Zeki HACIİBRAHİMOĞLU

Avukat

Avukat

Her avukat kanunun inceliklerini, belagatın hilelerini, mahkemenin münakaşa tuzaklarını unutarak meslek hayatında öyle yaşar ki, ne kendisinin giydiği cübbeyi hisseder ne de hakimlerin giydiği cübbeyi görür.

Bu hissin tesiri altında avukat hakimlere döner ve onların yüzlerine bakarak basit kelimelerle konuşmaya başlar.

Bir insan vicdanı, bu kelimelerle hakimlerin vicdanına hitap ederek hakikati kabul ettirmeye çalışır.

Bu onlarda, hakikat kelimesi sanki ilk defa söyleniyormuş gibi şekil alır söyleyen tıpkı dua eden bir müminin sözlerinde olduğu gibi sesinde gizli ve yalancı bir titreme hisseder. Bu mütevazı fakat muhteşem samimiyet anları mesleğin bütün ızdıraplarını karşılamaya yeterlidir.

Avukat stajyerlerinin mesleklerini tatbikata layık olabilmek için, geçirmek zorunda oldukları staj müddetinde sinir mukavemeti kazanmaları gerekir.

Yanlış anlaşılmış bir kelime için sinirlerine hakim olamayan stajyer avukat, iyi bir avukat olamaz.

Her ne olursa olsun avukatın ihtirası anlaşılır ve mantıklı olmalıdır.

Karşı tarafın hareketine karşı, sevimli bir gülüşle cevap vermesini ve homurdanarak sözünü kesen hâkime kusursuz bir selamla mukabele etmesini bilmek için sinirlerinin sağlam olması gerekir.

Münakaşada kendini kaybetmek, müvekkili için davayı kaybetmek anlamına gelir.

En mükemmel avukat o dur ki; celse bitince hâkim onun ne jestlerini, ne yüzünü, ne de adını hatırlasın.

Fakat isimsiz bir cübbeden çıkan ve bir müvekkilin davasını parlak bir şekilde kazandırmak meziyetine haiz olan avukat, kendisini haklı gösterecek delilleri o kadar ustalıkla söylemelidir ki; hâkim bu delilleri bulduğu fikrine inansın.

Faydasız ve manasız sözler söyleyen bir avukatı dinlemek, hakimler için yorucudur ve

Avukatın sözünü kesmek zorunda kalır.

Sakin bir hâkim de avukatı dinlemek yerine uyumayı tercih eder.

Bir avukatın savunması boş ve dolu kısımlarından ibaret bir sistem üzerine kurulmuştur.

Hâkim tarafından, iki tarafın delilleri üst üste getirilip, yapılan savunmalara ve dava hakkında vicdani kanaatine göre hükmünü kurar.

Bu zorluklarla adalet tesis etmek zor bir iştir.

Allah hakimlerin yardımcısı olsun.