Dr. Nuri ÇAĞLAR

Gençlerde Kardiak Problemler

35 yaş altı bireylerde ciddi efor sırasındaki ani ölümler genellikle kalp kökenlidir. Ani ölümler sebep olan kalp hastalıklarının üçte biri ölüm sonrası yapılan otopsilerle ancak tespit edilebilir. Çıkan sonuçlar genellikle yapısal kalp bozukluklarıdır. Bu yapısal bozukluklar efor sırasında fetal aritmiler oluşturduğu için ani ve geri dönüşü zor olan problemlerdir.

Bu anormalliklerin en önemlisi kalbin karıncıkları arasındaki septum diye isimlendirdiğimiz adalenin aort kapağa yakın kısmın ileri kalınlaşması sonucu zaman zaman kan akışına ciddi engel olması ya da ciddi olumsuz aritmi oluşturması nedeniyle 30 yaş altı ani kayıpların en önemli nedenidir.

Önemli bir diğer anomali ise kalp adalesini kanlandıran ata damarın aort ve pulmoner arter gibi iki büyük damar arasında seyretmesi ani kalp krizine sebep olabilmektedir.

Uzun QT sendromunda da hızlı veya düzensiz kalp atışları ani olumsuzluklar nedenidir.

Ayrıca doğumsal kalp hastalıkları, doğumsal kalp adale hastalıkları, edinsel virütik ve bakteriel nedenlere bağlı kalp adale hastalıkları olumsuzluk nedenlerinden bir kaçıdır.

Her ne kadar koroner arter hastalıkları orta ve ileri yaşta daha sık görülse de son yıllarda yaş sınırı aşağılara inmeye başladı. Bunun gençlerin ayaküstü yemek yemeleri, düzensiz beslenmeleri buna bağlı obezite, sigara, alkol tüketiminin artması, madde bağımlılığı, akıllı telefon ve bilgisayar ile meşguliyet sonrası hareket kısıtlılığı koroner arter hastalığının oluşmasına zemin hazırlayan faktörlerden bir kaçı olarak karşımıza çıkmaktadır. Gençlerde oluşan koroner arter hastalıkları ileri yaştakiler göre daha olumsuz seyretmekte.

En ideal exersiz; yürüme, bisiklete binme ve yüzmedir. Bu exersizler günde 30 dakika ile başlayıp haftanın beş gününe yaymalı ve bir saatte beş km kadar artırmalıdır. Eğer exersiz sırasında çok çabuk yorulma, nefes darlığı, çarpıntı ve göğüste baskı tarzında veya kişinin konforunu kaçıran yeni bir işaret olursa exersiz sonlandırılmalı hemen kardiolojik muayene ve tetkikler yapılmalıdır.