı Kerim’de  çok açık bir şekilde  yeryüzünün Allaha, yeryüzündeki hükümranlığın da  Allah ve Rasulüne ait olduğu beyan ediliyor. Rasulullah veda konuşmasında ise,  yeryüzünün Allaha ve Rasulüne ait olduğunu ifade ediyorlar.

Kadir Gecesi

Kadir; lügatte, hüküm ve kaza; şeref ve azamet; güç yetirmek anlamını taşır. Leyle-i Kadir / Kadir gecesi,  kandil denilen mukaddes gecelerdendir. İslâm’da, Kadir Gecesi'nin mânâ ve önemi büyüktür.