Abdülkadir SEZGİN

Akademisyen, yazar

Din, Ticaret ve Siyaset

Ticaret ve siyaset Diyanet’in dışına çıkarılmalıdır. Hemen belirtmeliyim ki, ticaret ve siyasetle kardeşlik ilişkisi kurmuş Diyanetçiler bunu asla istemeyecektir.
Unutmayalım ki, yüzlerce yıl önce İbni Haldun “Mukaddime” adlı eserinde, “Din adamlarına siyaset yaptırmayınız. Çünkü din adamları ”din alışkanlıkları gereği” “Kıyas mantığı ile hareket eder. Hâlbuki siyaset, sosyal olayların ortaya çıkışına bağlı olarak sebep ve sonuç ilişkileriyle yönetilir,” demektedir.
Ticaret ise, ayrı bir uzmanlıktır. “Herşeyi Hoca Efendi yapsın denildiğinde kaybeden millet olacaktır".
Tüccar, tüccarlığını, siyasetçi, siyasetçi olduğunu, din adamı da kendi sınırlarını bilerek, güvenilen. İnanılan; sözü sohbeti gönül kulağı ile dinlenilen adam olmalıdır.
Başka da çare yoktur.