Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

11 Temmuz 1995 Srebrenitsa Katliamı

Saraybosna, Yugoslavya'nın dağılmasından sonra kurulan Bosna-Hersek Cumhuriyetinin başşehridir. Şehre bu ismin İsa Bey tarafından inşa edilen muhteşem bir saray sebebiyle verildiği söylenir. 16 ve 17. yüzyıllarda önemli ilerlemelerin yaşandığı şehirde, 1521-1541 yılları arasında Bosna sancak beyliğine getirilen Gazi Hüsrev Bey tarafından inşa edilen külliye ve kurulan vakıflarla Saraybosna bir Türk-İslâm şehri hâline gelmiştir.

Bu sebeple Saraybosna’nm ilk kurucusu olarak İsa Bey, ikinci kurucusu olarak Gazi Hüsrev Bey gösterilir. Onun şehrin ortasında tesis ettiği Gazi Hüsrev Bey Külliyesi bir sembol olmuş, yüzyıllarca bu bölgeye hizmet vermiş, medresesinden pek çok kimse yetişmiştir.

Saraybosna’da 1992 yılında yapılan bağımsızlık referandumunun hemen ardından 1996’ya kadar devam edecek olan bir savaş başlamıştı. Akıl almaz savaş suçlarına şâhitlik eden Bosna Savaşı, Bosna Devlet Başkanı Aliya İzzet Begoviç ve milletinin destansı mücâdeleleri ile 1995 yılında imzalanan Dayton Anlaşması ile sona erdirildi.