Zeki HACIİBRAHİMOĞLU

Avukat

Yargıtaydan Anılar

Dr. Suat Bertan anlatıyor.

Sultan Beyazıt padişahken Osmanlı imparatorluğunun başşehri Bursa da, Bursa kadısının bir kararı var, ibrete şayandır.

Bir hadiseye Yıldırım Beyazıt şahitmiş, hadise mahkemeye intikal etmiş.

Kadı mahkeme dinlenemez diye karar vermiş ve padişahı dinlemeden karar vermiş.

Padişah kadıya sormuş: ”Ben olayın şahidiyim neden dinleyemezmişsin?”.

Kadı cevap vermiş: ”Eğer seni dinlersem sözüne, sözüne uyup bir karar verirsem, kadı padişahın tesirinde kaldı denir ve adalet töhmet altına girer, seni dinlemezsem bu ne biçim padişahtır kadısı bile sözünü dinlemiyor denilir.” demiş.

Osmanlı döneminde hakimlere kadı deniyordu ve bu kadılar padişahları bile dinlemiyordu ve cesaretle karar verebiliyorlardı.

Şimdi de böyle cesur kararlar verebilen hakimlere ihtiyaç vardır.