İlhan GÜLERTAN

Eğitmen, Yönetici ve Takım Koçu

ilhangulertan@akilveyurek.com.tr

Takımlar Oluşturulmaz, Olmayı Seçerler

Şirketlerde gerek ilk düzey gerekse üst düzey takımlar hakkında konuşurken en sık kullanılan kavram "uyum" ya da "uyumsuzluk" tur. Bu anlayışa göre uyumlu takımlar hedeflere ulaşmada daha yüksek performans gösterirler. İşte iş dünyasına "takım çalışması" adı altında sunulan çözümlerin hemen hepsi de takım üyeleri arasında bu "büyülü" uyumu oluşturmak, geliştirmek ve korumak temelinde tasarlanmıştır.

Ne var ki, yönetim uygulamalarındaki diğer pek çok kavram gibi "uyum" herkesin kendince yorumladığı, belirsiz bir kavram olarak kalır. Güçlü takım lideri için uyum üyelerin liderin görüş ve kararlarına uymasıdır. Başkaları için "çatışma" nın olmamasıdır. Gene başkaları uyumu "konsensüs" ile açıklamaya çalışır.

Tüm bu yaklaşımların sorunu çalışma yaşamını ve takım/grup dinamiklerini gündelik gerçekliği içinde kavramaktan ve tarif etmekten yoksun olmalarıdır.

Akıl ve Yürek olarak bizim bakışımız yaygın anlayışlardan farklıdır. Bizim için takım üyelerinin uyum içinde olmaları birbirlerine benzer bilgi, deneyim, inanç, değer ve görüş sahibi olmaları ya da grup düşüncesine uymaları anlamına gelmez. Tam tersine bir takımın başarısı içinde barındırdığı farklılıkların ve çeşitliliğin zenginliğine bağlıdır.

Facet5 Teamscape çalıştayı, koçluklar ve eylerken öğrenme (action learning) projelerinden oluşan yoğun Takım Gelişim Programı, yüksek performanslı takımlar geliştirmek için üç temel duruma eş zamanlı olarak odaklanır:

● Takımın değişim potansiyelini harekete geçirecek belirgin bireysel farklılıklar,

● Takımın gerçek potansiyelini hayata geçirmesini sağlamak üzere farklılıklar üzerinden bağ kurmaya yönelik dönüştürücü alış-verişler,

● Takımın amacı, kültürü (normları) ve süreçleri gibi değişim süresince takımı bir arada tutacak güvenli alanların oluşturulması.

Sonuç: Klasik yaklaşımların "uyum," "konsensüs," "çatışma," vb. kavramlarını aşmış, iş yaşamına ve takım çalışmasına bakışı tümüyle değişmiş, takımın üyesi olmayı seçmiş, insana özgü "içkin" örgütlenme yeteneğini şirket hedefleri doğrultusunda kullanan, "lider" değil de "liderlik" anlayışı ile etkileşen, hiçbir üyesinin tek başına elde edemeyeceği başarıların hazzını birlikte yaşayan takımlar.

Facet5 Teamscape için bakınız: (https://bit.ly/3UEyGaR) (https://bit.ly/3EvXDzl). (Photo by Nathan Dumlao on Unsplash) #takım #takımgeliştirme #farkındalık #yönetim