Zeki HACIİBRAHİMOĞLU

Avukat

Sevginin Sırrı…

Yazılarımı genelde hep siyasi ve devletin bölünmez bütünlüğü konusunda yazıyorum. Bugün birazda sevgiden bahsedeyim istedim. Sevgi insanın en ince, hassas ve vicdan hislerinin meydana getirdiği merhamet ve şefkat duygularının bir esedir.

Vicdan hükmü kalpteki iyi ve kötü bütün varlığı yakarak silip atmış ve orasını ayna gibi tertemiz bir hale getirmiş olduğundan Cenab-ı hak o kalbe tecelli tahtını kurmuştur. Böylece bütün benliği hak sevgisi kaplamış ve kimse artık sevgiden ibaret olmuştur. O her şeyi her şeyde onu sever olmuştur.

Bu nedenle kimse Cenab-ı hakkın dostluk ve esenlik sıfatları ile sıfatlanıp seçkinler sınıfına girmiştir. Artık o insanın her iki dünyada da yeri cennet makamı ise sefa ve dostluktur.

İslamiyet sekiz esasa dayalıdır. Bunlar…

1. Merhamet ve şefkat

2. Doğruluk

3. Sadakat

4. Cömertlik

5. Sabretmek

6. Sır tutmak

7. Fakirliğini ve acizliğini bilmek

8. Allaha şükretmek

İşte bunlar olmadan her iki dünyada da huzur mutluluk ve cennet olmaz.

Bu güzel huylarla huylanan ve benliğine mal eden bir insan gereği gibi bir Müslüman ve resulüne layık bir insan demektir. Çünkü bu güzel huy ve ahlak peygamberimize ait huy ve sıfatlardır ve İslamiyet’in temel unsuru haline gelmiştir. 

Bunun içinde İslamiyet camide cennet aramaktan ibaret değildir. Bunlardan biri eksik olursa insan gerçek Müslüman olamaz. Çünkü Allah’ın vahyindeki sırların sağlamlığı bunlarla ayakta durur. Bunun içinde hayatın devamı huzur ve mutluluğu bu esaslara bağlıdır.

İnsan yaşamında daima iyiye, güzele ve doğruya dayalı olmalıdır. Ölümsüzlük ve ebedilik bu gerçeklerle mümkündür. İşte bu yüzdendir ki yukarıdaki esaslar insanlığın ve hak yolcularının elinde daima bir ışık ve meşale olmuştur. İnsan nasıl ki karanlıkta önünü göremez ve yol alamazsa aynı şekilde yaratanına da varamaz. 

“Cenab- hak “Işık olun bana gelin sırrıma erin.” diye bizlere hitap ediyor. Şu hâlde bu hakikat ışıkları olmadan bu cehaletin karanlığından Allah’ımıza nasıl yol bulup onun rızasına layık olacağız?

Bir insan ister Peygamber isterse veli olsun bu gerçeklere sahip olmadan Allah’ına layık olamaz. Çünkü insanlığa ve beşerî vicdanlara hayat kaynağı olan neşe, huzur ve mutluluk bahşeden sekiz esastır.

Dünyada ne kadar güzel huy ve ahlak varsa hepsi bunların içindedir. Bu nedenle bunlara 8 cennet kapısı denmiştir. Bunlara sahip olanlar zaten bu alemdeyken cennet hayatını sürerler.

Yedi tamuya gelince bu cehennem kapılarını açan huylarda şunlardır.

1. Gurur

2. Hırs

3. Kıskançlık

4. Bölücülük

5. Dedikodu

6. Şehvet

7. Öfke

İşte dünyada ne kadar kötü huy ve ahlak varsa onlarda bunların içindedir. Onun için her kim iyiyi, güzeli ve gerçeği kabul etmezse kişiliği ne olursa olsun ne kadar sureti haktan görünürse görünsün onun gönlünde bunlar yatıyor demektir. İsterse başı secdeden kalkmasın hiçbir önemi yoktur.

Gerek insanlık ve gerekse İslamiyet gerçeklere dayanmakla olur. Keyfine göre hakaret edip benliğe kapılarak riya göstermiş ve “Desinler“diye İslamiyet olmaz. O takdirde yedi tamunun gurur ve isyan kapılarını insan kendine açmış olur.

Yüce Allah bu gibi insanlardan bizleri muhafaza etsin. Bizleri gerçek inananlardan eylesin. Amin…