Ahmet TEKİN

İlahiyatçı, yazar

Ebu Leheb mi, Ebu Lehebler mi? 111. Tebbet Sûresi

5 âyettir. Peygamberliğin 1-2. yıllarında Mekke’de nâzil oldu.
*
Sınırsız rahmeti ve engin merhameti ile hayat veren, yaşatan, koruyan, rahmetine, merhametine, lütfuna, ihsanına ve hayırlara mazhar eden, Rahmân ve rahîm olan Allah’ın izni ve yardımıyla, Allah’ın adıyla...
111/1 Kurusun, helak olsun, hüsrana uğrasın, elleri, güçleri ve imkânları, (gayr-i meşru) düzenleri  Ebu Leheb’in, Ebû Lehebler’in kendileri de helak olsun
111/2 Malları, paraları, kazandıkları itibarları, ele geçirdikleri makamlar, Muhammed’e harp ilanı, yaptıkları gayr-i meşru icraatlar, sahip oldukları  çocuklar, topladıkları avaneler onlara fayda sağlamadı.
111/3 Onlar, alevli bir ateşi boylayıp yanacaklar.
111/4 Küfre hizmet için koğuculuk, kundakçılık, düşmanlık yapan, adeta kendi cehennemine odun taşır gibi dikenli çalılar getirip peygamberin yoluna döken  karıları da ateşi boylayıp beraber yanacaklar.
111/5 Boyunlarında fitilli urgandan/zincirden/mesed ağacından mamül tasmalarla ateşte yanacaklar.
Ahmet Tekinin Mealinden