Doç. Dr. Süleyman COŞKUNER

Kaliteli Yaşam Uzmanı

suleymancoskuner@hotmail.com

Akaydın ya

Neden öyle bakıyorsun zehir taşıyan ok gibi 

Nice badeler sunardım şiir gibi akaydın ya

Yamacıma gel diyorken hep kaçarsın tek gibi

Tatlı dille güler yüzle gülümseyip bakaydın ya

 

Günler aylar geçip gider ömrümüzden ömür gider

Meraklanma sevdiceğim herkes bir gün borcun öder

Öfkeleri patlatarak diyemezsin ona kader

Kin - nefret duygularına dost kaması sokaydın ya

 

Güzel yaşamak sanattır sevdiğine vermek gerek

Su-i zanlar tehlikedir nice sırra ermek gerek

Kolay bir iş değil amma aşk yayını germek gerek

Öfke selinin yerine aşk tohumu ekeydin ya

 

Yâri üzmek neye yarar seven sevdiğini arar

Uzaklara gitse bile yüreği sarar ha sarar

Tüm dertlere kılıç çeker ortasından böler yarar

Yardan gelen sorunların ömüğüne çökeydin ya

 

Acı sözler söyleyerek yürekleri dağlayarak

Üst üstüne hata yapıp gece gündüz ağlayarak

Aklını kiraya verip boş derede çağlayarak 

Aşka kılıç çekenleri yer altına sokaydın ya

 

COŞKUNER der çok susadım kana kana içemedim

Dertlerimden tek başıma köşk kapısını açamadım

Sevgim dünyalardan üstün istesem de kaçamadım

Aşkın kutsal bayrağını biz burçuna dikeydin ya