Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

Öğrendim ki… 7

*Öğrendim ki… İnsanlık târihi, kurtarıcılarının zulmü ile doludur. İdâre edilenle idâre edenler arasındaki çatışmaların sebebi budur. (Seyit Ahmed Arvasî’den; 1932-1988 )

*Edebiyat insanı daha iyi Türk yapan, gelecek zamanlara yön veren, cazibesiyle merak uyandıran, okuyanın tercihiyle onu daha iyilere götüren milli bir kültürdür. Bugüne kadar ki nesiller düşünmek, beğenmek ve değerlendirmek sanatını edebiyattan edinmişlerdir. (Ahmet Kabaklı; 1924-2001)

*Öğrendim ki … halka hizmet, Hakk’a hizmettir.

*Kendileri için ‘Ben câhilim diyenler, okuma yazması olmayan öyle insanlarımız vardır ki, âlim olup da insânî, İslâmî ve millî değerlerle irtibatı kopuk olanlar, o câhillerin irfan okyanusunda boğulurlar.

*Öğrendim ki… Akıllı az söyler, çok dinler. Ahmak az dinler, çok söyler.

*Allah katında sözden daha değerli bir şey olsaydı; Yüce Allah, söz yerine onu indirirdi. (Dr. Emin Işık’tan; 1936-2019)

*Öğrendim ki… Kitaba sevgi ve tebessümle bakan insan mübârek bir insandır.

*İnsanı insan yapan dildir. O dil, bizim için Türkçe’dir. İnsanı ‘münevver’ yapan da dildir. Bir insana ‘münevver’ denilebilmesi için ana dilini iyi bilmesi, yazarken de konuşurken de kelimeleri yerli yerinde kullanması gerekir.

*Öğrendim ki… Olmazsa olmazlar olmazsa, hiçbir şey olmazmış.

*İnsan, bilmediği ve tanımadığı bir kimseyi; soyut ve somut varlığı sevemez Sevmediği bir varlık için de hiçbir fedakârlığı göze almaz.