Oğuz ÇETİNOĞLU

Ekonomist, Araştırmacı-Yazar

ocetinoglu1@gmail.com

İkinci Dünya Savaşı

1914-1918 yılları arasındaki Birinci Dünya Savaşı’nın neticelerinden rahatsız olan Almanya, 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal ederek İkinci Dünya Savaşı’nı başlattı.  Polonya, Ruslarla Almanya arasında paylaşıldı ve târih sahnesinden silindi. İngiltere ve Fransa savaşa katıldı. İtalya ve Avusturya, Almanya’nın yanında yer aldı. Almanya, Belçika, Hollanda Lüksemburg ve Fransa’yı işgal etti. Çekoslovakya Almanya’ya teslim oldu. Almanya’nın savaştaki üstünlüğü 1942 yılına kadar devam etti. Hitler, Rusya’nın, Polonya’nın yarısına sâhip olmasını, Letonya, Litvanya ve Estonya’yı ilhak etmesini hazmedemedi. Hiç beklenmedik bir şekilde Rusya’ya harp ilân eti. Rusya’nın tabiî kaynaklarına ihtiyacı vardı. Macaristan, Romanya ve Bulgaristan krallıkları, Almanya’nın yanında savaşa katıldı. Almanya, kendisine direniş gösteren Yugoslavya ve Yunanistan’ı işgal etti. Böylece Avrupa kıt’ası Alman hâkimiyetine geçti. Japonya, Almanya’nın yanında yer aldı. Bir müddet sonra da Amerika’nın deniz üssü konumundaki Pearl-Harbour Limanı’nı bombaladı. Amerika Birleşik Devletleri’nde Rosevelt, Hitlerin Yahudileri yok etmeye kararlı olması sebebiyle Hitler’e düşmandı. Japon saldırısı sebebiyle Almanya’nın karşısında yer aldı.  Beyaz Rusya ve Ukrayna da Almanya tarafından işgal edildi, Moskova ve Leningrad kuşatıldı ise de netice alınamadı. Kış bastırınca, Alman orduları ‘Ayaz Paşa’ olarak anılan Rusya soğuklarına dayanamadı ve çözülme başladı. Netice Almanya’nın bütün cephelerde hezimeti şeklinde tecelli etti.