Mühimdir Diyanet İşleri Başkanlığı’na

Değerli Başkanım selamünaleyküm. Bu yazımda tarafımdan mühim olarak telakki edilen bir meseleyi Zat-ı Alinize arz etmek istiyorum. Mevzu şudur;

Bilindiği üzere, Cuma Namazı evvelce 16 rekat olarak kılınmakta idi. Fakat meydana gelen salgın hastalık sebebiyle bir tedbir olarak camilerde kılınmakta olan Cuma Namazının, son iki rekat sünneti ile 4 rekat olarak kılınan Zuhr-u ahir Namazı kaldırılarak, 10 rekata indirilmişti.  Başkanlığınız tarafından alınan bu karara rağmen, bazı camilerde Cuma Namazı 16 rekat olarak kılınmaktadır. Fakat birçok yerde de imam efendiler Başkanlığınızın talimatına uymak suretiyle Cuma Namazını halen 10 rekat olarak kıldırmaya devam etmektedir. Bu arada cemaatin bir kısmı ise imama uymayarak Cuma Namazını 16 rekat olarak kılmaktadır. (Bende 16 rekat olarak kılıyorum)  Bir kısım cemaat de sadece Cuma Namazının iki rekat farzını kıldıktan sora camiden ayrılmaktadır. Halbuki, bu güne kadar camilerde hocalarımız Bize devamlı olarak Cuma Namazının 16 rekat olduğunu hususunda telkinde bulunmuşlardır. Velhasılı kelam bu sebeple, ortada karışık bir durum bulunmaktadır.

Dinimiz İslam, birlik beraberlik dini olduğuna göre, böyle karışık durumların olmaması icap etmektedir. Böyle durumları gördükçe bir cemaat olarak üzülüyorum.. Bu gibi farklılıkların bertaraf edilmesi hususunun ise, tamamen Başkanlığınızın uhdesinde bulunduğu kanaatinde bulunmaktayım. Bu sebeple Cuma Namazının kılınması ile alakalı olarak birlik ve beraberliğin sağlanmasını teminen imkanlar dahilinde lüzumlu tedbirlerin alınması hususunu takdirlerinize arz ederim.

Muhterem Başkanım, bu vesile ile selam ve hürmetlerimi sunar, Cenab-ı Allah’tan hayırlı günler niyaz ederim.