Türk Milliyetçiliği ve Ulus Devlet Gerçeği

Kavram olarak milliyetçilik büyük aileye mensubiyetten doğan sorumluluklar toplamının olumlu manada anlamlı ve değerli bulunarak içselleştirilmesidir diyebiliriz. Büyük aileden kastım, Türk milletidir. “Türk milleti” kavram olarak, etnik bir anlamdan çok bir kültürel birliktelik, yakınlık içinde olan insan topluluğunu ifade eder. 

Taassup

Batıda fanatizm, Türkçede bağnazlık olarak ifade edilen taassup, Arapça bir kelime olup, anlam genişlemesi ile bugünkü karşılığını bulmuştur.   

İki Adalet Vardır; Padişahın Adaleti, Allah’ın Adaleti…

Sultan Abdülhamit dönemi, Namık Kemal tutuklanmıştır. Yargılanması “Mahkeme-i İstinaf Ceza Dairesi”nde, tutukluluğundan iki ay beş gün sonra yapılır.

Emine Işınsu’yu Anlamak

Emine Işınsu Türk romancılığının en önemli yazarlarından biridir. Tanınmamışlığının iki nedeni vardır; birincisi hayata tamamen ideolojik bakan, 12 Eylül öncesi kültür dünyamızdan kaynaklanan düşmanlıktır. Çünkü Emine Işınsu Türk milliyetçisi bir gelenekten gelmektedir. Çok büyük bir fedakarlık yaparak, inandığı davayı ihya etmek için hayatını ortaya koymuş, popülariteyi ön planda tutmamıştır.