Naci KARA

Avukat

Türkiye Cumhuriyeti Kurulurken, Türk Milleti Var mıydı?

“Elbette Türk milleti vardı,” ancak Türklük bilinci yoktu. Osmanlı Devletinin özellikle İmparatorluk  döneminden gelen anlayış “millet” olgusunun ön planda olmayışı gibi bir sonuç doğurmuştu. Çünkü, baskın olan, “ümmet” kavramı, millet olma yolunu kapamıştır. İmparatorlukların karakteristik yapısında da zaten millet yoktur.

Millet kavramı  kadük kalınca, savaşlar, vatan-millet  kaygısından ziyade, dinler arasında yaşanmıştır. Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun “Yaban” isimli kitabında; düşman, Eskişehir havalisine vardığı zaman roman kahramanı ile Bekir Çavuş arasında şöyle bir diyalog geçer:       

“””

-Biliyorum beyim sen de onlardansın emme.

-Onlar kim?

-Aha, Kemal Paşa’dan yana olanlar...

-İnsan Türk olur da, nasıl Kemal Paşa’dan yana olmaz?

-Biz Türk değiliz ki, beyim.

-Ya nesiniz?

-Biz İslamız, Elhamdülillah… O senin dediklerin Haymana’da yaşarlar.”””

Din ve millet kavramları karşı kavramlar olarak algılanıp, dini öne çıkardığınızda, maalesef kolayca halkın ruh köküne nüfuz edebilir, istediğiniz yalanı gerçek olarak yedirebilirsiniz… Osmanlı döneminde yaşanan algı bu güne ithal edilince de, görüldüğü üzere, millet olma olgusu maalesef zemin bulamıyor. 

Yine Yakup Kadri’nin Yaban romanının yukarıdaki diyalogun devamında:

"Eğer, bize zafer nasip olsa bile kurtaracağımız şey, yalnız bu ıssız toprakla, bu yalçın tepelerdir. Millet nerede? O henüz ortada yoktur ve onu bu Bekir Çavuşlar, bu Salih Ağalar, bu Zeynep Kadınlar, bu İsmailler, bu Süleymanlarla yeni baştan yapmak gerekecektir."

Konu anlaşılmıştır dediğinizi duyar gibiyim. Evet konu; “Türk Milleti’nin varlığı konusudur. Mustafa Kemal Atatürk’ün  yapmaya çalıştığı şey de doğrudan doğruya budur: “Türk Milleti’ni, Türklük bilinciyle mücehhez, tutarlı bir yapıya kavuşturmak.” 

Ancak, şanssızlık, bir dönem dünyada revaç bulan Sosyalizm-Komünizm gibi ideolojilerle önü kesilmeye çalışılan Türk Milliyetçiliği bilinci, çağın gerisinde kalmış, hükümsüz  Panosmanizm ve (veya) Panislamizm ideolojilerinin dayatılması ile tamamlanmadan sekteye uğratılmıştır.

Türk Milleti; dilde, fikirde ve işte birlik yolunda, millet olma bilinci ile hareket etme şansına ulaştığı gün, selamete erecektir.