Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

Öğrendim ki… 9

*Öğrendim ki... Hayat bir iyiliktir. İyiliği yapana teşekkür edilmelidir.                                                             
*Bir dil kanunumuz olsaydı, (bu satırların yazarı dâhil) sicili temiz bir kalem erbabı bulmak imkânsız olurdu.  
*Öğrendim ki bilgi sâhibi olmadan fikir sâhibi olanlarla mutâbakat sağlanamıyor.                                                    
*En büyük fazilet, insanın kendisini bilmesidir.                                                                                      
*Öğrendim ki... Yeterli donanıma sâhip oymayanlar, kendilerini aşan işler yapmaya kalkışmamalı.
*Âdemoğlunun dünyâda karşılaşabileceği en büyük musibet, sevdiklerinden ebediyyen ayrılmaktır. (Lâedrî)                                                                                                                                                      
*Öğrendim ki... Hayat, tekrarı olmayan bir zaman dilimidir. Onu yaşamak gerek.                                                                      
*En yalan şey, en geçici, en tükenici ve hasta edici şey; midedir, paradır, maddedir. (Ahmet Kabaklı’dan)    
*Öğrendim ki... Güzel, güzel değildir, gönülden sevilen güzeldir.                                                                           
*Kâmil insan, dört basamağın üstüne çıkabilendir: 1-Bilgi, 2-Kültür, 3-İrfan, 4-İman.