Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

Öğrendim ki - 2

*Öğrendim ki tedâvisi gereken en tehlikeli hastalık cehâlettir.                                                                                                    
*Öğrendim ki düşünmek, tenkit etmek ve tenkit edilmek bir ihtiyaçtır.                                                                                                              
*Öğrendim ki 1 rakamı; 2’nin, 3’ün, 99’un ve milyonun, milyarın, trilyonun içinde de vardır. Cenâb-ı Allah’ın akla gelebilecek her şeyin içinde, yanında ve üstünde olduğu gibi…   ‘Bir’ çoğalmaz, çokluğu inşa eder.                                                                                                                                                                                                                                       *Öğrendim ki insan yalnızca Allah karşısında hürdür. Çünkü O’nda, bizi zorlayan hiçbir şey yoktur. O’nun dışında her şey, bizi bir şeyler yapmaya zorlar.                                           *Öğrendim ki Allah’a baş eğenlerin başı, hiç kimsenin önünde eğilmez.                                                                                
*Öğrendim ki küçücük dağarcıklarında söyleyecek bir şeyleri olmamasına rağmen saatlerce konuşanların yanından koşarak kaçmak gerek.                                                                 *Öğrendim ki laf yemeğini kafa şişirmeden pişirmek mümkün değildir.
*Öğrendim ki tedâvisi gereken en tehlikeli hastalık cehâlettir.                                                                                                    
*Öğrendim ki düşünmek, tenkit etmek ve tenkit edilmek bir ihtiyaçtır.                                                                                                               
*Öğrendim ki 1 rakamı; 2’nin, 3’ün, 99’un ve milyonun, milyarın, trilyonun içinde de vardır. Cenâb-ı Allah’ın akla gelebilecek her şeyin içinde, yanında ve üstünde olduğu gibi…   ‘Bir’ çoğalmaz, çokluğu inşa eder. 
*Öğrendim ki insan yalnızca Allah karşısında hürdür. Çünkü O’nda, bizi zorlayan hiçbir şey yoktur. O’nun dışında her şey, bizi bir şeyler yapmaya zorlar.
*Öğrendim ki Allah’a baş eğenlerin başı, hiç kimsenin önünde eğilmez.                                                                                
*Öğrendim ki küçücük dağarcıklarında söyleyecek bir şeyleri olmamasına rağmen saatlerce konuşanların yanından koşarak kaçmak gerek.   
*Öğrendim ki laf yemeğini kafa şişirmeden pişirmek mümkün değildir.