Dr. Zülfikar ÖZKAN

Avukat - Yazar - NLP Trainer

zulfikarozkan@hotmail.com

Değerlerimiz ve Kalbimiz

Peşinden koştuğumuz her amacın arkasında bir değer veya değerler dizisi vardır. Belli bir amacın peşinden gitmemizin sebebi benimsediğimiz değerlerdir. Eğer amaçlarımızdan biri, çocuklarımıza iyi bir eğitim sağlamaksa bunun sebebi, hem çocuklarımıza hem de iyi bir eğitimin yararına değer vermemizdir. Değerlerimiz amaçlarımızı belirler.

Değer, toplum tarafından genel kabul gören normu içerir. Değerlerin normlardan farkı, normlardan daha genel ve soyut bir nitelik taşımasıdır. Değer, kişinin neye önem verdiğini gösterir. 

Yalnızca başka insanlar tarafından size verilen bir amacın peşinden gidiyor musunuz? Bir öğrenci, ana-babası onun olmasını istedikleri için, tıp okuma amacının peşinden gidiyorsa, bunun sebebi anne-babasını memnun etmeye yüksek değer vermesidir. Eğer bu tıp öğrencisi, hasta olana yardım etmenin değerini gerçekten kabul etseydi, o zaman kendi amacının peşinden gitmiş olacaktı. Diğer durumda anne-babasından amaçlarını ödünç almış olur. 

Ne yazık ki pek çok insan kendisine ait olmayan amaçların peşinden koşuyor. Başka bir anlatımla merdivenini yanlış duvara yaslamış oluyor. Kişi en büyük doyumları ancak gerçekten kendine ait olarak kabul ettiği amaçlar doğrultusunda yürüdüğü zaman yaşayabilir. Amaçları ya yürekten istemeliyiz ya da yüreğimizin bize bildirdiği amaçların peşinden gitmeliyiz.