KKTC Yaşayan Bir Gerçektir

Bir devlet düşünün! Kurulalı tam 36 yıl olmuş ama Türkiye’nin dışında tanıyan başka bir devlet yoktur! Adı: Kuzey Kıbrıs değil; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir.

Kadın Cinayetleri Neden Bu Kadar Çoğaldı???

Eskiden bu kadar fazla kadın cinayetleri olmazdı.

Haçlı Seferleri Sona Ermedi

Önceki yazıda, Türkiye Devleti’nin ordusu gelerek Orta Doğu’yu Haçlı yönetimlerinden ve hegemonyasından kurtardı demiştik ya¸ ne demek istediğimi pek çok okuyucumuz anlayamamış, haklılar. Çünkü HAMAGA’lar kullanılarak bize kendi tarihimiz öğretilmedi, Haçlıların bize öğretmek istedikleri, bizim tarihimizmiş gibi önümüze konulmuş sözde tarihlerdir.

Mehmet TURGUT’u Anma Toplantısında Yaptığım Konuşma - 2

Dr. Metin Eriş Bey’in Başkanı olduğu KÜLTÜR KONSEYİ’nin tertip ettiği Mehmet TURGUT’u Anma Toplantısında Yaptığım Konuşma:   (26 Eylül 2019 Perşembe, İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası)

Ahıska'nın Osmanlılar Tarafından Fethi

Osmanlı padişahı III. Murad Çağı'nda, Dağıstan, Gürcistan ve Şirvan'ın fethine karar verildi. 1 Ocak 1578'de Şeyhülislâmın fetvasını alan Serdar Lala Mustafa Paşa, Safevîler üzerine sefere çıktı.

Gazi Mustafa Kemal’in Erzurum Hatıralarından

Stratejik öneminden dolayı devamlı düşman ülkelerin hedefinde olan ve defalarca istila edilen Erzurum, coğrafi şartları itibarıyla da zaman zaman deprem ve sel gibi felaketlerle karşı karşıya kalmıştır.

Anadolu Dünyada Bilgeliğe Dönüşen Bilginin Kıyısız Denizidir

Küçük bir yerleşim birimine çekilerek, dünyadaki gelişmelerden uzak durmanın, imkansız olduğu bir dönemde, gönül hazinelerinin zenginleştirilmesi, bütün insanlık için hayati önem taşımaktadır. Evlerin, caddelerin, mahallelerin birbirleriyle iletişim ve etkileşim içinde oldukları gibi, şehirler, ülkeler ve kıtalar da birbirleriyle iletişim ve etkileşim içindedirler. Artık şehirleri, ülkeleri, kıtaları siyasal sınırlarla birbirinden ayırmak ve silahlı güçlerle korumak mümkün değildir.

Haydi Gel Köyümüze Geri Dönelim

Kültürümüzü Yaşatalım Çevre ve Doğayı Koruyalım. Çocukluk yıllarımızı yaşamak ve geçmişe yolculuğa çıkmak için sonbaharda köylerimiz çok daha güzel, sakin ve sessiz olur.

Atatürk’ü Kaybettiğimiz O Sabah…

              (Onun ebediyete intikali ile gerçekten bir tarih göçmüştü…)         Tarih: 10 Kas ım 1938, Perşembe, saat: 09.00 Yer: Dolmabahçe Sarayı – İstanbul Tanık: Atatürk’ün Genel Sekreteri, Hasan Rıza Soyak anlatıyor:

Mehmet Turgut’un Atatürk Yorumu

Atatürk zeki, akıllı ve büyük bir kumandan, büyük bir insan, değerli bir devlet adamı ve ileri görüşlü, pratik bir politikacıydı. Bir teorisyen veya ideolog değildi. Buna özenmedi de. Batı’daki gelişmelerden geri kalmış olan toplumumuzu köklü bir değişikliğe uğratmak, Batılılarla aradaki mesafeyi kapatmak ve Osmanlı devlet adamı ve idârecilerinin 250 yıldan beri yapmak isteyip de yapamadıklarını kısa zamanda yapmak istiyordu. Aslında bunu yapmak için yeni bir ideolojiye de ihtiyaç yoktu.

Mucize Sebze “Ispanak”

Ispanak, çocukluğumuzda zorla yediğimiz, yetişkinliğimizde sevmeye başladığımız, yaşlılığımızda en çok sevdiğimiz sebzedir. Ispanağı sevmeyen ağzına sürmeyen çocuklara “Temel Reis “ çizgi filmi izletilirdi. Temel Reis, rakibi karşısında zora düştüğünde Ispanak konservesini açar midesine indirir ve bir anda pazıları şişer rakibini perişan ederdi. İşte bunu gören çocuklar bir nebze olsun ıspanağa sempati duyardı.

Çareyi Siyanürde Bulan Çaresiz Kardeşler

İstanbul’un en dindar semti olan Fatih’te bir aile dramı yaşandı. Maddi sıkıntı yaşayan dört kardeşin siyanür içip hayata veda etmeleri yoğun ülke gündemi içerisinde kısa bir haber olarak geçti.

Şehirlerde Değişime Direnilmez Değişim Yönlendirilir

Şehirler ve kuruluşlar, herşey sürekli değişir. Şehirlerin ve kuruluşların, zaman içinde değişmelerine direnilmez. Çünkü, zamanı gelmiş bir doğum gibi, zamanı gelmiş bir değişimin önünde hiçbir güç duramaz. Bu yüzden, değişime karşı durulmaz, değişim yönlendirilir. Değişimi yönlendirmede ana ilke: Değişerek gelişmek, gelişerek değişmektir. Dünyada bir kuruluş, bir şehir, ne kadar değişirse, o kadar gelişir.

Üçüncü Büyük Haçlı Seferi

Kudüs’ün yeniden Müslümanların eline geçmesi Avrupa’daki Haçlıların ve özellikle de Papa Üçüncü Clemens’ın hiç hoşuna gitmemişti. Gerçi Kudüs’teki Hıristiyanlar kendi krallıklarından daha rahattılar. Ayrıca o yöredeki diğer Hıristiyan yönetimleri ki bunların en önemlileri; Hatay Prensliği ve Trablus (Şam) Kontluğu aynen görevlerinin başındaydılar; başlarına buyruk, kimseye hesap vermeden kendi egemenlik alanlarında hükümlerini sürdürmekteydiler. O kadar ki; kendi yörelerindeki Müslümanları çeşitli baskılarla göçe bile zorluyorlardı.

Kıpçaklar ve Atabekler

Kıpçaklar, 1068'de Rus knezlerinin müttefik kuvvetlerini yenerek güney Rusya sahasına yerleştiler. 1080'lerde Balkaş gölünden Tuna nehrine kadar uzanan topraklara Kıpçak Eli/Komania deniliyordu.

Mehmet TURGUT’u Anma Toplantısında Yaptığım Konuşma - 1

Dr. Metin Eriş Bey’in Başkanı olduğu KÜLTÜR KONSEYİ’nin tertip ettiği Mehmet TURGUT’u Anma Toplantısında Yaptığım Konuşma:  (26 Eylül 2019 Perşembe, İstanbul Ticaret Odası Merkez Binası)

Bunun Adını Ne Koymak Lazım?

Türkiye'de ve dünya da bir sürü gelişme yaşanıyor. Hoş bunlar her zaman olur. Ancak bu gelişmeler gün gelir ortaya bir sonuç çıkartır. Biz de eğer bu sonuçları öngörememişsek başımıza her gelene razı olmak zorunda kalırız.

Türkiye Cumhuriyeti Kocaeli’de ilan edildi

Milli Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanması üzerine, 29 Ekim 1923 de kuruluşu tüm dünyaya ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu, 29 Ekim’den 9 ay önce 16 Ocak 1923 de Kocaeli İzmit’te, Atatürk tarafından basın ve kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Suriye Meselesi - 2

Esad Rejimi, ülkesinin bağımsızlığını, bütünlüğünü ve hâkimiyetini korumak maksadıyla ve Rusya ile İran’ın desteğini alarak ABD’nin desteklediği bölücü terör örgütlerine karşı savaşıyor. 

Suriye Meselesi - 1

Suriye’nin çok kısa târihi: Suriye toprakları târihî süreç içerisinde İbrâniler, Aramiler, Asurlular, Babilliler, Persler, Makedonyalı İskender, Romalılar ve Bizanslıların hâkimiyeti altında kaldı. Bu dönemde Suriye halkı Putperest idi. Suriye, Hz. Ömer döneminde (634-644) Müslüman Arapların eline geçince, bölge halkı Müslüman oldu.