Zeki HACIİBRAHİMOĞLU

Avukat

Dadaloğlu…

Dadaloğlu’nu yazmak nereden aklıma geldi. Seçim sistemlerini yazarken bir şirket kurucusu tarihi bir söz söyledi. 

“Millet ittifakı seçimleri kazansa dahi vatan hainlerine devleti teslim edemeyiz.” dedi.

Bu söz ticari bir şirket olduğunu iddia eden bir kuruluştan gelince anketleri inceleme fikri aklıma geldi. Söz söylendiği tarihte millet ittifakının oy yüzdesi % 60’larda gözüküyordu. Bu duruma göre Türk milletinin % 60’ı vatan haini olmuştu.

Ben bu sözden çok endişelendim ve aklıma “Ferman Padişahın ise dağlar bizimdir.” sözü geldi. Bu sözü kim söylemiş diye tereddüde düştüm ve önce değerli kardeşim Prof. Dr. Selahattin Öz yurdu aradım, Dadaloğlu cevabını aldım.

Kesinleştirmek için bu sefer değerli dostum arkadaşım Dr. Sakin Öner beyi aradım. Sakin beyde Dadaloğlu diye cevap verdi ve bana Dadaloğlu ile ilgili çok önemli bilgiler gönderdiği gibi Dadaloğlu’nun Osmanlı padişahlarına karşı “Ferman padişahınsa dağlar bizimdir.” şiirini bana gönderdi. Kendisine teşekkürlerimi iletmeyi ifası zevkli bir borç bilirim.

Sakin hocamın bu araştırmasını bir mecburiyet olarak sizlerle paylaşmak istedim. Allah Sakin hocamdan razı olsun.

“Ferman Padişahın Dağlar Bizimdir” Şiirinin Hikayesi…

Halk ozanı olan Dadaloğlu, 1785 yılında dünyaya geldi. Dadaloğlu yaşamı boyunca, Osmanlıların başından altı padişah geçti. I. Abdülhamit, III. Selim, IV. Mustafa, II. Mahmut, I. Abdülmecit ve Sultan Abdülaziz dönemlerini yaşayan Dadaloğlu, Osmanlılarda gelen baskılara direnerek geçen ömrü boyunca bir halk ozanı olarak çaldı ve söyledi.

Oğuzların 24 boyundan biri olan Avşar Türklerinden olan Dadaloğlu, Anadolu’nun değişik kentlerine dağılmış bir Yörük boyu idi.

Selçuklular döneminde başlayan göçebe Yörüklerin iskân ettirme çabaları Osmanlı İmparatorluğunun hemen her döneminde de sürmüştü. 1865 yıllarında Avşar Türkleri, bölgede etkilerinin artması sebebiyle İstanbul’dan gelen fermanla değişik bölgelere göç ettirilmek istenmişti. Avşarlar ise yerleşik düzene geçmemek için direniyorlardı.

Dadaloğlu, yerleşik yaşama geçmemek için direnen Yörüklerin çığlıklarını bugün bile hala dillerde dolaşan o ünlü, “Ferman Padişahın, dağlar bizimdir.” Dizeleriyle dile getirdiği ünlü şiirini, 1865’te Sultan Abdülaziz’in geniş yetkilerle donatarak göçerliği sonsuza kadar bitirmek için Avşarlar üzerine gönderdiği Derviş Paşa komutasındaki “Fırka-i ıslahiye” döneminde yazdı. Şiirin tamamı şöyle;

 

 

 

 

Kalktı göç eyledi Avşar illeri

Ağır ağır giden eller bizimdir

Arap atlar yakın eder ırağı

Yüce dağdan aşan yollar bizimdir

Belimizde kılıcımız kirmani

Taşı deler mızrağımın temreni

Hakkımızda devlet etmiş fermanı

Ferman padişahın dağlar bizimdir

 

Dadaloğlu yarın kavga kurulur

Öter tüfek davlumbazlar vurulur

Nice Koçyiğitler yere serilir

Ölen ölür kalan sağlar bizimdir