Dr. Yüksel AKSOY

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı

dryukselaksoy@hotmail.com

AB ve Almanya

Son yıllarda AB de siyasal ve  ekonomik olarak pek çok değişiklik oldu. Yakın tarihe bakarak kısaca özetlemek gerekirse İspanya ve Yunanistan borçlanmaları , bunu takip eden dönemde İspanya iç barışı sağlanması , İspanya ekonomisinin ve borçlarının yeniden yapılandırılması ile başlayan daha sonra küçük Balkan devletlerinin katılması, Yunanistan ekonomisinin yeniden yapılandırılması  ve son olarak ta Brexit olayı.

Bu kısa zaman zarfında Türkiye ile ilgili hatırımızda kalan gelişmeler daha çok üyelik müzakereleri , Kıbrıs sorunu, mülteci sorunu ve buna bağlı olarak ortaya attığımız vize serbestisi meselesi . Son olarak ta AB müzakerelerinin dondurulması hadisesi .

Almanya’nın 2. Dünya Savaşı başlangıcı ve ortalarında işgal ettiği Avrupa’yı bir gözden geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Fransa, İtalya (müttefik), Avusturya ( müttefik ve akrabalık), Polonya, Çekoslavakya, Yugoslavya, Bulgaristan ve Yunanistan o zamanlar işgal altındaki kıta Avrupa ülkeleriydiler. Bugün baktığımızda Brexit ile beraber Avrupa’nın mevcut durumu ile aşağı yukarı aynı. Öte yandan Rusya dan koparılmış bir Ukrayna olayı da mevcut.

Avrupa, Almanya etrafında bütünleşmekte. Avrupa’nın küresel ekonomik güçleri artık devasa boyutlarda bir Almanya ve yardımcılarından ibaret desek yanlış yapmış olmayız. İtalya duruma şüpheli yaklaşmakla birlikte gene de birlikten ayrılmayı düşünmemesi kendi geleceği açısından iyi olacaktır .

Bitmeyen savaşın( 1. Dünya ) ardından silah zoru ile Avrupa’ya hakimiyet kuran Almanya’dan eski sınırlarına AB ve politik yöntemlerle ulaşmış bir Almanya var . Bu bağlamda daha önce nasıl müttefik olarak kullanmayı tercih ettilerse şimdide Anglo Sakson hükümranlığına ve diğer büyük güçlere karşı Türk dünyasını müttefik görmek ama kendi iç oluşumlarının içine almamak çabasında olan bir Almanya AB si ile karşı karşıyayız .

Bu bağlamda düşündüğümüzde ülkemiz iç meselelerine kendi yanlı tavırları ile yaklaşmalarını  gayet doğal karşılamak gerekir. Bizim elimizde ise henüz tekrar paylaşıma açılmış (batı ve doğunun eski ve yeni güç odakları) Ortadoğu ve İslam dünyasının devletçikleri var . Kendi aralarında mücadeleden ve kardeş kavgasından başka ufku olmayan ve Batı’nın dayatmış olduğu garip millet anlayışına sahip  ülkeler. AB, Çin, Rusya, ABD arasında paylaşılmaya çalışılan bir dünya ve karşılarında müslüman yoğunluklu bir türlü birleşemeyen ülkeler.

Almanya AB müttefiki, ABD dostu, Rusya ve Çin ortağı İslam coğrafyasının hemen üstünde ama Arap olmadığından Acem olan İran ve  Türkiye var. Atılacak adımların bu gerçekler doğrultusunda belirlenmesi umuduyla .