Ahmet TEKİN

İlahiyatçı, yazar

78. en-Nebe’ Sûresi

40 âyettir. Peygamberliğin 1-5. yıllarında Mekke’de nâzil oldu.
*
Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’ın izni ve yardımıyla, Allah’ın adıyla...

78/1 Bu kadar sık birbirlerine hangi maksatla soruyorlar?
78/2 Kur’ân’ın indirilmesi, Muhammed’in peygamber olarak görevlendirilmesi, öldükten sonra diriltilme gibi önemli haberlere ilgisizlikleri devam ettiği halde hangi maksatla soruyorlar?
78/3 Üstelik hakkında kasıtlı çelişkili sözler sarf etmeye devam ettikleri önemli haberleri niye hâlâ soruyorlar?
78/4 Onların dertleri büyük haberlerle ilgili değil. Çok yakında, Muhammed’in ve Kur’an’ın insanları başarıdan başarıya nasıl koşturduklarını öğrenecekler.
78/5 Aslında onların dertleri büyük haberlerle ilgili değil. Pek yakında, dünyada ve ahirette nasıl bir akıbetle karşılaşacaklarını öğrenecekler.
78/6 Biz yeryüzünü  yaşamaya, yerleşmeye elverişli ovalar, iskana uygun araziler haline, işlevli hale getirmedik mi?
78/7 Sarsıntıyı azaltmak, dengeyi korumak için dağları, yerin derinliklerine uzanan birer kazık olarak yerleştirmedik mi?
78/8 Sizi, dişili erkekli nesiller olarak yarattık.
78/9 Uykunuzu dinlenme haline getirdik.
78/10 Geceyi bir örtü, huzur ve istirahat zamanı yaptık.
78/11 Gündüzü de çalışıp kazanma zamanı olarak planladık.
78/12 Üstünüzde, yükseltip düzenleyerek, tavan olarak yedi sağlam gök inşa ettik.
78/13 Tepenizde aydınlatan, ısıtan güneşi yerleştirdik.
78/14 Yoğunlaşmış bulutlardan bardaktan boşanırcasına sular indirdik.
78/15 Tohumları ve otları çıkarıp yetiştirmek için sular indirdik.
78/16 Ağaçlar, sebzeler, sarmaş dolaş olmuş bağlar bahçeler yetiştirmek için sular indirdik.
78/17 Sorumluluk gereği, mükâfata nâil olanla cezaya müstehak olanların muhakeme ile ayırt edileceği  gün, belirlenmiş  gündür.
78/18 Sûra üfürüleceği, sorumluluk derecelerinize göre organize guruplar halinde geleceğiniz bir gündür.
78/19 Gök delinecek, kapılar  oluşacak.
78/20  Dağlar yürütülecek, serap haline gelecek.
78/21 Cehennem, inkâr edenleri gözetleyen zebânilerin üssü konumunda olacak.
78/22 Azgınlar, Allah’ın emirlerine karşı gelenler için varılacak yer, hisar zindan olacak.
78/23 Cehennem’de çağlar boyu kalacaklar.
78/24 Orada, uyku, serinlik ve içecek tadamayacaklar.
78/25 Yalnız kaynar su ve kanlı irin içecekler.
78/26 Amellerine uygun bir mükâfat olarak içecekler.
78/27 Onlar hesaba çekileceklerini ummuyorlar, cezalandırılma endişesi duymuyorlardı.
78/28 Olanca imkanlarıyla âyetlerimizi, Kur-ân’ımızı, ilkelerimizi yalanlıyorlardı.
78/29 Biz her şeyi hesap edip, bir sicile, bilgi işlem merkezine, Levh-i Mahfuz’a kaydettik.
78/30 “- Şimdi tadın azâbınızı. Artık size azabı artırmaktan başka bir muamele yapmayacağız.
78/31 Allah’a sığınıp, emirlerine yapışarak günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü’minler için mutluluk duyacakları yerler var.
78/32 Bahçeler bağlar var.
78/33 Göğüsleri irileşmiş, genç kızlık çağında, yaşıt dilberler var.
78/34 Dopdolu kadehler var.
78/35 Cennette dolu kadehler içilirken boş, çirkin söz yalan ve yalanlama işitmezler.
78/36 Rabbinden mükâfatlar, ihsanlar ve görülen hesaplarının bedeli var.
78/37 Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin yaratıcısı, düzeninin hâkimi Rabbinin, Rahmet sahibi Rahman olan Allah’ın ihsanı var. İnsanlar onunla konuşarak bir talepte bulunamazlar.
78/38 Ruhun, büyük meleklerin ve meleklerin saflar halinde tesbih ederek görev yaptıkları gün, onlar konuşamazlar. Yalnızca Rahman olan Allah’ın kendilerine izin verdikleri konuşurlar. Hakkı, hakikati ve doğruyu söylerler.
78/39 İşte bu, gerçekleşeceği, hesap sorulacağı konusunda şüphe olmayan hakkın teslim edileceği gündür. Allah’ın sünnetine, düzenin yasalarına uygun iradesinin tecellisi içinde kim kendi iradesini ve tercihini bu gün isabetli kullanırsa,  Rabbine giden aydınlık bir ömürlük yol, İslâmî bir hayat tarzı tutar.
78/40 Biz, yakında başınıza gelecek bir azap ile sizi uyardık. Kişinin, nelere öncelik verdiğini, ilerisi için neler hazırlayıp, takdim ettiğini kontrol edeceği, kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirin: “- Ah ne olaydı, toprak olaydım” diyeceği gün, bu azap sizin başınıza gelecek.