Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

Öğrendim ki… 10

*Öğrendim ki... İnsanoğlu tek kopyadır.                                                                                                                    
*Bir insan için en zor şey, her an ve her durumda insanca hareket etmektir.                                                 
*Öğrendim ki... Dürüstlük, hiç bitmeyecek bir sermâyedir.                                                                                      
*Dün, tecrübedir. Bilinmeli; yarın tahmindir. Plânlanmalı; Bugün fırsattır, değerlendirilmeli. (Cemil Meriç’ten)                                                                                                 
*Öğrendim ki... Seviyesiz bir sataşmaya cevap vermektense, sessiz kalabilenler seviyelerini yükseltmiş olur.         
*
Vatan; karnımızın doyduğu yer olmamalıdır. Biz, vatanımızı karnımızın doyduğu yer olduğu için değil; onda hâtırâlarımız, mânevi ve millî değerlerimiz bulunduğu için severiz. Demek ki vatan sevgisi menfaate bağlı değildir, olmamalıdır. Aksi takdirde daha büyük menfaatler karşılığında bu sevgi yön değiştirebilir. (İsâ Kocakaplan’dan)                                                                                            
*Öğrendim ki... Millî şuurun oluşması ve gelişmesi için çok gayretli olmak mecburiyetindeyiz.
*Yine erbâbı bilir ehl-i emâlin kadrin                                                                                                                        
Nezd-i cühhalde âlim ile câhil birdir. (İbnülemin Mahmud Kemal İnal’dan)                                                          
(Olgun / kâmil insanın kıymetini yine olgun / kâmil insan bilir. Câhillerin nezdinde âlim ile câhil birdir.)                         
*Oğrendim ki... ‘Seccâde sermek’ takdir edilecek bir davranıştır. Fakat ‘Seccâdemi serebildiğim her yer vatanımdır’ diyenlerin istikameti
yanlıştır.                                                                                     
*İnsanoğlunun gayesi, ebedî âleme intikal ettikten sonra hayırla anılmak olmalı.