İnsan, Siyaset , Toplum ve Sosyal Medya Etkisi

Toplum, bir organizma misali bir bütünlük ve organizasyon arzettmektedir. Toplumsal yapı kurumlar ile örgütlerden oluşur. Yapı ile kurumlar da değerler sistemi ile örülerek toplumsal bütünlüğü oluşturur. Toplumsal değerler harç misali yapıyı bir arada tutar ve devamlılığı sağlar. Toplumsal değerlerin aşınması, zayıflaması toplumsal bağları zayıflatır ve toplumsal çözülmeye sebep olur. Çözülme toplumsal dağılmayı getirir. Toplumsal değerler derken başta örfi değerler gelir. Örfi değerler toplum için yaşamsal unsurlar içerir, din ve ahlak gibi. Daha sonra gelenek ve görenekler gelir en son daha hızlı değişen adetler gelir.

Mustafa Kemal’in İttihattan, Cumhuriyete Giden Yolculuğu

Mustafa Kemal Atatürk “Bedenimin babası Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp’tir” der.

Virüs Maskeleri ve Tüm Merak Edilenler!

Giriş Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan yeni tip korona virüsünü (Covid-19)u “pandemi” olarak duyurması sonrası, tüm ülkeler üst düzeyde salgınla mücadele etmeye başladı.

“Ne Mutlu Türk’üm Diyene” Neden Kaldırıldı?

Vakti zamanında Ahmet Naim diye bir zat vardı, bu zat-ı muhterem, Baban Aşiretinden olup, Musul’da (1872) doğmuştu. Maarif Nezareti (Milli Eğitim Bakanlığı) Yüksek Tedrisat Müdürlüğünde telin ve tercümeler yapmıştı. Bir dönemde Darülfünun Genel Müdürlüğü (İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü) yapmıştır. Ahmet Naim ana dili olan Kürtçenin yanında çok iyi derecede Arapça, Farsça, Fransızca bilirdi. Davayı Kavmiyet adlı eseri ve hadis tefsirleri bir dönem İslam Mecmuasında yayınlanmıştı.

Atatürk Milliyetçiliği

Atatürk,   Nutuk    adlı eserinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş özelliklerinden bahsederken, “ millî bir  devlet”  olarak kurulduğundan bahseder. [1]   Atatürk için,   gaye  ve  tercih  ’de   millet   son derece önemlidir. Bundan dolayı,  millet  ve  Türk milleti    kavramlarından ne anladığını açık seçik ortaya koyduğu gibi; Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu milleti olduğunu da aynı açıklıkla belirtmek ihtiyacını duymuştur.  “Medenî Bilgiler”  adlı eserin ilk konusu  millet ; ilk cümlesi de, “ Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk milleti denir.”     şeklindedir.