Doç. Dr. Süleyman COŞKUNER

Kaliteli Yaşam Uzmanı

suleymancoskuner@hotmail.com

Kaygı, Ama Ne Kadar?

Her insanda mutlaka kaygı duygusu vardır ve olmalıdır da.

Sıfır kaygı, sorumsuzluk, ilgisizlik ve vurdumduymazlığa işaret eder.

Aşırı ve kontrol edilemeyen kaygı ise,

korkuya dönüşür ve insanı kilitler, 

çözüm yollarını kapatarak, beklenmeyen olumsuz sonuçların ortaya çıkmasına sebep olur.

Dozajındaki kaygı ise:

- İnsanı harekete geçirir.

- Ataletten korur.

- Ümitvar kılar.

- Çözüm odaklı düşündürür.

- Başarının kapılarını aralar.

- Sorumluluk duygusu yükler.

- Vurdumduymazlıktan uzaklaştırır.

O halde,

- Kaygısız bir hayatın olmadığı unutulmayacak.

- Kaygı kantarının topuzu çok iyi ayarlanacak.