Dr. Zülfikar ÖZKAN

Avukat - Yazar - NLP Trainer

zulfikarozkan@hotmail.com

Acaba Yüce Allah İnsanı Bir Amaç İçin mi Yaratmıştır?

Bütün varlıkların özü olan insan, eğlence için, oyun için, yiyip içmek, gezmek, yatmak keyif sürmek için mi yaratıldı? 

“Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Diye buyuruluyor (Zâriyat 56). “İnsanoğlu kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyamet suresi 36) ayetlerini anlamaya çalışalım. Acaba insan dünyada yaptıklarından hesap vermeyeceğini mi sanıyor? 

Uluslararası arenada tanınmış bir liderlik uzmanı, konuşmacı ve papaz olan John C. Maxwell (d. 1947) diyor ki: “Ben Tanrı’nın her insanı bir amaç için yarattığına inanıyorum.” 

Avusturyalı bir doktor ve psikiyatr olan Viktor Frankl, insanlığın gördüğü en büyük acılar içinde kişi olarak büyümeyi ve gelişmeyi başarmış kişilerden biridir. Frankl, Logoterapi (Anlam terapisi) ekolün kurucusudur. Genç yaştan beri Frankl, hayatı boyunca cevaplamaya çalışacağı şu soruları soruyordu: Neden varız? Hayatın anlamı ne? "İnsanın Anlam Arayışı"nın peşine düşen Frankl diyor ki:    

“Hayatta herkesin kendine özgü bir görevi veya bir misyonu vardır. Herkes yerine getirilmesi gereken somut bir görev üstlenmelidir. İnsanın başka birisinin yerine alamayacağı gibi, hayatını tekrarlaması da mümkün değildir. Bunun için herkesin görevi, değerlendireceği özel fırsatı kadar değerlidir.”

Bu konuda yaptığım araştırmaların sonuçlarını sosyal medyada, makalelerimde ve kitaplarımda değerli okuyucularımla paylaşıyorum. Bize göre de hepimiz bir amaç için yaratıldık. Hepimizin bu dünyada bir amacı vardır. En büyük sorumluluğumuz o amacı bulmaktır. Bu uğurda gösterilen çabalar dile büyük sevinç verir. 

John C. Maxwell’e göre başarı, hayattaki amacını bilmek, azami potansiyeline ulaşmaya çalışmak, başkalarına yararlı tohumlar ekmektir.  Başarı Bir Yolculuktur" (Maxwell, s. 15). 

İnsan hayatının amacını keşfetmek için genel olarak ömrünün yarısını geçirmesi gerekiyor.  “Niçin yaratıldım?” sorusu üzerinde kafa yormak zorundayız. Hepimiz birbirimizden farklıyız.  Dünyada hiç kimse tamamen aynı özelliklere, yeteneklere, yetişme tarzına ve geleceğe sahip değildir.  Bu sebeple kendimizden başka bir insan olmaya çalışmamız büyük hatadır. 

Yeteneklerimizi, elimizdeki kaynakları, kişisel geçmişimizi ve etrafımızdaki fırsatları düşünür ve kalbimizdeki arzuyu keşfedersek hayatımızdaki amacımızı bulma konusunda bir hayli ilerlemiş oluruz. 

Uğruna yaşanacak amaç ve anlam arayışı engellendiğinde, insanda varoluşsal tehdit ve iç çatışma ortaya çıkar.

Logoterapi din ve maneviyattan yararlanmayı açık bir şekilde desteklemektedir.  Logoterapi, terapi yoluyla anlam elde etme üzerine çalışır. Maneviyatın insanın hayatında anlam bulmasına yardımcı olduğu ve hatta ölüm korkusunu yenmede önemli bir etkiye sahip olduğu yapılan çalışmalarla gösterilmiştir. 

Demek ki insanın anlam arayışı, sadece psikologların ve psikiyatrların işi değil. Bu konuda bütün insanların düşünmesi gerekir. 

 

Kaynaklar

John C. Maxwell, Başarı Yolculuğu, çev. Osman Akınbay, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2008. 

Zülfikar Özkan, Duygusal İletişim, hayat yayınları, İstanbul, 2015.