Halil İbrahim KAHRAMAN

Doktor

İki Konu İki Kitap

Son günlerde okuduğum iki kitap, işlediği konular ve bakış açıları sebebiyle, böyle bir yazıyla değerlendirilecek özellikteydi. Kitaplardan biri Derya Mesut Kayla takma adı ile yazılan "Erkektir, Her Zaman Haksız Mıdır" adıyla yazılmış olan boşanma ve sonrası katkı payı paylaşımının hikayesidir. Evlilikten maksat, tarafların bir ömür boyu sürmesini istediği ve geleceklerini birlikte devam ettirme sözüdür. Bu sebeple nikah akdinde iyi gün- kötü gün ve her şartta çiftler birbirine şahitler önünde söz verirler. Arzu edilen ve beklenen doğacak çocuklarla birlikte mutlu ve huzurlu bir yuva ile eşlerin bu yeni birlikteliği ömür boyu sürdürmesidir. Ama maalesef bu her zaman mümkün olamıyor. Kimi evlilikler kısa sürede biterken, bazıları büyüyememiş çocukları ile birlikte muhtelif sorunları da yaşatarak sonlanabiliyor.

Bazen de bu kitaptaki gibi 29 yılın sonunda meslek sahibi olmuş, yetişmiş evlatlara rağmen beklenmedik şekilde sonlanabiliyor. Yazar birlikte geçirilen uzun süreli mutluluklara rağmen yalan ve yanlış bilgi ve ifadelerle hukukun da sonuçlandıramadığı bir süreci kitabında paylaşmaktadır. Bu süreçte bilirkişi müessesenin bile sonuç vermediği bir duruma işaretle, hukukun pozitif ayrımcılıkla kadını her zaman haklı gören öngörüşün doğru olmadığını, ”mahkemeye saygı, karara itiraz” ile 10 yılı aşkın bir süre devam eden bir katkı payı paylaşım davasını kitaplaştırdığını okuyoruz. Bu ve benzeri durumların daha kolay çözülebilir hale getirilmesi gerektiğine işaret eden bu eserin özellikle bu alanda çalışanlar için belge kaynağı olması sebebiyle okunmasının faydalı olduğuna inanmaktayım.

Diğer kitap “ Ekmek Kavgası“ kapak adı ile Mustafa Küpçü tarafından yazılan eserdir. Siyasetle ilgilenen, sosyal olaylara ilgi duyanların faydalanacağı umudu ile, ekonomik, siyasal, toplumsal ve çevre ile ilgili görüş ve kaygıların dile getirildiği yazılardan oluşan bir kitap. Konuların akıcı ve duru bir Türkçe ile, genellikle tenkitçi bir gözle değerlendirilip, gerekli uyarıların yapıldığı bir eserdir. Toplum çatışmalarında kin ve öfkenin nelere sebep olabileceği 6-7 Eylül 1955 de yaşanan olaylar hatırlatılarak ele alınıyor. İstanbul’daki bu olayda özellikle Rum vatandaşların sahip olduğu imkanların “Servetin el değiştirmesi“ denebilecek şekle dönüşerek yaşandığı yorumu yapılır. Yorumun sonundaki Yunus Emre‘nin “Yaradılanı severiz, Yaradandan Ötürü“ sözü hatırlatılarak kitle olaylarının genel davranışlarda ne kadar etkili olduğuna işaret edilir. 1950 DP iktidarının ilk 4 yılında köylere tanınan imkanlar ve ezanın Türkçe okunması gibi icraatlarla halkın gönlünün kazanıldığına işaret edilir. Daha sonra ise toprak reformunun yapılmaması, Köy Enstitülerinin kapatılması, siyasi muhaliflerin çalışmalarını zorlaştıran ve cepheleşmeyi artıran yönetim şeklinin, parlamenter demokrasiyi çalışamaz hale getirişi, Amerikan yanlı ikili anlaşmalar ile Türk eğitimi, sanayisi ve tarımdaki menfaatlerimizi koruyamayan muhtelif olumsuzlukları işaretle 1960 ihtilal sürecine gidişi değerlendiren yorumlar ile okuyucusuna o dönemli ilgili bilgiler verilmektedir.

Mehmet Akif Ersoy üzerinden dini anlayışımızdaki yanlışlara, Mevlana üzerinden günlük yaşantımızdaki bazı olumsuzluklara işaretle toplum önderlerinin yazdığı eserlerin daha iyi anlaşılarak okunması ve öğrenilmesine işaretle edilmektedir. Osmanlı Devletimizi yıkılış sürecine götüren ekonomik çöküşte, o günün şartlarında yapılan ve üretime dönük olmayan işler için yapılan dış borçlanmalar, bunun getirdiği Duyun–u Umumiye‘ nin etkilerine işaret edilmektedir.1923 ‘te kurulan Türkiye Cumhuriyeti ‘ nin gerek eğitim gerekse üretim ve istihdama yönelik çalışmalarıyla çok önemli yenilikler yaptığı , bu sayede halkın bilgi ve refahının artırıldığı işlenen konular arasındadır. Böylece hem eski borçların ödendiği , hem devlet ekonomisinin güçlendiği paylaşılmaktadır.

Ekmek kavgası, sağlık, sosyal devlet, eğitim, çevre gibi değişik konular üzerine yazılmış makalelerden oluşan, zengin içeriği ile zevkle okunacak bir eserdir. Bu ve benzeri eserlerin fikri zenginlik sağlayarak daha iyi ve güzel yönetimlerin oluşmasına katkı vereceğine inanıyorum. Her iki kitap da kendi alanlarında yukarıda bahsettiğim özellikleri ile okumaya değer eserlerdir. Yazarları tebrik eder iyi okumalar dilerim.