Prof. Dr. Ersin Nazif GÜRDOĞAN

Akademisyen

engurdogan@gmail.com

Değişen Dünyada Girişimcilerin Değişmeyen Özellikleri

Dünyadaki gelişmeler girişimcileri, astronotların uzaydan dünyayı gördükleri gibi, küçük bir küre olarak görmeye zorluyor. Dünyanın  cıvıl cıvıl bir bütün olarak algılanması, başta girişimciler olmak üzere, her alanda mükemmeli arayanlara, geleceği sorgulamaya götürüyor. Girişimciler için mükemmel olmanın değişmez ve her yerde aynı sonuçları veren bir formülü yoktur. Ancak dünyanın neresinde olursa olsun, her girişimcinin, aşağıda sıralanan  değişmez özellikleri vardır.
1. Dürüstlük dünyanın her yerinde, bir girişimcinin en önemli ve en vazgeçilmez sermayesidir.
2. Risk almasını bilmeyenler, hiçbir zaman iş hacmini büyüterek, dünya pazarlarına açılamazlar. Girişimci risk almasını bilir.
3. Yenilik peşinde koşmayan bir girişimci, en büyük zenginlik kaynağı verimliliği artıramaz. Girişimcilikte yenilenmeyen yenilir.
4. Girişimci ordu gibi değil, orkestra gibi örgütlenmesini bilmeli ve ekip çalışmasına yatkın olmalıdır.
5. Girişimci sorunları ele alırken, kayaya değil, suya benzemeli, su gibi uyumlu, sabırlı, sinerji ve hayat kaynağı olmalıdır.
6. Girişimci güzellikte sınır olmadığını bilmeli, güzel işi yapmalı ve yaptığı her işi güzel yapmalıdır.
7. Girişimci zamanı yönetemezse, zaman girişimciyi yönetir. O zamanın çırağı değil, ustası olmalıdır.
8. Savurgan girişimci, savurganlığın kaynağı olur. Savurganlıkta iyilik olmaz.
9. Girişimcinin dünyasında ümitsizliğe kesinlikle yer yoktur. Ümitsizliğin olduğu yerde üretim olmaz.
10. Adalet odaklı olan bir girişimcinin çalışması, adil yönetimin örneği olur.
11. Paylaşmasını bilmeyen girişimcinin kaynakları, paylaşmasını bilenler tarafından paylaşılır.
12. Öğrenmesini öğrenen girişimci, dünya standartlarında üretmesini de öğrenir.
13. Girişimci inceliklerin ayrıntıda olduğunu bilir. Ancak ayrıntıda boğulmaz.
14. Girişimci birlikte çalıştığı kimsenin inancını küçümsemediği gibi, kimseyi inancını değiştirmeye zorlamaz.
15. Girişimci çalışma hayatında, birbirine yabancı insanları arkadaşa, arkadaşları kardeşe dönüştürmeyi başarandır.
16. Girişimci gelen günü, geçen günden daha üretken kılmasını bilendir.
17. Girişimci yerin altında da olsa, mezarı güzel yapmaktan geri durmayandır.
18. Girişimci çekirdekte meyveyi, meyvede ağacı görebilendir.
19. Girişimci olduğu gibi görünecek ve göründüğü gibi de olacak kadar şeffaf olmayı başarandır.
20. Girişimci hayatın uyum ve düzenindeki şiirin, coşkusunu üretime yansıtabilendir.
21. Girişimci sevdiklerini paylaşmasını öğrenen ve öğretendir. O kendisi için istediğini, başkası için de isteyebilendir.
22. Girişimci çöküşte yükselişi, yükselişte çöküşü görebilendir.
23 Girişimci özgürlüğün olmadığı yerde, özgünlüğün olmayacağını bilir.
24. Girişimci misyonu olmayanın, vizyonu olmayacağının bilincindedir.
25. Girişimci dünyadaki gelişmelere ayak uydurmada, sorumluluğu başkalarına yüklemeden yarışandır.
26. Girişimci inisiyatif kullanmadan, hiçbir zaman kaçınmaz.
27. Evrensel etik ve hukuk ilkelerine bağlılıkta, girişimci en ön saftadır. Onun en büyük düşmanı ilkesizliktir.
28. Girişimci kültür ve ekonomiyi, bir paranın iki yüzü gibi birbirinden ayırmaz.
29. Girişimci çözüm üretmeyenin, sorun ürettiğini hiçbir zaman unutmaz.
30. Girişimci kendisi değişmeden, değişimin öncüsü olamayacağını, kimseyi etkileyemeyeceğini görür.
31. Girişimci zorlaştırmanın değil, kolaylaştırmanın öncüsüdür.
32. Girişimci denizi arayan nehir gibi, kusursuzluğu arar.
Girişimcilerin yukarıda sıralanan özellikleri her toplumda, her ülkede geçerli, açık, anlaşılabilir ve yalındır. Bu nitelikleri taşıyan girişimciler, gerçekleşecek rüyalar görürler. Onlar başarıya giden yolların, başarısızlıklarla dolu olduklarını bildikleri için, hiçbir zaman karamsarlığa düşmezler. Onların görevleri gece gündüz rüyalarını gördükleri, ürünleri, hizmetleri ve bilgileri üretmektir. Dünyada izlenen girişimcilerden olmak için, sıradışı  olmak, sıradışını aramak, sıradışılıkta yarışmak hayati önem taşır.