Covit- 19 Salgın Hastalığı ve Korkusu

Ortaya koyduğu şartlar sebebi ile halen covid-19 pandemisi (büyük salgını) ciddi bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu sorun, konu ile ilgili kesinleşmemiş değişik bilgiler sebebi ile, insanlarımızda endişe yaratmakta ve halkımızda bir de koronafobi diyebileceğimiz duruma sebep olmaktadır. Gerek salgın hastalığının kendisi gerekse bu korku duygusu, konu hakkında farklı, birbiri ile ilişkisiz, hangisi doğru, neresi yanlış anlaşılamayan bilgilerin ve haberlerin, muhtelif kanallar üzerinden insanlarımız tarafından öğrenilmesi sebebiyle konu daha da karmaşık hale gelmektedir.

Covit 19 Salgını ve Sonrası

İ leri bir tarihte 2020 nin en ö nemli olaylar ı ndan biri Covit-19 salg ı n ı olacakt ı r. Y ı lba şı nda Ç in ’ den ba ş lay ı p daha sonra Kore- İ talya- İ ran ’ da g ö r ü len ve b ü t ü n d ü nyay ı etkisi alt ı na al ı p Mart ay ı nda da ü lkemizde g ö r ü lmeye ba ş layan bu pandemi (b ü y ü k salg ı n)  halen  birçok ülkede ciddi bir sa ğ l ı k sorunu olarak g ö r ü lmektedir.

Covit 19 Büyük Salgını ve Görünmez Kahramanları

2020 y ı l ı ba şı nda Ç in ’ de ba ş lay ı p t ü m d ü nyay ı saran  Covit-19 (taç virüs 19)  büyük salg ı n ı   DO Ğ AL Afetler kar şı s ı nda insanlar ı n g ü n ü m ü zde de çaresiz kalabildi ğ ini g ö stermi ş tir. Yine g ö rd ü k ki bu t ü r durumlarda sistemin iyi ç al ış mas ı ,imkanlar ı n yeterli olmas ı yan ı nda hizmeti y ü r ü tenlerin bilgi, beceri ve gayretinin ba ş ar ı da en ö nemli etken oldu ğ udur.

Enfeksiyon Hastalıkları Covit-19 ve Zinciri kırmak

İnsanın bir başka canlı tarafından hastalandırılması enfeksiyondur. Bu dünyada insanoğlu hayatını diğer canlılarla birlıkte sürdürür. Bakteriler ve virüsler de bunlardandır. Bu birliktelik çoğunlukla karşılıklı faydalanma ve canlılığı birlikte sürdürme şeklindedir. Cildimizdeki, burnumuzdaki, boğazımızdaki ve tüm boşluklarımızdaki trilyonlarca bakterilerle birlikte yaşamaktayız

Sağlığımız ve Aşılar

Son yıllarda aşılarla ilgili zıt fikirlerle çok karşılaşmaktayız. Aşıların faydalı olmayıp bazı kronik hastalıkların sebebi olduğuna kadar giden iddialar bunlardandır. Bu sebeple koruyucu çocuk aşılarını bile reddeden insanların olduğunu basın-yayın kuruluşlarının haberlerinden okumaktayız.

Ar-Ge’nin Ticarileşmesi…

23 Ekim Çarşamba günü Lütfü Kırdar Kongre merkezinde düzenlenen 4. Ar-Ge ve İnovasyon zirvesi ve sergisine katıldım. Ülkemizde ar-ge’nin ticarileşmesi süreci içerisinde katma değer ürün üretimi ve inovasyon çalışmaları önem arz etmektedir

Gençlerde Kardiak Problemler

35 yaş altı bireylerde ciddi efor sırasındaki ani ölümler genellikle kalp kökenlidir. Ani ölümler sebep olan kalp hastalıklarının üçte biri ölüm sonrası yapılan otopsilerle ancak tespit edilebilir. Çıkan sonuçlar genellikle yapısal kalp bozukluklarıdır. Bu yapısal bozukluklar efor sırasında fetal aritmiler oluşturduğu için ani ve geri dönüşü zor olan problemlerdir.

Hayatımız Merdiven Basamakları Gibidir

Merdiven basamakları yukarıya doğrudur. Doğumdan ölüme mümkün olduğunca, basamaklardan geri düşülmemeli, çok hızlı da çıkılmamalıdır.

Mutluluk Kararı

Birçok insan, mutluluğun kişinin ancak iyi şeylerle karşılaşması sonucunda elde edilecek bir duygu olduğuna inanıyor. Bu kişiler mutluluğun insanın kontrolünde olmadığını düşünüyor.

Toptaşı Bimarhanesinden Mazhar Osman Akıl Hastanesine

Kırk yılı aşan hekimlik hayatımda bilgim ve becerim yettiğince, hekimlik üstadımız Hipokrat’ın ‘’Önce Zararlı Olma!’’ ilkesini unutmadan mesleğimi icra etmeye çalışmışımdır.

Önce Sağlık (Dinlediğim Bir Konferanstan Notlar)

Sağlık; Cenab-ı Allah’ın, insanoğluna ihsan buyurduğu en büyük nimet. 

Palm Yağı Meselesi

Son günlerde Avrupa Gıda Güvenliği Kurumu (EFSA- European Food Safety Authority ) bir çikolata üreticisinin ürünlerinde bir kanserojen maddenin üst limitlerde olduğunu ve bu nedenle tüketiminin azaltılmasını önerdi.

Hastalıkların Hatalı veya Geç Teşhisin Nedenleri

Amerikan kaynaklarına göre erişkinlerde hastaların %5’inde hatalı veya geç teşhis konulmaktadır ve buna bağlı ölümlerin kalp-damar hastalıkları, kanserden sonra en sık ölüm nedenidir.

Kalp Krizi ve İnmeye Sebep Olan Pıhtı Oluşması Nedir? Nasıl Önlenebilir?

Damar duvarının iç ya da dış zarı hasarlandığı zaman bu hasarlı bölgenin tamiri için öncelikle trombosit dediğimiz küçük kan hücreleri buraya doğru göç ederek hem hasarlı yere yapışırlar hem de birbirlerine; bu ilk pıhtı tıkacı sayesinde o hasar bölgesindeki kanama kontrol altına alınır.

Kalp Sağlığımız İçin Nasıl Spor Yapmalıyız?

Öncelikle fizik egsersiz yapmak, tenis oynamak, koşmak, aerobik yapmak kalp sağlığı için şart olan şeyler değildir. Doğru iş haftanın en az 4-5 günü günde ½-1 saat kesintisiz yürüyüş yapmak idealdir.

Kalp - Damar Hastalıklarında Dikkat Etmemiz Gerekenler

Kalp damar hastalıklarının en belli başlı risk faktörleri ileri yaş, genetik yatkınlık, erkek birey olmak, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, aşırı kilolu olma, hareketsizlik, yeme içme düzensizliği, sigara içme, aşırı alkol tüketme, yoğun stres ve yüksek kolesterol düzeyi olarak sıralamak mümkün.

Tansiyon Düşmesi Nedir? Tedavi Seçeneği Neler Olmalı?

Hastane acil polikliniklerine ya da iç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanlarına müracaat eden hastaların önemli bir kısmında baş dönmesi ve halsizlik yakınması öncelikli sebepler arasındadır.