Nuri GÜRGÜR

Avukat

İsmet Binark Ebediyete İrtihal Eyledi

İsmet Binark  bey bu alemdeki misafirliğini tamamlayarak Hakk’a yürümüş bulunuyor. İlk gençlik yıllarından itibaren benimsediği milli ve manevi değerleri  hayatının anlamı ve gayesi yaparak ömrü boyunca onlara hizmet etmeye, gönülden bağlı olduğu milletimize yararlı olmaya, kalemiyle fikir ve düşünce hayatımıza katkı yapmaya çalıştı. Önce Başbakanlık Arşiv Müdürü, ardından Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü görevlerinde, tarihimizle, milli kültürümüzle, devlet hayatımızla ilgili  “kaynak eser “ niteliğinde pek çok  belgenin toplanmasını, elde bulunanlarla beraber bunların düzenli şekilde tasnif edilip arşiv haline getirilmesini, araştırmacıların hizmetine sunulmasını sağladı. 

Türk Ocakları Merkez Heyeti’nde yıllarca beraber olduk, Denetleme Kurulu üyemiz sıfatıyla haftalık olağan toplantılarımıza mutlaka katılır, üstlendiği görevi titizlikle yerine getirmeye çalışırdı. Ankara Ticaret Odası Meclis Başkanlığım döneminde 2002 yılında yayınladığımız  “Ermeni Mezalimi” isimli çok sayıda belgenin ve fotoğrafın yer aldığı hacimli eseri, ricam üzerine İsmet Binark bey yazıp hazırlamıştı. 

Özellikle emekli olduktan sonra fikir ve düşünce hayatımızla, tasavvufi konularla, kavramlarla ilgili çok sayıda eser yazdı ve yayımladı. En önemli meşgalesi okumak, düşünmek ve yazmaktı; çalışkan ve titiz bir insandı, bütün zamanını bunlar alırdı. Milli şuur sahibi, milli değerleri özümsemiş kaliteli, ilkeli, sorumluluk duygusu yüksek bir Türk münevveriydi. Muhterem Semiha Ayverdi ‘ye karşı büyük hürmeti ve muhabbeti vardı; O’nun hayatı ve tasavvufi özelliklerini anlatan kitaplar yazdı.

Son iki yıllık salgın döneminde maalesef çok az haberleşiyor, ancak telefonla bayramlaşabiliyorduk. Aziz dostumun menzili mübarek, makamı ali, mekanı inşallah cennet olsun; ruhu şad olsun.