Bilim, Din ve Türkçülük (İskender Öksüz)

İskender Öksüz siyasi, akademik ve özel sektördeki tecrübe ve anılarını, dünyadaki literatür ve tecrübelerle karşılaştırarak ülkemizin sorunları ile ilgili fikirlerini sunduğu dört kitap yazmış. Ufuk açıcı, düşündürücü bu gibi kitapları başka devlet adamlarımız ve münevverlerimiz yazsa! Benim okurken son derece keyif aldığım ve bilgilendiğim bu kitaplardan ilki “Bilim, Din ve Türkçülük”

Kitapta bilim nedir, dinle özelde Müslümanlıkla ilişkisi nasıldır. İŞİD gibi tekfirci akımların din ve bilimle ilişkisini incelemiş. Evrimle İslam’ın önceki asırlarda sorunu olmadığı, hem Erzurumlu İbrahim Hakkı’nın Marifet Name’sinde (Not: yeni uyarlamalarda evrimle ilgili bölüm sansür edilmiş!) hem de Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsirinde evrimi destekleyen bizatihi tarif eden görüşler bulunduğunu, İbn-i Haldun ve eski alimlerinde evrim teorisine benzer görüşler ileri sürdüğünü belirtiyor. Teori nedir, bilim nedir, nasıl yapıldığını tarif etmiş. Popper’ın öne sürdüğü görüşle “Bilim yanlışlanabilir olan konularla ilgilendiğini”, her yeni bulgunun öncekini düzelttiğini veya yanlış olduğunu kanıtladığını, böylelikle bilimin geliştiğini açıklamış.

Kendi hikayesini Oktay Sinanoğlu ile Yale Ü. Günlerini, Amerikan üniversitelerinde bilimin nasıl yapıldığını anılarıyla anlatıyor. Fizik alanındaki teoriler ile bilimin sınırlarını, bazen mantık ile uyuşmayabileceğini ifade ediyor. Bulgu, gözlem ve deneyle bilim yapıldığı açıklamış. Bilimin dil, terimler ile ilişkisini ele almış.

Bilim teknolojinin toplumun kültürü, ihtiyaçları ve siyasi irade ile bağlantısını anlatıyor. İnternet ve teknolojinin toplum, bilim ve eski medyaya etkilerini anlatmış.

Demokrasi nedir, hukuk ile ilişkisi, toplumun bilgilenme hakkı için çok sesli medya gereksinimi ele almış. Popper’ın “Demokrasi iktidarın seçimle gelme değil, seçimle kolayca gidebilmesidir” sözü hoşuma gitti. Popper, Hitler’i kastetmiştir. Ama coğrafyamızda, yazarın “ıstakoz sepetine” benzettiği seçimle gelen fakat gidemeyen iktidarlar epey fazla.

Son olarak parti içi demokrasinin önemini, seksen öncesi görev aldığı MHP yönetiminde rahmetli A. Türkeş’in parti içi demokrasiye verdiği önemi anlatmış.

Kitap Müslümanlığın bilimle olan tarihi ilişkisini, bilim anlayışı ile demokrasi, ülkenin gelişmişlik düzeyi ile olan ilişkisini incelemiş. Ben çok yararlandım, herkese tavsiye ederim